Aktuální vydání

celé číslo

03

2023

Automatizace strojírenské výroby

HMI a operátorské panely

celé číslo

Indukční průtokoměry Meatest M900, M910

číslo 12/2003

Indukční průtokoměry Meatest M900, M910

Výrobce měřicí a kalibrační techniky, firma Meatest, s. r. o., nabízí kromě laboratorních přístrojů také přístroje a zařízení pro průmysl. K měření průtoku vodivých kapalin jsou určeny dvě řady indukčních průtokoměrů s označením M900 a M910.

Oblast využití indukčních průtokoměrů je dána především jejich vlastnostmi. Je to obzvláště velká přesnost měření (chyba maximálně 0,5 %). Průtokoměry také způsobují skutečně minimální tlakovou ztrátu, protože nenarušují průtočný profil. V praxi je tedy možné měřit i silně znečištěné kapaliny a na závadu nejsou ani pevné částice unášené kapalinou. Naopak omezením použití zmíněných přístrojů je požadovaná minimální elektrická vodivost měřené kapaliny. Hlavními oblastmi využití tudíž jsou vodárenství, čističky odpadních vod, chemický, papírenský a popř. potravinářský průmysl.

Obr. 1.

Rozsah průtoků, které lze průtokoměry obou řad, M900 i M910, měřit s přesností 0,5 %, sahá od 0,1 do 8 000 l/s. Odpovídající vnitřní průřez potrubí je možné zvolit od 10 do 1 000 mm. Průtokoměry jsou vyráběny pro tlak kapaliny 1 až 2,5 MPa.

Základní provedení představují přístroje řady M900, které již ve standardní výbavě nabízejí jednořádkový displej zobrazující průtok kapaliny a celkové proteklé množství. Samozřejmostí jsou izolované digitální výstupy (frekvenční, impulsní, stavový) a komunikační rozhraní RS-232, vhodné pro nastavování parametrů průtokoměru, popř. pro jeho kalibraci. Na přání je možné průtokoměr vybavit proudovým výstupem. Standardní provedení se napájí ze sítě 115/230 V AC, podle přání zákazníka se dodává i verze 24 V (DC i AC). M900 se vyrábí v kompaktním provedení s krytím IP65 nebo v odděleném provedení, kdy snímač má krytí IP68.

Verze M910 je určena pro náročné použití (obr. 1). Její standardní provedení nabízí oproti M900 navíc komunikační sběrnici RS-485, vhodnou pro propojení většího počtu průtokoměrů. Přístroje řady M910 jsou vybaveny rozsáhlou interní diagnostikou, jež je schopna prostřednictvím zabudovaného simulátoru průtoku zkontrolovat měřicí zesilovač a správnost připojení snímače. Obsahuje senzory pro kontrolu vnitřní teploty a napětí v důležitých místech elektroniky. V případě poruchy tedy nejen upozorní na její výskyt, ale většinou dokáže vadnou součást také identifikovat. Průtokoměr je vybaven obvodem reálného času a vnitřním záznamníkem (datalogger). Ten umožňuje ukládat v nastavených časových intervalech informace o průtoku kapaliny, které jsou podkladem pro pozdější vyhodnocení průtoků v průběhu dne, týdne apod. Samozřejmý je záznam minimálních a maximálních hodnot průtoků včetně data a času jejich dosažení. Kompaktní provedení má stupeň krytí IP67.

Vedle indukčních průtokoměrů nabízí firma Meatest pro průmysl velmi přesné simulátory odporových snímačů teploty M612, M622. Tyto simulátory lze ovládat z počítače. Jsou vhodné pro automatizované kontroly měřičů tepla. Absolutní přesnost simulace je 0,02 °C a rozsah simulovaných teplot činí –200 až +850 °C. Použití reálných etalonů odporu vylučuje omezení vyplývající z elektronické simulace odporu, která je v mnoha případech používána u méně přesných a levných simulátorů. Zde popsané simulátory (dekády) jistě naleznou uplatnění také při opravách, nastavování a kalibraci přístrojů používaných v měřicí a řídicí technice.

Podrobnější informace o uvedených přístrojích i dalších produktech firmy Meatest lze získat na webové adrese http://www.meatest.cz

Petr Kessner,
Meatest, s. r. o.

Meatest, s. r. o.
Kšírova 118a
619 00 Brno
tel.: 543 250 886
fax: 543 250 890
e-mail: meatest@meatest.cz
http://www.meatest.cz

Inzerce zpět