Aktuální vydání

celé číslo

07

2021

Automatizace řízení dopravy a infrastruktury, nabíjecí stanice, autonomní vozidla

celé číslo

INMAT 57 – perspektivní pokračovatel osvědčené řady měřičů průtoku a množství tepla

Před několika týdny uvedla firma ZPA Nová Paka, a. s., na trh již delší dobu očekávanou vyhodnocovací jednotku průtoku a tepla Inmat 57. Náročné typové zkoušky a legislativní řízení nutné k uznání měřiče jako způsobilého pro fakturační účely poněkud prodloužily plánované termíny započetí výroby, ale nakonec se ukázalo, že i to mělo svá pozitiva. Vývojáři během této doby významně zapracovali na uživatelském komfortu přístroje, a tak na trh přichází přístroj nejen technicky dokonalý, ale i velmi vstřícný k obsluze.
 

Inmat 57 je certifikován jako stanovené měřidlo

 
Přístroj Inmat 57 je schválen certifikátem ČMI č. 0111-CS-C023-11 podle zákona č. 505/1990 Sb. pod schvalovací značkou
TCM 311/11-4844 jako fakturační měřidlo k účelům:
 • měření průtoku vody,
 • měření průtoku technických kapalin,
 • měření množství tepla předaného vodou,
 • měření množství chladu,
 • měření tepla předaného vodní párou,
 • vyhodnocování normovaného průtoku a proteklého objemu plynu,
 • vyhodnocování provozního průtoku a proteklého objemu plynu,
 • vyhodnocování hmotnostního průtoku a proteklého hmotnostního množství plynu,
 • vyhodnocování hustoty plynu s využitím převodníku hustoty plynu,
 • vyhodnocování množství energie v plynu (v jednotkách energie),
 • měření průtoku zemního plynu i jiných topných a technických plynů včetně směsí plynů.
V současné době je v závěrečné fázi schvalovací řízení předcházející uvedení přístroje na trh podle směrnice MID (Measuring Instruments Directive – směrnice 2004/22/ES o měřicích přístrojích) a rovněž probíhá řízení za účelem schválení přístroje k použití jako stanoveného měřidla na území Slovenské republiky.
 

Množství tepla předaného vodní párou

 
V oboru měření množství tepla předávaného vodní párou je přístroj Inmat 57 určen k měření tepla v systémech měření podle MPM 18-95 (Směrnice pro přípustné metody měření tepla ve vodní páře a v kondenzátu v obchodním styku) podle přílohy k vyhlášce č. 345/2002 Sb. jako vyhodnocovací jednotka, která je součástí měřiče tepla. Může být také použit jako měřidlo proteklého množství kondenzátu v systémech pro měření páry podle MPM 18-95. Při použití jednotky Inmat 57 lze v systémech s vodní párou vykonat tato měření: stanovení množství tepla v přehřáté vodní páře přímou metodou, stanovení množství tepla v přehřáté vodní páře nepřímou metodou, stanovení množství tepla v mokré vodní páře náhradní metodou, stanovení množství tepla v kondenzátu.
 
Na rozdíl od svých předchůdců, určených k použití v konkrétní výseči diagramu vody a vodní páry, má měřič Inmat 57
ve svém programu zahrnut celý diagram podle IAPWS-IF97.
 

Průtok a proteklé množství plynů

 
Přístroj Inmat 57 pracuje také jako vyhodnocovací jednotka průtoku a proteklého množství topných a technických plynů i jejich směsí. Okamžitý průtok i proteklé množství přístroj přepočítává na vztažné podmínky tlaku a teploty, popř. na hmotnost anebo množství energie. Umožňuje přepočítat množství plynu na množství energie v energetických jednotkách podle TPG G 901 01 a ČSN EN ISO 6976. Spalné teplo může být zadáno pevně nebo jako uživatelská konstanta, jejíž změna je chráněna heslem. Výpočet kompresibilitních faktorů je standardně prováděn pro zemní plyn podle doporučení AGA NX 19 mod. Je také možné instalovat program pro přepočet podle normy AGA8-92DC, popř. SGERG-88.
 
