Aktuální vydání

celé číslo

04

2024

Průmyslové roboty a automatizace výrobních a montážních linek

celé číslo

Inovace 2003

číslo 1/2004

Inovace 2003

Ve dnech 2. až 5. prosince 2003 uspořádala Asociace inovačního podnikání ČR (AIP ČR) spolu se svými domácími i zahraničními partnery v Praze mezinárodní a v oblasti inovačního podnikání v ČR nejvýznamnější akci Inovace 2003, Týden výzkumu, vývoje a inovací v ČR. Její součástí byly:

  • desáté mezinárodní sympozium Inovace 2003 (čtyřdenní, s plenárním zasedáním a sekcemi Mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji a inovacích, Mechanika a mechatronika a Národní inovační strategie),
  • desátý Mezinárodní veletrh invencí a inovací,
  • osmý ročník Ceny inovace roku 2003.

Akce Inovace 2003 se zúčastnilo 450 odborníků a byly na ní prezentovány výsledky inovačních projektů z 25 zemí. Sympozia se vedle domácích zúčastnili odborníci z dalších jedenácti zemí. Na veletrhu bylo 52 vystavovateli představeno 385 projektů mezinárodní vědeckotechnické spolupráce realizovaných v rámci programu Kontakt a dále výsledky mnoha projektů řešených v rámci ostatních programů podpory výzkumu a vývoje, např. Konsorcia, Centra a Eureka.

Do soutěže o Cenu inovace roku 2003 bylo přihlášeno čtrnáct produktů. Získaly ji křemíkový odporový tenzometr a jeho inovovaná technologie (Výroba tenzometrů a snímačů Zlín) a Liapor SL – tvárnice na zdění s vysokým tepelným odporem (LIAS Vintířov, LSM). Čestných uznání bylo uděleno sedm, mj. robotickému manipulátoru Caddy Plus (Watrex, s. r. o., Praha).

Inovace 2004 se bude konat ve dnech 30. 11. až 3. 12. 2004. Bližší informace o již konané i připravované akci lze nalézt na http://www.aipr.cz
[Tiskové materiály AIP ČR.]

(ed)

Inzerce zpět