Aktuální vydání

celé číslo

03

2024

Automatizační technika v energetice a teplárenství, úspory energie

Snímače teploty

celé číslo

Informační systém pro řízení energetiky – Energis

číslo 10/2005

Informační systém pro řízení energetiky – Energis

Společnost Instar ITS ve spolupráci s aplikačním partnerem Colsys – Automatik, a. s., nabízí efektivní nástroj pro řízení energetického hospodářství dodavatelů a odběratelů elektrické energie. Tímto nástrojem je IS Energis, který aktivně podporuje obchodní vztahy účastníků trhu s elektrickou energií. Pro otevřený trh s elektrickou energií je výhodné zvolit Energis jako službu v datovém centru. Obr. 1. V tom případě je uživatel připojen k internetové síti a pracuje na portálu www.myenergis.com, který mu poskytuje uživatelské nástroje umožňující import měřených dat a kontrolu jejich úplnosti, kontrolu hodnot, odeslání dat Operátoru trhu s elektřinou, a. s., (OTE), přípravu podkladů pro fakturaci a přístup k archivu dat. Data je možné automaticky zasílat z již existujících či nových zdrojů dat. Je možné využít i jiné funkce systému, jako např. sledování spotřeby (monitoring), fakturaci, regulaci spotřeby (controlling), odhad budoucího vývoje (trendy), sledování historie a provozních událostí, tvorbu odběrových diagramů atd.

Uživatelé zejména ocení možnost minimalizace odchylky v dodávce i odběru elektřiny přes OTE, optimalizace odběru elektřiny, řízení odběru a dodávky na krátkodobém trhu s elektřinou, řízení dvoustranného smluvního vztahu přes OTE i mimo OTE, vyrovnávání odchylek pro několik výrobců i odběratelů, možnost optimalizace využívání systémových služeb apod.

Colsys – Automatik, a. s., tel.: 312 285 312, http://www.colaut.cz, e-mail: obchod@colaut.cz