Aktuální vydání

celé číslo

03

2024

Automatizační technika v energetice a teplárenství, úspory energie

Snímače teploty

celé číslo

Indukční čidla přiblížení pro zvláštní prostředí

číslo 7/2003

Indukční čidla přiblížení pro zvláštní prostředí

Indukční čidla přiblížení (bezkontaktní indukční spínače) jsou neodmyslitelnou částí téměř každého automatizovaného stroje či výrobní linky. Reagují sepnutím výstupu na přiblížení kovového objektu a ve většině případů slouží jako bezkontaktní koncový spínač nebo detektor polohy. Standardně jsou konstruována pro použití v prostředí průmyslové výroby. Většinou mají vysoký stupeň krytí (IP67) a široký rozsah pracovních teplot (od –25 do +70 °C). Obr. 1. Metoda vakuového zalévání hmotou s tepelnou roztažností stejnou, jako má použitý kov pouzdra, odstranila dřívější častou příčinu zkrácené doby života indukčních snímačů – postupné pronikání vlhkosti mikroskopickými póry vznikajícími v důsledku změn teploty snímače. V moderní průmyslové výrobě se však vyskytují prostředí, kde ani toto řešení nestačí. Pak je nutné sáhnout po snímači ve zvláštním provedení. Firma Pepperl+Fuchs, výrobce prvního indukčního snímače přiblížení na světě a v současné době jeden z největších dodavatelů senzorů, nabízí mnoho jejich speciálních provedení.

Snímače s rozšířeným teplotním rozsahem

Jde o snímače uplatňující se zejména v sušicích a vypalovacích pecích užívaných v lakovnách. Podle maximální přípustné teploty je lze rozdělit do dvou základních skupin. Snímače určené pro teploty do 150 °C se od běžných přístrojů čidel liší materiálem pouzdra (firma Pepperl+Fuchs používá materiál Ryton stabilní do 200 °C) a speciálním zapojením elektroniky. Snímače do prostředí s teplotou až 250 °C už musí mít jinou konstrukci. Vyhodnocovací elektronika je od snímací cívky oddělena a pouzdro snímače je z teflonu (obr. 1).

Obr. 2.

Snímače odolné magnetickým polím

Typicky se tyto snímače používají všude tam, kde se svařuje elektrickým obloukem anebo bodově. Elektrický proud v přívodech k elektrodám může dosahovat i řádu kiloampérů. Tento proud vytváří silné elektromagnetické pole, které může způsobit nasycení magnetického obvodu snímací cívky nebo zarušit vyhodnocovací elektroniku snímače. Pro tyto aplikace byly vyvinuty zvláštní snímače se zvýšenou odolností proti magnetickým polím. Aby se na ně nelepily kapičky roztaveného kovu rozprašované při svařováním, mívají povrch potažený teflonem (obr. 2).

Hermeticky uzavřené snímače

Speciální hermetické snímače (obr. 3a) jsou konstruovány tak, aby snesly trvalé ostřikování tlakovou vodou, ke kterému dochází např. v myčkách automobilů nebo při jiném průmyslovém mytí. Jejich pouzdro je dvouplášťové. Obvod oscilátoru, který je na vlhkost nejcitlivější, je samostatně izolován zalévací hmotou. Aby bylo spojení kovu a zalévací hmoty spolehlivé, jsou před zaléváním všechny kovové části plazmově začištěny. Odolnost proti tlakové vodě není pro snímače s krytím lepším než IP68 již standardizována. Je dána zkouškou dohodnutou mezi výrobcem a odběratelem, kterým je v tomto případě většinou automobilový průmysl.

Obr. 3.

Indukční snímače do velkých tlaků

Takto se označují snímače, jejichž aktivní plocha může být vystavena tlakům běžným v hydraulických systémech. Snímače Pepperl+Fuchs používané např. ke sledování polohy pístů či plunžrů v hydraulických zařízeních snesou tlak do 35 MPa. Aktivní plocha je v tomto případě opatřena krytem z keramického materiálu zvláštním způsobem upevněným v pouzdře z korozivzdorné oceli. Na obr. 3b je čidlo pro vysoké tlaky upravené pro utěsnění kroužkem v otvoru hydraulického válce.

A mnohé jiné

Existuje ještě mnoho dalších provedení speciálních indukčních snímačů přiblížení: např. snímače s mechanickým dorazem, využívané zejména v robotech, snímače s kovovou aktivní plochou odolné proti otěru a agresivním látkám, speciální snímače určené pro indikaci poloh ventilů nebo snímače s větším snímacím dosahem apod. Na požádání je bezplatně k dispozici katalog v češtině.

FCC Průmyslové systémy s. r. o.
info@fccps.cz
www.fccps.cz

400 11 Ústí nad Labem, SNP 8, tel.: 472 774 173, fax: 472 772 115
603 00 Brno, Vinařská 1a, tel.: 543 215 654, fax: 543 215 655
182 00 Praha 8, U Slovanky 3, tel.: 266 052 098, fax: 286 890 252

Inzerce zpět