Aktuální vydání

celé číslo

02

2024

Amper 2024

celé číslo

Indikátory průtoku

číslo 3/2002

Indikátory průtoku

Obr. 1.

Společnost Level Instruments spol. s r. o. se stala výhradním dovozcem přístrojů Eletta AB Huddinge (Švédsko) pro Českou republiku a Slovenskou republiku.

Firma Eletta je déle než čtyřicet let významným světovým výrobcem mechanických indikátorů průtoku určených pro aplikace i v těch nejtěžších průmyslových podmínkách. Lze je použít pro sledování průtoku v chladicích okruzích a v systémech centrálního mazání, pro ochranu teplovodních okruhů proti zamrzání, pro ochranu čerpadel proti chodu naprázdno nebo pro řízení čerpadel. Hlavní výhody mechanických indikátorů jsou v tom, že přístroje nejsou ovlivňovány ani silným magnetickým polem, měření není závislé na statickém tlaku, lze je použít pro měření kapalin i plynů a vyhodnocovací jednotka je stejná pro všechny velikosti potrubí.

Indikátory průtoku Eletta jsou založeny na principu tlakové diference. Používají vyměnitelné clony pro různé měřicí rozsahy a mají závitové (DN 15 až DN 40) i přírubové připojení (DN 15 až DN 400).

Obr. 2.

Modely A2 a A5 s místním zobrazením měřené hodnoty v podobě horizontálního sloupcového grafu a s analogovým výstupem 4 až 20 mA úměrným průtoku média jsou navíc vybaveny dvěma nastavitelnými limitními spínači. Tento model je ideální kombinací robustního a spolehlivého mechanického průtokoměru s analogovým výstupem. Díky velké opakovatelnosti měření může v mnohých aplikacích nahradit dražší a přesnější průtokoměry.

Modely S2 a S15 se vyznačují velkou stupnicí o průměru 130 mm, která je snadno odečitatelná i v nepříznivých podmínkách (prach, pára atd.). Tyto indikátory jsou vybaveny dvěma limitními spínači, nezávisle nastavitelnými v celém měřicím rozsahu.

V1 a V2 jsou základní modely bez místního zobrazení s jedním limitním spínačem. Jsou se stejným provozním připojením jako modely A a S, což umožňuje jejich snadnou výměnu v případě, že je zapotřebí analogový výstup. Části indikátoru ve styku s médiem mohou být vyrobeny z bronzu, litiny s povrchovou úpravou (epoxid) nebo z korozivzdorné oceli. Indikátory jsou k dispozici pro průtoky od 0,41 do 25 000 l/min.

Obr. 3.

Průtokoměry lze použít i pro sledování průtoku při vysoké teplotě a velké viskozitě. Jsou v krytí je IP65 a je možné je použít i do prostředí s nebezpečím výbuchu (Eexi ATEX). K dispozici jsou různá provedení podle aplikace.

Výrobní program firmy obsahuje i různé druhy klapkových a jazýčkových spínačů průtoku.

(Level Instruments)

Level Instruments
Přemyslovců 43
709 00 Ostrava
tel.: 069/662 26 18, 662 28 84, 0602 533 433
fax: 069/662 06 18
e-mail: info@levelin.cz
http://www.levelin.cz

Inzerce zpět