Aktuální vydání

celé číslo

03

2023

Automatizace strojírenské výroby

HMI a operátorské panely

celé číslo

IMIS pro řízení údržby a oprav

Automa 9/2001

(Ing. Pavel Bachura)

IMIS pro řízení údržby a oprav

IMIS – Integrovaný Modulární Informační Systém pro řízení údržby a oprav výrobních zařízení a správu objektů – je zaměřen na údržbu podle skutečného stavu technických zařízení i celkové situace ve firmě. Vychází z moderních zásad preventivní údržby. Výrazně podporuje údržbu na základě diagnostiky skutečného stavu objektů a obsahuje výkonné nástroje pro její řízení. Opírá se o plánovitý sběr informací o stavu udržovaných objektů a nabízí řešení (i samostatně) také i pro oblast skladového hospodářství a materiálně-technického zásobování (MTZ). Poskytuje širokou škálu dat a informací managementu podniku. Nachází využití ve výrobních firmách, v energetice, v organizacích s rozsáhlými strojovými parky apod.

Základem systému IMIS je stromová struktura udržovaných objektů vycházející z organizačního členění firmy. V systému jsou připravena rozhraní pro výměnu dat z oblastí personalistiky, účetnictví a popř. i skladů a MTZ, nejsou-li řešeny vlastními moduly.

Moduly Povinnosti obsluh výrobního zařízení, Mazání a tribotechnika, Poruchy výrobního zařízení, Objektová inspekce, Oborová inspekce a Technická diagnostika slouží k plánovitému sběru údajů o stavu udržovaných objektů, které spolu s údaji z modulů Roční položkový plán oprav, Výkresová dokumentace a Katalog ND k objektu tvoří informační základnu pro tvorbu pracovních příkazů a postupů údržby.

Modul Pracovní příkazy a postupy je podpořen moduly Katalog inspekčních nálezů, Katalog údržbářských činností, Katalog ND k údržbářským činnostem a má úzkou vazbu na moduly Montážní deník, Realizované výkony a Bezdokladová žádanka výdejka.

Modul Sklady řeší vedle samotné evidence zásob i správu zásob a skladů. Samostatně je vyčleněn modul Výdejna nářadí a ochranných pomůcek. Všude je zabudována podpora přenosných terminálů pro čárové kódy.

Oblast MTZ řeší moduly Adresáře dodavatelů, Objednací návrhy pro ND, Objednací návrhy na služby, Odvolávky k objednacím návrhům, Výběrová řízení a Smlouvy o dílo.

Moduly Výstupní sestavy a Manažerský informační systém s grafickou podporou jsou připraveny poskytnout širokou škálu informací pro rozhodovací procesy na všech úrovních řízení organizace.

Systém IMIS byl plně vyvinut českou firmou Ataco, spol. s r. o. Při vhodném výběru modulů jej lze použít i k řízení jednodušších typů údržeb.

ATACO, spol. s r. o.
Lešetínská 676
707 02 Ostrava – Kunčice
tel.: 069/568 27 55,
fax: 069/568 27 56
www.ataco.cz
info@ataco.cz