Aktuální vydání

celé číslo

08

2021

Digitální transformace a konvergence provozních, informačních a inženýrských systémů

Výzkum, vývoj a vzdělávání v automatizaci

celé číslo

ifm electronic na veletrhu MSV 2004

číslo 8-9/2004

ifm electronic na veletrhu MSV 2004

Několikakanálové optické senzory OO500X (obr. 1) s plastovými, popř. skleněnými optickými vlákny a s centrální obslužnou a zobrazovací jednotkou jsou určeny k detekci polohy předmětů především v průmyslové automatizaci, robotice a v obalové technice. S výhodou se používají v aplikacích s omezeným montážním prostorem a tam, kde je k detekci polohy zapotřebí většího počtu senzorů. Převodníky senzorů je možné řadit vedle sebe na montážní lištu a po montáži k nim senzory připojit prostřednictvím optických vláken. Tento způsob montáže přináší úsporu času a finančních nákladů. V místech s vysokými teplotami (do přibližně 290 °C) jsou používána skleněná optická vlákna.

Obr. 1.

Programování snímačů je jednoduché a pohodlné; pro všechny kanály a funkce se používá tlačítko teach-in, které je umístěno na přední straně centrální obslužné a zobrazovací jednotky. Vzájemné optické ovlivňování jednotlivých kanálů je absolutně vyloučeno. Na trh byly uvedeny jednotky pro připojení polyakrylátových, popř. skleněných optických vláken pro dva, čtyři, šest nebo osm kanálů.

Senzory teploty Pt100 pro různé aplikace

Odporové senzory teploty Pt100 od firmy ifm electronic jsou určeny pro přímé připojení k vyhodnocovacím jednotkám, programovatelným automatům a modulům AS-i. Pro každou aplikaci je v sortimentu vhodný senzor. Pro měření teploty těles, např. elektrických motorů, převodovek a různých strojů, byl vyvinut senzor TS2229, opatřený upevňovacím očkem pro šroub M6. Propojovací kabel s polyuretanovým pláštěm (PUR) je odolný proti chladicím a mazacím prostředkům. Senzory TS2056 a TS2256 tvoří společně s vyhodnocovací elektronikou TR2432 vhodnou kombinaci pro měření teploty do 250 °C. Senzor TS335A byl vyvinut v souladu s kategorií 3D směrnice ATEX 94/9/EG, a proto je použitelný v prašných prostředích v zónách 22 (nevodivý prach). Senzory teploty jsou k dispozici ve třívodičovém nebo čtyřvodičovém provedení s kabely se silikonovou, teflonovou a polyuretanovou izolací. Stupeň krytí je IP67, připojení pětipólovým konektorem M12 nebo kabelem požadované délky. Měřit lze teploty od –50 do +250 °C.

K dispozici jsou tři typy vyhodnocovacích jednotek.

Indukční senzory podle NAMUR pro oblasti s nebezpečím výbuchu

Indukční senzory řady NS50xx a NN50xx splňují extrémně velké požadavky na bezpečnost a spolehlivost. Ve spojení s odpovídajícími zesilovači se spínacím výstupem mohou být použity v zóně 0, popř. 1 v prostředí s nebezpečím výbuchu. Při jejich konstrukci byly vzaty v úvahu mj. normy EN 50014 (Nevýbušná elektrická zařízení – Všeobecné požadavky), EN 50020 (Nevýbušná elektrická zařízení – Jiskrová bezpečnost) a u příslušné kategorie přístrojů také EN 50284 (Zvláštní požadavky pro konstrukci, zkoušení a označování elektrických zařízení skupiny II, kategorie 1 G) a EN 60947-5-6 (Spínací a řídicí přístroje nn – Část 5-6: Přístroje a spínací prvky řídicích obvodů – Stejnosměrné rozhraní pro bezdotykové snímače a spínací zesilovače (NAMUR)). Mimo oblasti s nebezpečím výbuchu mohou být použity miniaturní a malé kvádrové senzory s napájecím napětím 7,5 až 30 V DC. Pro oblasti s nebezpečím výbuchu se používají malé kvádrové senzory IS (28 × 10 × 16 mm) a IN (40 × 26 × 26 mm) s propojovacím kabelem a rovněž dvojité senzory s hlášením poloh o 90° otočných pohonů ventilů nebo stavěcích členů. Dvojité senzory jsou dodávány na přání s konektorem M12, popř. M18. Je možné použít jednokanálové nebo dvoukanálové spínací zesilovače se stejnosměrným nebo střídavým napájením a s reléovými nebo tranzistorovými (PNP) výstupy nebo výstupy s optoelektronickými členy.

Obr. 2.

Optický spínač JAC201 pro průmyslové prostředí

Optický spínač JAC201 (obr. 2) byl zabudován do podobného krytu, jaký mají indukční modulární senzory efector; vyniká i stejnými přednostmi, jako je jednoduché nasměrování, snadná obsluha a robustnost. Senzor, používající fokusovaný neviditelný světelný paprsek s pevnou snímací vzdáleností 20 mm, reaguje na téměř všechny materiály. Krytí spínače JAC201 vyhovuje i v extrémně náročných aplikacích, např. v potravinářském a farmaceutickém průmyslu. Zesílené pouzdro z oceli V4A (konstrukční ocel se zvýšenou odolností proti korozi) nebo 316L (Cr-Ni-Mo „chirurgická“ ocel) umožňuje použít při montáži velký utahovací moment. Čelní plocha z polyetherimidu (PEI) je odolná proti mechanickému poškození a je vhodná pro použití v potravinářském průmyslu. Pozlacené kontakty konektorů a trvale čitelný, laserem zhotovený typový štítek odpovídají požadavkům na provoz v extrémních oblastech. U hluboce černé, hedvábně matové barvy (RAL9005) bylo dosaženo spínací vzdálenosti 20 mm; u barvy „kodak bílá“ to bylo 50 mm. To odpovídá 25násobku běžné spínací vzdálenosti indukčních spínačů.

