Aktuální vydání

celé číslo

05

2021

Perspektivy automatizace, umělá inteligence v automatizaci; prostředky automatizace v době lockdownu
celé číslo

Industrial Framework

Automa 8/2000

-sk-

Industrial Framework

ndustrial Framework, koncept a zároveň standardizovaná integrační softwarová platforma nabízené společností Siemens, jsou v oblasti práce s daty v současném průmyslovém podniku tím, čím jsou známý koncept a příslušné technické a programové prostředky plně integrované automatizace (Totally Integrated Automation – TIA) téže společnosti v oblasti řízení technologických procesů.

Industrial Framework je základem plně integrovaného informačního systému průmyslového podniku (Totally Integrated Industrial IT).

Ve všeobecně přijímané hierarchii průmyslového softwaru s jejími třemi základními vrstvami, tvořenými programy pro:

  • vrcholové řízení podnikových činností (Enterprise Resource Planning – ERP),
  • plánování a řízení výroby na úrovni závodu/provozu (Manufacturing Information/Execution Systems – MIS/MES),
  • automatizované řízení technologických procesů,

se uplatňuje ve střední vrstvě jako tzv. MES.

Obr. 1.

V různorodém softwarovém prostředí průmyslového podniku Industrial Framework zajišťuje vertikální integraci dat mezi systémy řízení technologických procesů a systémy ERP a současně tvoří horizontální informační linku propojující v závodě všechny systémy sběru dat a řízení na úrovni výroby (technologie). Umožňuje propojit všechny tři vrstvy automatizačního softwaru, v podnicích dosud většinou reprezentovaného osamocenými řešeními, popř. izolovanými „ostrovy“ automatizovaných systémů, do informačního prostředí podniku integrovaného zcela transparentním způsobem, a zajistit tak konzistentní tok dat mezi výrobní a manažerskou úrovní podniku.

Od konceptu k funkčnímu produktu
Koncept Industrial Framework představila skupina Automation and Drives společnosti Siemens (A&D) poprvé na veletrhu Interkama v listopadu 1999.

V období do letošního hannoverského stojírenského veletrhu byly připraveny základní moduly a byl stanoven celkový funkční rozsah produktu. Ten v rovině MES propojuje systém ERP s automatizovanými systémy řízení technologických procesů a současně v sobě integruje jednotlivé aplikace obstarávající sběr informací o výrobě, údržbu, plánování, optimalizaci, návaznost na existující systémy atd. (obr. 1). Největší inovační přínos zmiňovaného produktu spočívá v jeho otevřenosti (dosahované použitím metody plug-in modulů – obr. 2) a v systematickém využívání modelu procesu, který může být reprezentován také graficky.

Obr. 2.

Množina výkonných aplikačních modulů
Systém Industrial Framework je současně rozvíjen vývojovým úsilím A&D, cestou akvizice firem s jejich úspěšnými produkty, popř. i integrací špičkových světových produktů nezávislých producentů softwaru. Mezi nabízenými aplikační programy lze nyní nalézt:

  • programový balík Business Modeling Factory (BMF), podporující návrh transparentně integrovaných řešení MES na základě modelu podniku (produkt britské firmy BBT Integrated Solutions Ltd);
  • software pro sběr, zpracování, ukládání a správu výrobních (technologických) dat (Process Information Managememt System – PIMS);
  • softwarový balík pro řízení údržby (Plant Maintenance Management System – PMMS), tvořený produkty Enterprise Asset Management (EAM), Computerized Maintenance Management System (CMMS) a Expert Maintenance Program (EMP) kanadské firmy Ivara Corporation;
  • moduly dispečerský (Dispatcher), plánovací (Scheduler) a pro sledování zakázek (Trace & Tracking);
  • softwarový nástroj Vital Suite® firmy VitalSoft, divize koncernu Lucent technologies, pro optimalizaci návrhu infrastruktury výpočetní techniky v podniku.

Závěr
Záměrem společnosti Siemens je vytvořit ze softwarového nástroje Industrial Framework univerzálně, nezávisle na odvětví, použitelný standard v oblasti integrovaných podnikových řešení informačních a řídicích systémů. Základní, postupně realizovanou myšlenkou je umožnit všem řídicím a ostatním výpočetním systémům vzájemnou výměnu dat prostřednictvím předem připravených adaptérů bez ohledu na oblast použití, přítomnost softwarových aplikací různých výrobců, zvláštní požadavky průmyslového odvětví i jednotlivého uživatele, měnící se podmínky při výrobě nebo růst závodu.

Literatura:

[1] KABEŠ, K.: Úplná integrace informačních technologií v průmyslových podnicích. Automatizace, 43, 2000, č. 5, s. 309-311.

[2] SIEMENS A&D: Firemní informace. 2000.