Aktuální vydání

celé číslo

03

2024

Automatizační technika v energetice a teplárenství, úspory energie

Snímače teploty

celé číslo

Inovované konektory a pouzdra elektroniky

číslo 7/2003

Inovované konektory a pouzdra elektroniky

Konektory pro desky plošných spojů

Konektory Combicon Compact od firmy Phoenix Contact jsou vhodným řešením pro spojování vodičů v telekomunikacích, zabezpečovací technice, automatizaci budov, průmyslových řídicích systémech apod. Vyznačují se velkým prostorem pro připojení vodičů, kompaktností, robustností, velkou spolehlivostí a kvalitou. Jejich dobré vlastnosti přispívají ke snižování nákladů na realizaci elektrických spojů. Prostorově úsporné konektory v rastru 3,5 mm se spolehlivým kódováním jsou zasouvatelné ve dvou směrech. Doplňují je další typy kompaktních konektorů a lišt pro montáž metodou přetavení (reflow) v rámci technologie povrchové montáže (SMT). Combicon Compact lze použít pro konektorové elektrické spojení vodičů v podstatě ve všech běžných aplikacích.

Obr. 1.

Pomocí kolíkových lišt Combicon THR je možné automaticky osazovat mnohopólové konektorové spoje (6 až 12 pólů) dodávané v pásovém balení, obvyklém pro součástky SMD (obr. 1). S využitím mimořádně štíhlých konektorů FMC 1,5 v rastru 3,5 mm lze celé konstrukční moduly miniaturizovat a ve srovnání s běžnými konektory tak zvýšit hustotu osazení součástek na desce. Navzdory malé výšce je však k dispozici připojovací prostor pro vodiče do průřezu 1,5 mm2. Konektor a základní lištu lze dodat se dvěma až dvaceti kontakty.

Pouzdra elektroniky na lištu DIN

Novou úroveň představují pouzdra elektroniky ME-MAX (obr. 2), určená pro montáž na lištu DIN. K dispozici je kompletní nabídka pouzder ve standardních šířkách 17,5; 22,5; 35 a 45 mm. Pouzdra jsou kompaktní, s dostatečným prostorem pro vestavěnou elektroniku a s velkou plochou pro obslužné a indikační prvky. Svorky nebo konektory mohou být až ve dvou nebo třech stupních nad sebou. Signály a napájení lze rozvádět pomocí vestavěného konektoru a rozvodu, instalovaného na liště (na obr. 2 vlevo dole). Pouzdra se na lištu montují velmi jednoduše: usadí se sběrnicový konektor a pouzdro se zatlačí do polohy kolmé k liště, čímž zapadne západka jeho aretace.

Pro modulární pouzdra elektroniky ME se dodávají inovované horní díly. Díly s jedním stupněm pro připojení vodičů mají velkou plochu pro indikační a obslužné prvky. Horní díl existuje i v provedení s šířkou 45 mm. Pro aplikace s velkou hustotou osazování se připravuje třístupňový horní díl pouzdra ME 22,5 typu CT-3MSTBO. Na jeden modul bude možné připojit až 24 vodičů prostřednictvím šroubových nebo pružinových svorek nebo rychlosvorek. To je o polovinu více než dosud. Kombinací obou spodních dílů (22,5 UT a 22,5 F-UT) se třemi různými horními díly lze vytvořit šest variant pro různé aplikace.

Obr. 2.

Montáž obou částí pouzdra je jednoduchá. Obvykle lze horní díl spolu s deskou elektroniky ze spodního dílu vysunout. Proti nechtěnému vysunutí je pojištěn aretací.

Pouzdra je možné montovat do rozváděčů nebo decentralizovaných spínacích skříní řídicích systémů.

Kromě kombinací standardních pouzder může firma vyvinout a vyrobit i speciální provedení pouzder. Po předložení požadavků a stanovení předběžné ceny pro zadané množství zkonstruují odborníci z firmy Phoenix Contact pouzdro „na míru“.

Software pro výběr vhodných konstrukčních prvků

Pro návrh desek plošných spojů dodává firma Phoenix Contact software Combicon Select. Pomocí tohoto softwaru lze projektovat i vestavbu elektroniky do dodávaných pouzder. S využitím zmíněného softwaru je možné snadno a rychle vybírat z širokého sortimentu svorek, konektorů a pouzder. V knihovně jsou výkresy použitých prvků v CAD v dvojrozměrné i trojrozměrné verzi. Aktuální výkresy inovovaných prvků jsou dostupné i přes internet. Program usnadňuje sestavení objednávky potřebných dílů.
[Phoenix Contact: Highlights 2003, Neuheiten-Katalog 2003 a tiskové informace.]

Gustav Holub

Inzerce zpět