Aktuální vydání

celé číslo

04

2024

Průmyslové roboty a automatizace výrobních a montážních linek

celé číslo

Inovativní projekt na MÚVS ČVUT vstupuje do další etapy

Masarykův ústav vyšších studií ČVUT v Praze zahájil ve spolupráci s univerzitou v Lille a univerzitou Mikolase Römerise z Vilniusu v Litvě druhý ročník povinně volitelného kurzu International Project Workshop (IPW) pro studenty bakalářského studijního programu Ekonomika a management. Druhý ročník pokračuje ve stejném duchu jako v loňském roce, kdy se do projektu kromě studentů MÚVS zapojili také studenti ze zahraničí a společnosti ze soukromého sektoru.

Přípravná fáze kurzu byla zahájena v lednu, kdy byli účastníci rozděleni do pětičlenných týmů, a na prvních virtuálních seznamovacích schůzkách. Oficiálně kurz začal úvodním týdnem v Praze, kdy se studenti mohli osobně setkat se svými kolegy a tutory.

Po zahájení čekal studenty den ve firmě, pro kterou budou zpracovávat svůj projekt. V dalších dnech se konalo několik teoretických přednášek; nyní týmy začnou opět pracovat na dálku na plánu realizace projektů. Závěrečné setkání bude koncem dubna ve Vilniusu, kde budou týmy prezentovat výsledky své práce.

Na projektu IPW spolupracují firmy Cofidis, Komerční banka, L‘Oréal, Linet, RHEA a TOTAL Energies a je realizován za finan­ční podpory programu Erasmus+ v rámci mobility modulu Blended Intensive Programme.

Více informací na: https://www.muvs.cvut.cz/2023/02/ipw-kick-off-week/.

(ed)