Aktuální vydání

celé číslo

04

2022

veletrh Amper 2022
celé číslo

Instalační technika pro zajištění funkční bezpečnosti zařízení

Současný mimořádně rychlý vývoj konektorů podněcují dva faktory: vylepšování jejich technických parametrů a rozšiřování souboru užitných vlastností. HARTING Technology Group k nim přidává třetí, neméně důležitý faktor – snadnou montáž.

 
Technici, kteří se zabývají instalací produktů Harting v průmyslových provozech, chtějí odvést co nejlepší práci. Aby mohli tohoto cíle dosáhnout, potřebují spolehlivé produkty, které se snadno instalují – konektory složené z malého počtu dílů, jež lze instalovat velmi rychle a spolehlivě i v extrémních podmínkách.
 

Rychle a jednoduše – vždy stejně, vždy spolehlivě

Uvedené požadavky vycházející z praxe vedly k vytvoření koncepce konektorů tvořených dvěma vzájemně kompatibilními moduly: kontaktní vložkou a tělem konektoru. Kontaktní vložka může být s kolíky i zdířkami, ale tělo konektoru je vždy stejné. K připojení je použita svorkovnice preLink®, která umožňuje zapojit až osm vodičů. Vodiče se připojují v jediném kroku speciálním montážním nástrojem. Tento jednoduchý a velmi rychlý postup montáže je u všech produktů preLink totožný. Použití svorkovnice preLink zabraňuje vzniku chyby, protože montážní kleště samy indikují, zda montáž proběhla správně.
 
Nabídka společnosti Harting pro konektory RJ45 je nyní kompletní (obr. 1): dosavadní konektory preLink RJ45 s kolíky byly doplněny konektorem preLink RJ45 se zdířkami. Konektor preLink RJ45 se zdířkami se stupněm krytí IP20 je vybaven ochranným západkovým zámkem. Verze se stupněm krytí IP65/67 zámkem vybavena není, protože je předpokládáno, že tuto funkci splní kryt Han® PushPull verze V14 a vyšší (vyhovující standardům Profinet a AIDA).
 
Konektory preLink RJ45 se zdířkami se stupněm krytí IP20 jsou velmi vhodné k propojování zařízení v provozních podmínkách. Pomocí konektorů preLink lze rychle a spolehlivě spojit moduly pro sběr dat, řídicí jednotky nebo přístupové body bezdrátové sítě.
 
Produktová řada preLink je doplněna konektory M12 s kolíky s D-kódováním pro Fast Ethernet (100 Mb/s) nebo s X-kódováním pro gigabitový Ethernet (1 nebo 10 Gb/s). Odpovídající konektory se zdířkami M12 preLink jsou ve vývoji.
 
Techniku PreLink lze požít i při přestavbě zařízení. Modul preLink Extender (obr. 2) umožňuje kabely snadno a spolehlivě prodloužit.
 

Závěr

Komunikační sítě založené na Ethernetu nabývají v průmyslových provozech na významu. Ethernetové kabely a propojovací konektory mají zásadní vliv na přenosovou rychlost, dostupnost a spolehlivost sítě. Současně je třeba zajistit jejich rychlou a bezchybnou montáž. Konektory s vložkami preLink jsou významnou inovací, pomáhající zajistit spolehlivý chod průmyslových zařízení i jejich funkční bezpečnost.
Matthias Fritsche, Rainer Schmidt,
Obr. 1. Konektory RJ45 se svorkami preLink pro snadnou montáž ethernetových kabelů v provozních podmínkách

Obr. 2. Modul preLink Extender pro prodloužení ethernetových kabelů např. při přestavbě zařízení