Aktuální vydání

celé číslo

01

2024

Automatizace skladování, logistiky a manipulace s materiálem

Programovatelné automaty, průmyslové počítače, jednotky I/O, bezpečnostní systémy

celé číslo

Informace o standardu WirelessHART

Organizace HART Communication Foun-dation (HCF, www.hartcomm.org) vyda­la několikajazyčnou informační brožuru o standardu WirelessHART™ pro bezdrá­tovou komunikaci mezi automatizačními prostředky v odvětvích se spojitou výrobou. Brožura o deseti stránkách, přehledně shr­nující přínosy standardu WirelessHART pro konečné uživatele, je v současné době do­stupná v angličtině, francouzštině, italštině, japonštině, němčině a španělštině. Obsahu­je schémata kabelových i bezdrátových prů­myslových komunikačních systémů a sítě s topologií mesh s použitím standardu Wi­relessHART a další informace užitečné pro uživatele týkající se složitosti, spolehlivos­ti a informační bezpečnosti tohoto nového výkonného celosvětového standardu a bez­drátových pojítek vybudovaných s jeho po­užitím. Brožuru ve vybraném jazyce formá­tu PDF lze volně stáhnout ze stránky http://hartcomm.org/protocol/training/training_re%1fsources_wihart.html, kde jsou volně dostup­né také další dokumenty v angličtině s po­drobnějšími technickými údaji o standardu WirelessHART.
[HART Communication Foundation, 9. ledna 2010.]

(sk)