Aktuální vydání

celé číslo

03

2021

Digitální transformace, chytrá výroba, digitální dvojčata

Komunikační sítě, IIoT, kybernetická bezpečnost

celé číslo

Integrovaná chytrá výroba podle společnosti Delta

Firma Delta, sídlící v Tchaj-peji, hlavním městě Čínské republiky Tchaj-wan, je mj. také významným dodavatelem systémů pro inteligentní a energeticky úspornou automatizaci. Se svou nabídkou se prosazuje nejen v Asii, ale též v Evropě. Pravidelně se proto účastní i veletrhu Hannover Messe. Letos na velké videostěně představila návštěvníkům řešení pro dohled v digitální továrně, Digital Factory Monitoring Solution, které zahrnuje různé softwarové platformy vyvinuté firmou Delta k tomu, aby v reálném čase zjišťovaly stav výrobních procesů a zařízení a jejich energetickou spotřebu. Prostředí DIAStudio zahrnuje inženýrský software umožňující na jednotné platformě vybírat modely, programovat PLC, HMI a pohony, nastavovat jejich parametry a efektivně vyvíjet stroje a zařízení. Návštěvníci se zvláště zajímali o nové řešení Motion Control Solution, které umožňuje s využitím prostředí CODESYS programovat pohony. Na výstavě byly jeho funkce představeny na příkladu programování robotů SCARA od firmy Delta. 

Andy Liu, generální ředitel skupiny průmyslové automatizace společnosti Delta, poznamenal: „Významným pilířem dlouhodobé strategie společnosti Delta je vývoj komponent a systémů pro chytré továrny. Je to závazek inovovat, hledat možnosti integrace hardwaru a softwaru a klást důraz na energetickou účinnost. Delta vyvíjí univerzální platformy, které zákazníkům pomáhají naplňovat standardy chytré výroby. Například při využití řešení pro chytrou výrobu ve vlastní továrně na výrobu PLC jsme si stanovili cíle zvýšit kapacitu výroby o 70 %, uspořit 35 % výrobní plochy a zvýšit průměrnou produktivitu práce dělníků v provozu na trojnásobek.“ 

Digital Factory Monitoring Solution

Pro posílení trendu chytré výroby uvedla společnost Delta nové řešení pro dohled v digitální továrně, Digital Factory Monitoring Solution. Jde o platformu IIoT, v níž spolupracují různé softwarové systémy od firmy Delta, aby poskytly kompletní přehled o výrobních operacích. Patří mezi ně např. software pro sběr dat z výrobních zařízení (DIAMMP – Manufacturing Management Platform), systém SCADA (DIAView) a systém pro celkový přehled o spotřebě energie v podniku (DIAEnergy). Se systémy pro automatizaci, digitalizaci a vizualizaci se návštěvníci stánku mohli seznámit na videostěně o úhlopříčce 220" (obr. 1). 

DIAStudio

Integrované inženýrské prostředí DIAStudio je jednotný softwarový systém určený pro zjednodušení a zkrácení úloh programování a nastavování parametrů strojů a zařízení (obr. 2). Klíčové nástroje DIAStudio si poradí s výběrem vhodných produktů ze sortimentu firmy Delta (HMI, PLC, servopohony, výkonové střídavé pohony), programováním PLC, nastavováním hodnot parametrů, odladěním stroje a integrací HMI:

  • DIASelector je aplikace pro PC a pro zařízení s OS Android pro výběr specifických prvků stroje,
  • DIADesigner umožňuje poté, co uživatel vyexportuje modely z nástroje DIASelector, použít pro projektování software EPLAN a následně importovat nakonfigurovaná zařízení zpět do prostředí DIADesigner, kde je možné zařízení naprogramovat, nastavit jejich parametry, odladit je a spravovat je,
  • DIAScreen je nástroj pro sdílení proměnných mezi PLC a HMI. 

Motion Control Solution a moduly pro řízení polohy a pohybu

Společnost Delta představila také nový nástroj pro programování pohonů Motion Control Solution, který vychází ze specifikací CODESYS a vznikl na základě spolupráce firmy Delta s CODESYS Group, která byla oznámena loni na veletrhu SPS IPC Drives v Norimberku.

Současně byly představeny pokročilé moduly pro řízení polohy a pohybu DXMC, založené na PLC. Předchozí modul se programoval ve shodě s normou IEC 61131-3 a posiloval tak snadnou integraci PLC, řízení polohy a pohybu a HMI na jedné platformě s podporou protokolu EtherCAT pro komunikaci s provozními zařízeními. Nová verze umožňuje navíc synchronní řízení několika os a má volitelný modul CODESYS Soft-PLC. Je dodáván i ve verzi s displejem k zabudování do panelu (s úhlopříčkou 7" nebo 10"). Standardní provedení může najednou řídit až 32 os, panelové osm os (již dříve uvedený modul pro řízení polohy a pohybu AX864E, založený na průmyslovém počítači, dokáže řídit až 64 os).

Návštěvníci se ve stánku mohli seznámit i s průmyslovými roboty Delta, jež se rovněž programují v prostředí Codesys. 

Pohony C2000 Plus pro výkonově náročné úlohy

K dalším novinkám, které letos v Hannoveru firma Delta představila evropské odborné veřejnosti, patří např. pohon s vektorovým řízením C2000 Plus, vycházející z osvědčené konstrukce pohonů C2000. Se jmenovitým napětím 460 V, výkonem do 560 kW a s velkou přetížitelností se vyznačuje přesností a stabilitou regulace polohy a pohybu, ať jde o provedení se zpětnovazebním snímačem, nebo bez něj, a se synchronním i asynchronním motorem. Je určen pro pohony s velkým zatížením a přetížením nebo požadujícím regulaci konstantního momentu, např. v potravinářství, metalurgii, chemickém průmyslu a při zpracování plastů a kaučuku. C 2000 Plus podporuje spoustu různých protokolů a má vestavěné funkce logického řízení do 10 000 kroků. 

Vícesmyčkový regulátor teploty DTM

Jinou novinkou je regulátor teploty DTM, vhodný pro velmi přesnou regulaci v pokročilých a složitých úlohách s mnoha regulačními smyčkami. Má modulární, rozšiřitelné provedení. K základní jednotce může být připojeno až sedm teplotních modulů a až osm rozšiřujících I/O modulů, takže celkem lze regulovat teplotu v až 64 bodech. Po rozšíření prostřednictvím Ethernetu nebo RS-485 je možné teplotu regulovat v až tisíci bodech. Jednotlivé kanály jsou galvanicky oddělené a umožňují rychlý a stabilní přenos hodnot. Regulátory DTM se uplatní v kritických úlohách např. ve sklářství, plastikářství nebo při výrobě keramiky.

Ve stánku se návštěvníci mohli seznámit také s ukázkami řízení konkrétních úloh v dřevozpracujícím průmyslu, při balení, řízení výtahů nebo ve vodárenství. 

[Tiskové zprávy Delta, duben 2019.]

(Bk)

Obr. 1. Stánek společnosti Delta na veletrhu Hannover Messe