Aktuální vydání

celé číslo

03

2024

Automatizační technika v energetice a teplárenství, úspory energie

Snímače teploty

celé číslo

Inovace systému Aprol přináší nové možnosti řízení výroby

Je to již několik let, kdy společnost Bernecker + Rainer (B&R) představila svůj řídicí systém APROL, určený pro automatizaci výroby v odvětvích s převahou kontinuálních a dávkových procesů (procesní výroba). Systém propojuje všechny úrovně řízení, od snímačů a akčních členů až po manažerský informační systém. Jeho inovace pomohou uživatelům zjednodušit práci s ním a realizovat mnoho nových funkcí.
 
Od systému pro řízení procesní výroby, má-li vyhovět soudobým požadavkům, se vyžaduje velká spolehlivost a konzistence dat. Náročná, ale v moderní automatizaci nezbytná je také integrace toků dat v horizontálním i vertikálním směru, včetně dat ze všech pomocných procesů. Integrace softwarového vývojového prostředí Automation Studio do systému Aprol umožňuje uživatelům využívat množství nových, výkonných funkcí. Vybrané systémové funkce zajišťují snadné připojení vstupně-výstupních a řídicích systémů X20 a systému 2005.
 

Vstupně-výstupní a řídicí moduly

Systém 2005 od B&R je klasický systém pro řízení procesní výroby, který se skládá ze vstupně-výstupních a řídicích modulů určených pro práci na provozní úrovni řízení. K dispozici jsou také moduly rozhraní pro sběrnice Ethernet Powerlink, CANopen, Profibus-DP, Modbus TCP/IP a DeviceNet.
 
Vstupně-výstupní řídicí systém X20, jenž se skládá z jednotlivých plochých modulů, je vhodný pro decentralizované systémy s distribuovanou inteligencí. Bohatá nabídka vstupně-výstupních komponent a doplňkových modulů umožňuje kdykoliv připojit všechna potřebná zařízení.
 
Oba systémy mohou být integrovány do procesního řídicího systému Aprol, a tak je možné realizovat jednotný řídicí systém pro celé výrobní zařízení, nezávisle na jeho velikosti a požadavcích na řízení.
 
Důležitou součástí standardních funkcí systému Aprol jsou také integrované bezpečnostní funkce. Pro programování bezpečnostních funkcí doporučuje norma IEC 61508 explicitně funkční bloky, které jsou součástí integrované knihovny systému Aprol a odpovídající standardu PLCopen Safety.
 

Rozšířený systém grafických časových záznamů

Grafické časové záznamy, tzv. trendy, jsou základní pomůckou pro analýzu výroby a její optimalizaci. V systému Aprol uživateli usnadňuje práci mnoho užitečných funkcí: značky, pravítka, možnost výběru z mnoha druhů zobrazení a vkládání poznámek ke křivkám průběhů jednotlivých veličin v čase. Kompletní konfigurace až 100 000 časových grafických záznamů v jednom řídicím systému zaručuje potřebný přehled v rozsáhlých systémech. Kontextový prohlížeč dat umožňuje zobrazit všechny odpovídající historické události (events). Současně lze zobrazit až dvacet grafických časových záznamů. Pro každý záznam je možné specifikovat časový posun a určit tak tzv. zlatou dávku, tj. nejlepší z vyrobených dávek. Přímou součástí grafického záznamu průběhu veličin mohou být značky jednotlivých událostí, např. začátku a konce dávky.
 

Zkrácení doby vývoje díky simulaci

Systém Matlab/Simulink, který lze integrovat jako volitelnou součást do vývojového prostředí Automation Studio, je výkonný nástroj umožňující kompletně simulovat výrobu. Díky integraci prostředí Automation Studio se systémem Aprol je možné simulaci výroby využívat již od začátku vývojových prací na projektu. Protokol WinIO zaručuje konzistentní zobrazení vstupů a výstupů a lze ho využít jako podklad pro simulační systémy třetích stran, např. pro systém WinMOD, který dovoluje kombinovat virtuální a reálná zařízení a simulovat jejich činnost v reálném čase.
 

Závěr

Díky širokému spektru funkcí sjednocuje Aprol všechny úrovně řízení v jeden kompletní, homogenní systém a podporuje spolehlivý a efektivní provoz řízeného technologického zařízení během celého jeho životního cyklu.
 
Obr. 1. Integrace vývojového prostředí Automation Studio umožňuje v řídicím systému Aprol využít množství výkonných funkcí