Aktuální vydání

celé číslo

12

2020

Systémy DCS pro kontinuální a dávkové výrobní procesy

Provozní analytická technika

celé číslo

Indukční vazební člen nové generace od firmy TURCK

Společnost Turck představila na mezinárodním veletrhu Hannover Messe nový způsob bezkontaktního přenosu energie a dat založený na využití indukční vazby.

 
Řešení je stejně magické a jednoduché, jako když se položí mobilní telefon na bezdrátovou nabíječku. Metoda indukčního přenosu energie sice není nová, ale její široké využití teprve přichází. Nabíjení elektrických zubních kartáčků a mobilních telefonů je prozatím jediným masovým využitím této metody.
 
Největší předností bezdrátového přenosu signálů a energie pomocí indukční vazby je provoz nepodléhající naprosto žádnému opotřebení. Zatímco při použití v domácnosti není tato výhoda příliš důležitá, v průmyslu může být určující vlastností. Hlavními argumenty pro zákazníky jsou dlouhé intervaly údržby, krátké doby odstávek a prodloužené provozní cykly.
 
Zvláště v úlohách, kde jsou kontakty velmi často propojovány a rozpojovány, je opotřebení významným problémem. Použití drahých kovů sice vedlo k menšímu opotřebení kontaktů, ale nezabránilo mu. Právě úlohy s vysoce namáhanými kontakty, ať už vibracemi nebo častým přepojováním, jsou ideální k tomu, aby bylo místo fyzického kontaktu použito bezkontaktní propojení s indukční vazbou. Typickým příkladem jsou roboty s měniči nástrojů nebo otočné stoly s přenosem signálů z otočné části. Dalším příkladem jsou závěsné dopravníkové systémy, které se často používají v automobilovém průmyslu.
 
Indukční vazební členy řady NIC od společnosti Turck se skládají z primárního členu, instalovaného na straně řídicího systému, a sekundárního členu na straně snímačů a akčních členů. Velikost mezery mezi oběma členy může být až 7 mm. Systém umožňuje přenést až osm spínacích signálů a energii (pro napájení senzorů) až 12 W.
 
První variantou je přenos spínacích signálů. K sekundárnímu členu se jednoduše připojí jeden nebo dva snímače s tranzistorovým výstupem PNP (dva se propojí rozbočkou ve tvaru písmene Y). Primární člen je připojen na vstup řídicího nebo sběrnicového systému. K propojení jsou využívány standardní konektory M12 (obr. 1).
 
Druhou možností je přenášet signál ze snímače s výstupem IO-Link. Zde je primární člen připojen na jednotku IO-Link master. Snímač s výstupem IO-Link je připojen přímo k sekundárnímu členu. K sekundárnímu členu je také možné připojit jednotku IO-Link hub (např. Turck TBIL…) a k ní až šestnáct snímačů s tranzistorovým výstupem PNP (obr. 2).
 
Třetí variantou použití je přímý přenos až osmi tranzistorových signálů PNP. Primární člen je připojen na osmikanálovou vstupní kartu a k sekundárnímu členu se pomocí rozdělovače připojí až osm snímačů se spínacím výstupem (obr. 3).
 
Ve všech třech variantách jsou přenášeny nejen příslušné signály, ale i energie k napájení prvků připojených k sekundárnímu dílu. K dispozici je až 12 W. Varianta IO-Link navíc přenáší také diagnostické informace.
 
Velikost mezery mezi primárním a sekundárním členem může být až 7 mm, popř. 4 mm, a vyosení 15°. Systém pracuje i při větších vzdálenostech nebo vyoseních, nemusí ale dosahovat jmenovitých hodnot.
 
Pro mnoho úloh je důležitá také rychlost náběhu systému. Sekundární člen je schopen provozu již 10 ms poté, co se dostane do dosahu primárního členu. Tuto vlastnost ocení zejména uživatelé, kteří vazební člen použijí např. pro výměnná chapadla robotů.
 
Vazební členy NIC od společnosti Turck jsou zajímavou novinkou, která se uplatní v mnoha oborech průmyslu. Některé možnosti uplatnění jsou uvedeny v tomto článku, na další jistě přijdou sami uživatelé. Informace o novém produktu zájemci získají ve společnosti Turck, s. r. o.
 
Obr. 1. Přenos spínacích signálů ze snímačů připojených konektorem M12 a rozbočkou Y
Obr. 2. Připojení snímačů s výstupem IO-Link
Obr. 3. Připojení využívající osmikanálovou vstupní kartu a rozdělovač signálů