Aktuální vydání

celé číslo

03

2024

Automatizační technika v energetice a teplárenství, úspory energie

Snímače teploty

celé číslo

Integrace diagnostiky podle NAMUR NE 107 do EtherNet/IP

Sdružení ODVA publikovalo doplněk specifikace EtherNet/IP, který do architektury CIP integruje diagnostiku podle doporučení NAMUR NE 107 (Automatické monitorování a diagnostika provozních zařízení). Doplněk zpřístupňuje uživatelům v oborech procesní výroby standardizované diagnostické informace. Podle Dr. Al Beydouna, prezidenta a výkonného ředitele sdružení ODVA, je to další krok k naplnění vize ODVA Optimalizace integrace procesů.

V komunikačním systému EtherNet/IP se tak vytvářejí diagnostické objekty CIP Process Diagnostics Object (CIP – Common Industrial Protocol), které představují jednotné, obecně uznávané rozhraní pro diagnostiku a stavová hlášení podle NE 107: selhání, kontrola funkce, mimo specifikace, údržba nutná, žádná informace. V komunikačním systému EtherNet/IP jsou tedy nyní k dispozici všechny stavové signály z provozních zařízení od různých dodavatelů, jejichž diagnostické rozhraní je v souladu s NE 107.

Kromě stavových signálů NE 107 je možné prostřednictvím diagnostických objektů přenášet až 64 diagnostických veličin, např. průtok, tlak nebo teplotu, které si může uživatel podle uvážení sdružovat do skupin a navíc k nim přidat vlastní informace specifické pro daný provozní přístroj. Aplikace tak nyní mohou efektivně kontrolovat změnu diagnostického stavu všech provozních zařízení v síti EtherNet/IP a prostřednictvím explicitních zpráv nebo objektově specifických služeb získávat doplňkové diagnostické informace. Například je možné všechna zařízení s diagnostickým signálem „údržba nutná“ sdružit do jedné společné služby a kompletní informaci předat tam, kde je třeba, např. do operátorské obrazovky v DCS nebo do cloudu k analýze a optimalizaci prediktivní diagnostiky. „Integrace NE 107 uspokojí potřeby programátorů aplikací, operátorů i techniků údržby z hlediska optimalizace procesů i IIoT,“ dodává Al Beydoun.

Integrace zařízení s rozhraním HART a signálů podle NE 107 do CIP je pokračováním snahy ODVA, aby EtherNet/IP splňoval všechny požadavky uživatelů z oborů procesního průmyslu. Dále jsou vyvíjeny profily pro provozní zařízení ke zjednodušení jejich integrace a úplné konfiguraci prostřednictvím komunikační sítě. ODVA se zapojuje do aktivit prosazujících širší využívání Ethernetu v automatizaci procesní výroby, např. spolupracuje s FieldComm Group a PROFIBUS and PROFINET International na vytváření pokročilé fyzické vrstvy Ethernet-APL (Advanced Physical Layer), s níž se počítá jako s doplňkem normy IEEE 802.3 pro jednopárový Ethernet s velkým dosahem, který bude možné používat i v prostředí s nebezpečím výbuchu.

(Bk)