Aktuální vydání

celé číslo

02

2024

Amper 2024

celé číslo

Inteligentní elektroměry šetří energii a omezují náklady

Od počátku roku 2010 pomáhají inteligentní elektroměry společnosti Siemens rakouským spotřebitelům regulovat a omezovat spotřebu elektrické energie. Společnost instalovala 100 000 těchto přístrojů značky AMIS (obr. 1) v elektrorozvodné síti společnosti Energie AG v Horním Rakousku.
 
Elektroměry systému AMIS (Automated Metering and Information System) posílají energetické společnosti informace o spotřebě, opatřené časovými značkami, a zákazníkům mohou naopak posílat údaje o aktuální ceně elektrické energie. Od roku 2010 budou muset být všechny nové stavby v Evropské unii opatřeny inteligentními elektroměry. To, co je na systému AMIS význačné, je to, že pokrývá celý řetězec dodávky energie, od zdroje až po spotřebitele. Inteligentní elektroměry umožňují spotřebiteli sledovat spotřebu kdykoliv, a to velmi detailně, a lze ji tak aktivně regulovat. Odborníci předpokládají, že by to mohlo domácnostem, v závislosti na jejich životním stylu, pomoci snížit spotřeby energie až o 20 %.
 
Elekrorozvodné závody mohou naproti tomu údaje z inteligentních elektroměrů použít k přesnému měření stavu zatížení sítě, k jeho regulaci a plánování. Navíc ušetří náklady za odečty spotřeby elektrické energie, což při milionu zákazníků představuje úsporu více než 1,5 mil. eur.
 
Systém AMIS zahrnuje nejen inteligentní elektroměry, ale také komunikační systém, umožňující přenášet data přímo po rozvodné síti. Zatížení sítě vyhodnocují zařízení označovaná jako „koncentrátory dat“ a umístěná u transformoven. Automatizované rozvodny mohou zatížení sítě regulovat zcela autonomně, přičemž dispečer elektrizační soustavy může do regulace v případě potřeby kdykoliv manuálně zasáhnout.
 
Systém AMIS je významným řešením pro koncepci tzv. inteligentních rozvodných sítí, smart grids, tedy sítí, které mohou pružně reagovat na neočekávané změny spotřeby, ale i výroby energie v distribuovaných zdrojích, které jsou z tohoto hlediska problematické – jde zejména o větrné elektrárny.
[Siemens Innovation News, leden 2010]

(Bk)