Aktuální vydání

celé číslo

08

2021

Digitální transformace a konvergence provozních, informačních a inženýrských systémů

Výzkum, vývoj a vzdělávání v automatizaci

celé číslo

Informační systémy průmyslového podniku – MES

číslo 3/2004

Informační systémy průmyslového podniku – MES

Ve dnech 21. a 22. dubna 2004 se bude po páté konat již tradiční mezinárodní firemní konference Informační systémy průmyslového podniku – MES (Manufacturing Execution Systems). Akce je věnována informačním systémům a metodám, které umožňují průmyslovým podnikům zefektivnit aktivity spojené s výrobou, technologickými zařízeními a procesy, nutné pro úspěšný rozvoj společnosti. Konference se koná v hotelu Devět skal v Milovech na Českomoravské vysočině s následujícími konkrétními tématy:

  • sledování toku výroby procesem a řízení skladového hospodářství,
  • plánování a rozvrhování výroby, alokace zdrojů,
  • správa výrobní dokumentace, workflow,
  • analýzy výkonnosti a MIS (Manažerské Informační Systémy), vspráva lidských zdrojů na úrovni procesu výroby.

Své produkty a služby představí na konferenci asi 23 firem. Konferenci organizačně zajišťuje společnost AD&M. Podrobnější informace včetně anotace jednotlivých přednášek lze získat na http://www.adam-ova.cz v části Připravujem popř. dotazem u pořadatele: e-mail: petra.adamova@adam-ova.cz, tel. a fax: 596 919 977, mobil: 723 746 160.

(ed)

Inzerce zpět