Aktuální vydání

celé číslo

01

2024

Automatizace skladování, logistiky a manipulace s materiálem

Programovatelné automaty, průmyslové počítače, jednotky I/O, bezpečnostní systémy

celé číslo

Implementace informačního systému NORIS© v SSŽ

Automa 5/2000

[Tisková zpráva agentury ExMise PR.]

Implementace informačního systému NORIS© v SSŽ

Obr. 1.

Praha, 10. května 2000. LCS International dokončila implementaci informačního systému NORIS ve společnosti Stavby silnic a železnic, a. s. (SSŽ). Během deseti měsíců, v souladu s rozpočtem i harmonogramem projektu, byl informační systém implementován v centrále i ve všech deseti závodech společnosti (celkem přibližně 200 uživatelům). Společnost SSŽ patří s obratem 8 miliard korun mezi největší stavební firmy v České republice.

Společnost LCS International ve spolupráci se SSŽ navíc kompletně zajistila všechny činnosti patřící do oblasti systémové integrace.

„Z hlediska organizační náročnosti byl projekt implementace IS NORIS nejnáročnějším projektem v historii naší společnosti,“ říká obchodní ředitel LCS International Ing. Petr Maňas a dodává: „Domnívám se dokonce, že v rámci České republiky jde o ojedinělý příklad úspěšné implementace rozsáhlé a moderní informační technologie.“

Mimořádná pozornost byla v průběhu realizace projektu věnována školení uživatelů. Značný podíl na úspěchu projektu měla jednotná technologická platforma Microsoft (Windows NT, MS SQL Server, MS Exchange atd.). SSŽ využívají moduly účetnictví, majetek, odpisy pohledávek, banka, fakturace, pokladna, sklady, ASPE – rozpočtování staveb a řízení staveb a nově jsou implementovány moduly mzdy a personalistika a doprava a mechanizace. V rámci projektu byly řešeny i otázky propojení do internetu, odesílání e-mailů a plná integrace tohoto prostředí s informačním systémem.

Práce na projektu začaly na přelomu listopadu a prosince 1998 zpracováním úvodní studie. V březnu 1999 byla podepsána smlouva, v září až prosinci 1999 byl systém podroben zkušebnímu provozu, od ledna 2000 je systém v ostrém provozu a v březnu letošního roku byla podepsána servisní smlouva.

Na realizaci projektu se podílelo mnoho firem. Mezi jinými Dell Computer, Aliatel, Datasoft a Microsoft. Nicméně k projektu nebyl přizván klasický systémový integrátor a činnosti patřící do oblasti systémové integrace byly rozděleny mezi SSŽ a LCS.