Aktuální vydání

celé číslo

08

2022

MSV 2022

Projektování, konstruování a programování automatizačních a řídicích systémů

celé číslo

Infotherma místem diskusí a námětů

Stalo se tradicí, že druhá polovina ledna je spojena s termínem konání mezinárodní výstavy Infotherma. Dříve ve Frýdlantu nad Ostravicí a v posledních několika letech na ostravském Výstavišti Černá louka se tak každoročně setkávají přední výrobci, prodejci, montážní i servisní firmy a odborná veřejnost s cílem představit návštěvníkům výstavy novinky a směry, kam se ubírá moderní vytápění a stavby spojené s ekonomickým bydlením. 

Ve dnech 20. až 23. ledna 2020 se na Výstavišti Černá louka v Ostravě uskuteční již 27. ročník výstavy Infotherma, věnované vytápění, úsporám energií a smysluplnému využívání obnovitelných zdrojů v malých a středních objektech. V České republice jde o největší takto specializovanou výstavu, kde jsou zastoupeny domácí, evropské a světové značky výrobků a produktů, které jsou potřebné k tepelné pohodě našich domovů. Nomenklatura výstavy se od prvního ročníku v podstatě nemění, doplňována je však o nové technologie a systémy.

Je hodně témat, nad kterými by se mělo a bude na Infothermě diskutovat, jak při zahájení výstavy, tak i po celé čtyři dny v odborném doprovodném programu, který bude v Konferenčním centru a ve vstupním pavilonu A1, či při jednotlivých obchodních a společenských setkáních. Například byly přijaty a jsou připravovány nové zákony související s tématy výstavy. V platnosti je zákon o zákazu provozování zastaralých kotlů 1. a 2. emisní třídy, který nabude účinnosti v září 2022. Ministerstvo životního prostředí letos spustilo poslední vlnu kotlíkových dotací, které byly určené k výměně starých kotlů na pevná paliva za nový zdroj tepla. Kotlíkové dotace jsou poskytovány od roku 2015 a do konce roku 2020 má být realizováno minimálně 90 tisíc výměn. Podpory výměny starých kotlů za nový zdroj tepla nekončí a měly by v budoucnu být součástí programu Nová zelená úsporám v podprogramu s názvem Adaptační a mitigační opatření NZÚ.

Dalším aktuálním tématem výstavy budou otázky, jak zlepšit možnosti financování oprav domů z nového podprogramu Nová zelená úsporám – Finanční záruky.

Drobně se mění také oblasti podpory v programu Nová zelená úsporám: Energetické úspory – zateplení domu, Výstavba v nízkoenergetickém standardu – výstavba domů v pasivním a téměř pasivním standardu, Efektivní využití zdrojů energie – výměny a modernizace vytápění, větrací systémy, Adaptační opatření v budovách – zelené střechy, stínicí technika apod.

Jako každoročně budou pokračovat diskuse, zda se dotace a podpory dostanou k těm nejpotřebnějším a zda by nebylo lepší přenechat více pravomocí starostům obcí a měst.

V nadcházejících letech čekají českou energetiku zásadní změny, které budou spočívat ve výrazném poklesu využívání fosilních paliv, proto bude toto téma na veletrhu Infotherma 2020 velmi aktuální. Novela zákona nabízí v období po roce 2021 finančních nástroje, které umožní významně investovat do rozvoje nízkoemisních technologií. Novinkou je i Modernizační fond, který podpoří rozvoj obnovitelných zdrojů energie, zvyšování energetické účinnosti a snižování emisí skleníkových plynů. Dotace budou moci čerpat nejen podniky, ale i domácnosti.

V souvislosti s aktualizací Nové energetické koncepce (NEK), na které ministerstvo obchodu a průmyslu již pracuje, by v České republice mělo v budoucnu dominovat jádro, obnovitelné zdroje energie (OZE) a plyn. Ve výhledu příštích 25 až 30 let by podíl jaderné energie měl vzrůst ze současných 30 % na přibližně 40 až 50 % a podíl OZE na 25 až 30 %. Kolem roku 2040 by se mělo přibližně 80 % elektřiny vyrábět z tzv. bezemisních zdrojů, tj. z jádra a OZE. Předpokládá se, že v souladu s doporučením Evropské komise vzroste do roku 2030 podíl OZE na výrobě elektřiny ze současných asi 14 % na 23 až 24 %. Stát také počítá pro budoucnost s další podporou chytré zelené energetiky ze strukturálních fondů EU, především se zaměřením na malé decentralizované zdroje. Velký potenciál vidí ve fotovoltaice na střechách rodinných domů a firem. Stát počítá s podporou solárních zdrojů v kombinaci s akumulací, přičemž umožní energii nejen akumulovat, ale i prodávat zpět do sítě. Fotovoltaika se stane součástí „malé chytré energetiky“, tj. elektřinou z OZE se budou napájet i elektromobily. Některé z těchto koncepcí byly a opět budou prezentovány i na výstavě Infotherma.

Výstavu Infotherma 2020 bude otevírat vstupní expozice s názvem Dům plný energie a informací. Zde chtějí pořadatelé návštěvníkům výstavy nabídnout současnou realitu a představit možné alternativy vytápění rodinných domů a nové perspektivní stavební prvky. Expozici budou po celou dobu výstavy komentovat odborníci z portálu TZB-info, a návštěvníci tudíž budou moci diskutovat o jednotlivých zdrojích vytápění, nákladech a provozu.

Již dnes je Infotherma 2020 téměř „vyprodaná“ a ostravské výstaviště bude opět obsazeno do posledního místa. Svědčí to o tom, že vytápění a úspory energií jsou aktuální témata nejen pro majitele a uživatele rodinných domů, ale pro většinu domácností.

Na uplynulých 26 ročnících se na Infothermě prezentovalo celkem 7 454 vystavovatelů a výstavu zhlédlo 680 600 návštěvníků. Pořadatelem výstavy je agentura Inforpres. Více informací na www.infotherma.cz. 

(INFORPRES)

Obr. 1. Z výstavy Infotherma 2019