Aktuální vydání

celé číslo

04

2024

Průmyslové roboty a automatizace výrobních a montážních linek

celé číslo

Inovační pneumatické komponenty pro automatizační techniku

číslo 1/2004

Inovační pneumatické komponenty pro automatizační techniku

Obr. 1.

Firma Bosch Rexroth, spol. s r. o., představuje novinky v oblasti pneumatických komponent pro automatizaci v průmyslu.

Minijednotka ZSC

Minijednotka ZSC (obr. 1) je dvojčinná posuvová jednotka konstruovaná pro vertikální pohyb. Její kuličkové vedení je umístěno mezi dvěma písty. Význačnými vlastnostmi jsou velká souosost mezi vedením a písty, velmi plochý tvar a malý prostor potřebný k montáži. Mnoho montážních poloh (montáž zepředu i shora) zjednodušuje konstrukci strojů. Odlehčená konstrukce a přesné vedení umožňují jednotku použít i v aplikacích s velkými nároky na dynamické chování. Velikost zdvihu je nastavitelná do 100 mm. Jednotky se vyrábějí s písty o průměru 6 mm až 25 mm.

Otočný pohon RAN

Otočný pohon RAN (obr. 2) je kompaktní, vysoce výkonný otočný pohon s velkým krouticím momentem. Konstrukce používá tzv. křídlový princip otáčení. Těleso pohonu z hliníkové slitiny má přesně obráběné vnitřní plochy, speciálně tvarovaná těsnění a samomazná ložiska s dlouhou životností pro provoz bez mazání. K indikaci polohy se používají snímače s úhly otáčení 90°, 100°, 180° a 270° (RAN1 až RAN20), popř. 190° a 275° pro RAN50. Krouticí momenty jsou 0,16; 0,39; 1,0; 2,6 a 7,1 N·m.

Obr. 2. Obr. 3. Obr. 4.

Upínací jednotka NCT

Upínací jednotka NCT (obr. 3) využívá princip ejektoru: proudění pod prvkem vytváří podtlak a rozdíl tohoto podtlaku a atmosférického tlaku vyvolává upínací sílu. Předmět může být zvedán bez jakéhokoliv kontaktu s povrchem upínací jednotky, což umožňuje manipulaci s malými a citlivými předměty. Přídržná síla je až 9 N při tlaku 700 kPa. Upínací jednotky se vyrábějí s průměry 20, 30, 40 a 60 mm. Jsou vhodné pro použití při výrobě polovodičových součástek, mikroelektroniky, v potravinářství a farmacii, např. pro přenášení papíru, skla, potravin, plastů, CD nebo horkých, chladných, mokrých či měkkých předmětů.

Obr. 5.

Polohovací stůl RWT

Polohovací stůl RWT (obr. 4) kombinuje přesnou mechaniku a pneumatiku: obsahuje dvojčinný pohon, západku a převodový mechanismus. Dodává se šest verzí s polohami 45°, 60° a 90° pro např. čtyři, šest nebo osm montážních operací s otáčením doprava nebo doleva. Pro indikaci poloh lze využít dva indukční snímače. Přesnost polohování je ±0,2°, krouticí moment 1,2 N·m. Stůl se ovládá ventilem 5/2. Rozm ěry stolu jsou 78 × 78 × 34 mm.

Otočný pohon RAP

RAP (obr. 5) je otočný pohon s pneumatickým dvojčinným válcem, hřebenem a pastorkem. Dělený hřeben eliminuje vůle v převodu. Montáž obdélníkového tělesa a vzduchových přípojů ze stejné strany pohonu je jednoduchá a je navržena tak, aby k montáži bylo třeba minimum místa. Všechny pohony RAP mohou být vybaveny dvěma kompaktními snímači poloh. Jsou dostupné s jednou nebo dvěma hřídelemi z korozivzdorné oceli. Úhly otáčení jsou 90°, 100°, 180°, 190° a 360°, krouticí momenty 0,1; 0,47; 1,15 a 2,38 N·m.

(Bosch Rexroth)

Inzerce zpět