Aktuální vydání

celé číslo

03

2024

Automatizační technika v energetice a teplárenství, úspory energie

Snímače teploty

celé číslo

Industrial Ethernet Conference 2005

číslo 4/2005

Industrial Ethernet Conference 2005

První Industrial Ethernet Conference – Indetcon 2005 – se uskuteční v Praze 18. května 2005. Místem jejího konání bude Kongresové centrum ČVUT v Masarykově koleji, Thákurova 2, Praha 6 – Dejvice, nedaleko stanice metra Dejvická. Konferenci pořádá katedra telekomunikační techniky Fakulty elektrotechnické ČVUT v Praze ve spolupráci s kladenskou firmou Colsys-Automatik, a. s., a dalšími partnerskými společnostmi.

Konference Indetcon 2005 je určena všem zájemcům o průmyslový Ethernet a zejména o jeho použití v praxi. Jejím cílem je poskytnout aktuální informace o současném stavu a předpokládaném dalším vývoji průmyslového Ethernetu a umožnit výměnu zkušeností získaných s touto metodou.

Přednáškový program konference má tři tematické sekce, jež jsou rozloženy do čtyř časových bloků. Přednášet budou význační odborníci na danou problematiku z ČR i ze zahraničí. Předpokládaný časový rozvrh jednání konference je uveden na této stránce ve zvláštním rámečku.

Program Indetcon 2005, Praha, 18. května 2005

08:45–09:00 Úvodní slovo: Indetcon – příležitost k setkání zájemců o průmyslový Ethernet (doc. Ing. Boris Šimák, CSc., FEL ČVUT)

09:00–10:00 1. sekce: Vývoj průmyslového Ethernetu
Industrial Ethernet Today an Tomorrow (prof. Reinhard Keller, IAONA Europe)
News from IEEE Ethernet Standardisation (Dipl.-Ing. Thomas Schramm, Hirschmann Automation and Control (Německo), předseda pracovní skupiny IEEE)
Industrial Ethernet – Safety Systems (prof. Reinhard Keller)
Industrial Ethernet Network Design (Dipl.-Ing. Thomas Schramm)

10:20–10:50 přestávka

10:50–12:10 2. sekce: Reálný čas v průmyslovém Ethernetu
Situace reálného času v průmyslovém Ethernetu (Ing. Jaroslav Burčík, FEL ČVUT)
Požadavky DCS na real time Ethernet (prof. Ing. František Zezulka, CSc., FEKT VUT v Brně)
Porovnání aplikací s průmyslovým Ethernetem z pohledu dvou různých řešení pro programovatelné automaty (prof. Ing. Vilém Srovnal, CSc., Ing. Jiří Koziorek, Ph.D., FEI VŠB TU v Ostravě)
RTI Publisher-Subscriber (Ing. Petr Smolík, FEL ČVUT)

12:10–13:20 oběd

13:20–14:40 3. sekce: Společný přenos technologických dat, videa, IP telefonie a dalších průmyslovým Ethernetem – část 1
IP telefonie v průmyslovém Ethernetu (Ing. Martin Brož, Ing. Jaroslav Šaroch, CSc., Vegacom, a. s.)
Vizualizace a správa sítí průmyslového Ethernetu (Ing. Petr Kolouch, Colsys-Automatik, a. s.)
Řídicí systém EIB v komunikačním prostředí průmyslového Ethernetu (Paul Furtak, NETx Automation (Rakousko), Petr Váňa, Techniserv, spol. s r. o.)
Profinet IO – průmyslová sběrnice na Ethernetu (Ing. Pavel Burget, FEL ČVUT)

14:40–15:10 přestávka

15:10–16:30 3. sekce – část 2
WAGO I/O System 750 a Ethernet (Ing. Ondřej Dolejš, Wago Elektro, spol. s r. o.)
Přenos obrazu a zvuku prostřednictvím sítě Ethernet (Jan Čáka, Bosch Security Systems, spol. s r. o.)
Systémy rozváděčových skříní nejen pro Ethernet (Ing. Jiří Vaníček, CSc., Rittal Czech, spol. s r. o.)

16:30–16:50 Zhodnocení konference (doc. Ing. Boris Šimák, CSc.)

16:50–19:00 závěrečný diskusní raut

Současně s přednáškovým programem v rámci akce v přísálí bude uspořádána výstavka prostředků pro sítě průmyslového Ethernetu. Snahou pořadatelů je představit exponáty nejen staticky, ale pokud možno navzájem propojené zálohovanou průmyslovou optickou sítí ve fungující celek.

Společnost Bosch Security Systems zde připravuje předvedení živého přenosu televizního obrazu a zvuku s následným záznamem v digitální formě prostřednictvím převodníků a systémových prostředků, které pro tento účel dodává, a sítě Ethernet. Firma Vegacom, dodavatel komplexních řešení v oblasti integrace komunikačních a bezpečnostních systémů na jednotnou síťovou infrastrukturu – průmyslový Ethernet, předvede mj. IP telefonii v průmyslovém prostředí s využitím bezdrátového přenosu. Společnost Wago nabídne ukázku využití programovatelného automatu s integrovanými svorkami k řízení modelu domu, rovněž s využitím rozhraní Ethernet. Společnost Colsys-Automatik obohatí expozici konference přepínači redundantní optické sítě Hirschmann v kruhové topologii s ukázkou činnosti dohlížecího a parametrizačního programového systém sítě HiVision. Společnost Rittal chystá ukázku rozváděče s umístěním části vystavovaných přístrojů a Sdružení Profibus CZ představí systémy Profinet IO jako demonstraci použití průmyslového Ethernetu pro vzdálené I/O a Profinet CBA jako nástroj ke komunikaci mezi řídicími počítači a k přenosu dat k vizualizaci.

Organizátoři srdečně zvou všechny, i potenciální zájemce o průmyslový Ethernet, kteří se dosud nerozhodli, k návštěvě internetové stránky http://www.indetcon.cz, kde najdou další informace včetně kontaktních údajů.

(ed)