Stejně jako většina přístrojů nesoucích označení Inmat, dokáže i „padesátsedmička“ spolupracovat s téměř všemi průtokoměry používanými v průmyslu. Průtok tedy může být měřen škrticími orgány (clony a dýzy) nebo rychlostními sondami kombinovanými s jedním nebo dvěma snímači rozdílu tlaků, měřidlem objemového průtoku (ultrazvukové, indukční, vírové průtokoměry a mechanické průtokoměry s elektrickým výstupem) nebo měřidlem hmotnostního průtoku. Přístroj spolupracuje s průtokoměry jak s lineární, tak i kvadratickou převodní charakteristiku. Pro měření s použitím škrticích orgánů je zaveden nový algoritmus výpočtu podle ISO 5167, čímž byla výrazně zlepšena přesnost měření.
 
Do jisté míry unikátem je možnost fakturačního měření při dvousměrném proudění při spojení jednotky Inmat 57 s obousměrným průtokoměrem.
 

Snadná obsluha a použití

 
Ústřední částí a současně „mozkem“ přístroje je tradiční „černá skřínka“ s odnímatelnou svorkovnicí, umožňující snadno připojit průtokoměr a periferní čidla bez nutnosti je odpojovat při následném ověřování nebo servisu. Ověřovanou částí totiž je pouhá černá skříňka. Vzhledem k tomu, že její součástí není napájecí zdroj, podařilo se černou skřínku, a tudíž i celý přístroj značně miniaturizovat (obr. 1). Významnou změnou je zkrácení měřicího taktu z dřívějších 5 s na 1 s. Pro archivaci naměřených hodnot a jejich průběhů je jednotka Inmat57 vybavena archivační pamětí s kapacitou 2 MB, a to již v základním provedení.
 
Pro budování distribuovaných systémů jsou důležité komunikační možnosti přístroje. Měřič Inmat 57 disponuje volitelným rozhraním RS-485 nebo RS-232 s protokolem Modbus nebo rozhraním M-Bus. Aby bylo možné použít současně několik typů rozhraní, je přístroj vybaven rozbočovačem, který je dodáván jako příslušenství a k němuž lze připojit až čtyři různé komunikační linky. Přístroj má také analogový proudový výstup 4 až 20 mA, který lze přiřadit kterékoliv měřené nebo vypočítávané veličině.
 
Přístroj současně disponuje komunikačním programem ve dvanácti jazykových mutacích, včetně např. slovenštiny, polštiny a ruštiny. Program umožňuje vytvořit individuální uživatelské menu pro každý přístroj s implicitní funkcí rolování programu vpřed i vzad, což významně zvyšuje uživatelský komfort. Na pozadí komunikačního programu jsou zpracovávány všechny naměřené hodnoty i vypočítávány hodnoty agregovaných veličin. Významným přínosem pro pohodlí uživatele je funkce autodiagnostiky zabudovaná ve firmwaru přístroje, která sleduje dosažení měřených mezních hodnot i vypočítávaných veličin a stav interní baterie. Diagnostické údaje jsou zobrazovány v menu přístroje, popř. také na spodním řádku displeje, a jsou k dispozici i na komunikačním rozhraní. Uživatel může také nastavovat způsob zobrazení jednotlivých hlášení.
 

Široké možnosti využití

 
Kompaktní konstrukce a vysoký stupeň krytí IP65 umožňují použít vyhodnocovací jednotku Inmat 57 v nejnáročnějších průmyslových podmínkách, včetně standardní možnosti umístění přístroje v nevytápěných, popř. venkovních prostorách. Přístroj Inmat 57 může být použit jako samostatná vyhodnocovací jednotka pro uzavřené měřicí okruhy i jako komponenta při výstavbě rozsáhlých distribuovaných celků.
 
Jednotka Inmat 57 je již použita v několika nově vybudovaných měřicích okruzích. Za zmínku stojí zejména její použití na horkovodu Mělník-Praha, kde se na potrubí DN1200 v kombinaci se snímači teploty produkce ZPA Nová Paka a odpovídajícího indukčního průtokoměru podařilo dosáhnout shody dvou měřicích okruhů ve finálních měřených a vypočítaných hodnotách s přesností řádu desetiny procenta.
 
Pracovníci vývojového oddělení společnosti ZPA Nová Paka však se zavedením tohoto přístroje na trh nesložili ruce do klína. Usilovně pracují na rozšíření jeho základní verze a na dalším rozšiřování spektra zákaznických úloh a s tím souvisejícím vývoji doplňujícího příslušenství přístroje. Podrobné informace o přístroji Inmat 57 a dokumentaci k němu lze nalézt na webových stránkách výrobce na adrese www.zpanp.cz.
 
Ivan Tůma,
ZPA Nová Paka, a. s.
Obr. 1. Vyhodnocovací jednotka průtoku a tepla Inmat 57 a napájecí zdroj Inap 904