Aktuální vydání

celé číslo

03

2024

Automatizační technika v energetice a teplárenství, úspory energie

Snímače teploty

celé číslo

Informační systém JD Edwards EnterpriseOne

JD Edwards EnterpriseOne od společnosti Oracle je komplexní informační systém kategorie ERP (Enterprise Resource Planning) obsahující soubor specifických modulů pro různá odvětví podnikatelské činnosti. Jeho výhodami jsou možnost efektivního rozvoje podle potřeb zákazníků a jednoduchá správa celého systému. Jde o vhodné řešení pro výrobní, stavební, distribuční nebo servisní organizace střední velikosti. Kromě řízení podnikových zdrojů podporuje také řízení vztahů se zákazníky (CRM) a řízení dodavatelských řetězců (SCM). Dne 29. ledna 2009 společnost Oracle představila verzi 9.0 a nástroj JD Edwards EnterpriseOne Tools 8.98. K novinkám verze 9.0 patří např. nový modul Project and Government Contract Accounting, který obsahuje nástroje pro řízení času a zdrojů tak, aby se projekt držel ve stanoveném rozsahu a rozpočtu. To vede ke zvýšení efektivity projektu a k posílení postavení společnosti v očích klientů a subdodavatelů.
 
Mezi další vylepšení verze 9.0 patří zdokonalené řízení financí, dodavatelských řetězců a lidských zdrojů. Nová verze rovněž zahrnuje oborově specifické funkce pro stavebnictví, potravinářský průmysl a průmyslovou výrobu vůbec.
 
Verze 8.98 softwarové infrastruktury JD Edwards EnterpriseOne Tools zaznamenala vylepšení tvorby zpráv a sestav, zjednodušuje správu celého systému a celkově je pro uživatele komfortnější. Má nové uživatelské rozhraní a podporuje Web Services for Remote Portlets (WSRP) a Java Database Connectivity (JDBC).
 
Na tiskové konferenci byly představeny také některé příklady použití systému JD Edwards EnterpriseOne. Systém nově zavádí např. společnost Martin Peroutka, zabývající se papírenskou, obalovou a polygrafickou produkcí. Hlavním dodavatelem projektu implementace nového podnikového informačního systému je firma BSC Praha, partner společnosti Oracle. Nový informační systém bude řídit a kontrolovat veškerou podnikovou agendu od nákupu, přes sklady a výrobu až po distribuci hotových výrobků k zákazníkům. Pro zpřesnění odvádění výroby bude zavedeno odepisování výrobních kroků za použití čárových kódů, což dovolí sledovat zakázku v průběhu výrobního procesu. V rámci zavádění systému řízení výroby se počítá i s použitím specializovaného modulu pro sledování a operativní plánování výroby, aby se maximálně využila kapacita strojů a pracovníků.
 
Dalším příkladem je společnost Gumotex, zpracovatel měkčené polyuretanové pěny a výrobce pogumovaných textilních materiálů. V roce 2006, kdy se změnila vlastnická struktura společnosti, bylo kromě organizačních změn také rozhodnuto modernizovat dosavadní informační systém. Po pečlivém výběru se společnost Gumotex rozhodla pro JD Edwards EnterpriseOne od firmy Oracle. Mezi hlavní důvody patří schopnost systému přizpůsobit se změnám, které nastávají nejen na úrovni jednotlivých procesů, ale také v organizační a majetkové struktuře jednotlivých částí podniku. Ke konečnému rozhodnutí společnosti Gumotex přispěly také otevřenost řešení a zkušenosti implementačního partnera, kterým byla opět firma BSC Praha. Mezi klíčové prvky projektu rovněž patří zkrácení doby reakce na požadavky zákazníka, snížení stavu zásob jednicových materiálů a zásob nedokončené výroby a též zkrácení doby úhrady dodávek.
Kamil Pittner, Oracle Czech
 
Obr. 1. JD Edwards EnterpriseOne − kniha dodavatelských faktur