Nové senzory efector dualis pro kontrolu obrysů a polohy plochých dílů

Díky rozměrům 42 × 42 × 43 mm lze kompaktní senzory efector dualis použít v oblastech, kde pro omezený montážní prostor není možné aplikovat starší typy senzorů; s výhodou mohou být využity především tam, kde by kamerové systémy byly příliš drahé.

Obr. 3.

Aplikace senzorů efector dualis při výrobě a kontrole montáže zamezuje výskyt chyb. Z toho vyplývá, že nejsou nutné dodatečné práce a zvyšuje se kvalita výroby. V senzorech jsou zabudovány mimořádně ploché osvětlovací prvky, které mohou být provozovány ve dvou módech: ve standardním módu a v módu s velkou intenzitou osvětlení, která dosahuje čtyř až pětinásobku intenzity standardního módu; důsledkem toho je zkrácení doby expozice o 75 až 80 %. Nastavení pomocí menu je rychlé, takže systém je v několika minutách nakonfigurován a připraven k provozu. Mnoho parametrů se nastavuje automaticky. Je možné detekovat části, hrany a obrysy nebo třídit součásti. Současně lze detekovat až 32 obrysů.

Komunikační brána mezi sběrnicemi AS-i a Profibus-DP

Do kategorie modulů AS-i controller patří i komunikační brána mezi sběrnicí AS-i určenou pro snímače a akční členy, a provozní sběrnicí Profibus-DP (obr. 3). Uplatní se především v chemickém průmyslu, potravinářství apod. Její diagnostické funkce umožňují plánovat údržbu a tak podstatně zkracují doby neplánovaných prostojů nutných na opravy po poruše. Uvedení do provozu, včetně adresace řízených modulů, je jednoduché. Pro cílenou lokalizaci rušivých vlivů je pro každý řízený modul k dispozici čítač chybných telegramů. Připojit je možné až 62 dvoustavových nebo až 31 analogových řízených modulů. Montáž modulu na normovanou lištu bez použití nářadí je snadná a rychlá.

Obr. 4.

Senzor efector valvis pro spojitou detekci polohy ventilů s přímočarým ovládáním

Senzor efector valvis (obr. 4) je určen ke zpětnému hlášení o poloze regulačních ventilů s přímočarým ovládáním se zdvihem do 80 mm. Měří se zdvih ventilového vřetena a volně programovatelnými spínacími výstupy je do řídicí elektroniky přenášena informace o poloze, ve které se ventil nachází. Efector valvis informuje řídicí elektroniku o třech důležitých polohách ventilu: ventil otevřen, ventil uzavřen a ventil v mezipoloze, např. pro čištění ventilu. Rozlišení polohy, které je podél celé dráhy měření 0,2 mm, dovoluje realizovat prediktivní údržbu založenou na posouzení stavu těsnění ventilových talířků a sedel. Intervaly údržby je možné přizpůsobit skutečnému opotřebení. Při použití senzoru efector valvis není potřebná náročná montáž jednotlivých hlásičů polohy. Spínací body se programují pouhým stlačením tlačítka; tím odpadá časově zdlouhavé mechanické nastavování příslušných poloh ventilů.

Diagnostický přístroj pro hlídání provozního stavu valivých ložisek efector octavis

Pro diagnostiku stavu ložisek se používá mnoho typů přístrojů, od jednoduchých přenosných zařízení pro orientační měření po rozsáhlé (a drahé) systémy pro trvalé sledování provozu. Záleží na druhu sledovaného zařízení: jednoduché přenosné přístroje se používají pro sledování ložisek méně významných strojů; trvalé sledování ložisek je nutné u drahých a velkých strojů, jako jsou např. turbíny. Hlavním důvodem, proč se u některých strojů nesleduje stav ložisek trvale, je vysoká cena monitorovacích systémů. Kdyby byl na trhu levný systém vhodný pro kontinuální měření stavu ložisek, bylo by možné i u této kategorie strojů ušetřit velkou část nákladů na jejich odstávku při údržbě nebo po poruše ložisek. Čtenáři časopisu Automa už vědí, že takový systém na trhu je – efector octavis. Mohli se o něm dočíst v minulém čísle časopisu Automa na str. 26.

Další produkty z nabídky firmy ifm electronic

I malé úniky tlakového vzduchu mohou u trvale provozovaných zařízení znamenat finanční ztráty v desítkách tisíc korun. Proto se vyplatí uvažovat o systému pro měření úniku vzduchu, např. SD6000 od firmy ifm electronic, který byl v časopise Automa představen v čísle 8-9/2003 (str. 40).

Pro montážní a manipulační stroje jsou vhodné laserové senzory OJ, schopné indikovat i předměty o rozměrech do 0,8 mm. Informace o těchto senzorech byly uveřejněny v čísle 8-9 v roce 2002 na str. 43.

Snímač tlaku s analogovým vstupem a spínacím výstupem je určen pro aplikace, kde se požaduje za provozu nastavovat spínací bod vnějším analogovým signálem. Parametry senzoru jsou popsány v čísle 2/2004 na str. 4.

Ing. Oldřich Klos,
ifm electronic

ifm electronic, spol. s r. o.
U Křížku 571
252 43 Průhonice
tel.: 267 990 211
fax: 267 750 180
e-mail: info.cz@ifm-electronic.com
http://www.ifm-electronic.cz

Inzerce zpět