Aktuální vydání

celé číslo

03

2024

Automatizační technika v energetice a teplárenství, úspory energie

Snímače teploty

celé číslo

Ifm electronic na MSV 2005

číslo 8-9/2005

Ifm electronic na MSV 2005

Čidla proudění řady SI

Čidla proudění konstrukční řady SI (obr. 1) jsou vhodná především tam, kde jsou na detekci proudění kladeny speciální požadavky. Například čidlo s označením SI0509 má dobu reakce při změně proudění do jedné sekundy. Uvádění čidla do provozu je usnadněno možností nastavit bod sepnutí (maximální nebo minimální průtok) tlačítkem nebo dálkově pomocí programovacího vstupu (teach in).

Obr. 1.

Obr. 1. Snímače proudění SI

U čidel s označením SI0508 se spínací body nastavují pomocí tlačítek plus a minus podle konkrétních požadavků v dané aplikaci.

Oba uvedené typy čidel používají k signalizaci proudění a dosažení nastavených spínacích bodů sloupcové grafické zobrazení tvořené řadou různobarevných LED. Nastavené parametry mohou být u obou přístrojů elektronicky uzamčeny.

Optický laserový senzor Efector PMD pro měření vzdálenosti

Optický laserový senzor Efector PMD (obr. 2) byl vyvinut v rámci programu I-step a pro jeho vynikající vlastnosti mu byla letos na veletrhu Hannover Messe udělena prestižní německá cena Hermes Award.

Senzor je určen k měření vzdáleností od 0,2 do 10 m s milimetrovou přesností. Nejširší pole působnosti nachází při měření polohy hladin v plnicích zařízeních výrobních linek.

Senzor pracuje na principu měření doby mezi vysláním světelného signálu a přijetím odraženého světla. Vzhledem k tomu, že rychlost světla je v homogenním prostředí konstantní, je vztah mezi naměřenou dobou a vzdáleností lineární. Průměr světelné stopy laserového zdroje je 6 mm. Frekvence měření je nastavitelná a může být až 50 Hz. Snímač měří v rozsahu teplot –10 až +60 °C.

Obr. 2.

Obr. 2. Optický laserový senzor Efector PMD

Efector PMD má analogový výstup 4 až 20 mA s nastavitelným rozsahem. Napájecí napětí je 10 až 30 V DC a proudový odběr do 150 mA. Krytí je IP65, ochranná třída laserového zdroje je 2. Připojovací konektor je M12.

Elektronický snímač teploty pro sběrnici AS-i s profilem S-7.3

Snímač TAA431 (obr. 3) je univerzální snímač teploty, který může být začleněn jako řízená jednotka (slave) do sběrnice AS-i. Lze jej připojit podle hesla plug and play: po zapojení do sítě řídicí jednotka snímač okamžitě rozezná a může z něj číst data. To je možné díky uplatnění protokolu 7.3, který je standardně implementován v řídicích jednotkách AS-i podle specifikace 2.1.

Údaje o teplotě se automaticky ukládají jako hodnoty proměnné určené řídicí jednotkou. Hodnota je normovaná na 0,1 K a do paměti řídicí jednotky je ukládána v šestnáctibitové podobě.

Při použití platinového senzoru třídy přesnosti A a za předpokladu kalibrace ve výrobním závodě je přesnost měření při +60 °C 0,1 K. Díky technologii výroby senzoru na tenké fólii jsou doby reakce T05 = 1 s a T09 = 3 s.

Obr. 3.

Obr. 3. Snímač teploty TAA431 s připojením na AS-i

Snímač se k zařízení připojuje závitem G1/2". K dispozici je i varianta pro nerozebíratelné připojení – přivaření – nebo s přírubou a těsnicím kroužkem a rovněž speciální varianty do prostředí s velkými požadavky na hygienu.

Měřicí rozsah je –10 až +150 °C. Díky krytí IP69 K lze snímač použít i v nepříznivém průmyslovém prostředí.

Světelná závora pro univerzální použití

Optoelektronické světelné závory O5 jsou navrženy zvláště pro balicí techniku a dopravníkové linky. Mají velmi precizní odfiltrování vlivu pozadí a velký dosah: do 20 m v jednocestném provedení a 7 m u reflexní závory. Jako reflexní spínač lze O5 použít do 1,8 m.

Závory se dodávají ve třech provedeních: s nastavením funkce pomocí teach-in, s nastavovacím potenciometrem nebo s pevnou snímací vzdáleností. Všechna provedení mají krytí IP67 a mohou pracovat v rozsahu teplot od –25 do +60 °C. Napájecí napětí je 10 až 36 V DC, proudová spotřeba do 200 mA a frekvence spínání do 1 kHz. Z hlediska EMC závory vyhovují ČSN EN 60947-5-2 Spínací a řídicí přístroje nn, část 5-2: Přístroje a spínací prvky řídicích obvodů – bezdotykové spínače.

Obr. 4.

Obr. 4. Inteligentní čidlo otáček Compact v pouzdru M18

Konektor je otočný v úhlu 270° a závoru lze upevnit v libovolné poloze. Pomocí jednoduchých držáků a adaptérů lze závoru snadno upevnit na téměř jakékoliv zařízení.

Inteligentní čidlo otáček Compact

Inteligentní čidlo otáček Compact v pouzdru M18 (obr. 4) je mikroprocesorové zařízení určené k monitorování rotačních a lineárních kmitavých pohybů. Snímač může být použit v zóně 22 (kategorie 3D, skupina II) prostředí s nebezpečím výbuchu (tj. v prostředí s výskytem nevodivého prachu).

Uživatel má, poprvé u čidel této kategorie, možnost nastavit bod spínání, dobu rozběhu a spínací funkci. Bod spínání se nastavuje tlačítkem teach-in: v okamžiku jeho stlačení je změřen počet otáček a hodnota je uložena do paměti. Dobu rozběhu (tj. dobu, kdy zařízení ještě nedosáhlo jmenovitých otáček a čidlo nespíná) lze nastavit od 0 do 15 s s krokem 1 s. Díky tomu je možné v době rozběhu stroje vyloučit falešná hlášení a přitom zachovat rychlou odezvu na změnu otáček za provozu. Spínací funkci lze nastavit na spínač nebo rozpínač.

Obr. 5.

Obr. 5. Vyhodnocovací elektronické jednotky pro snímače průtoku

Čidlo je standardně v třívodičovém zapojení s napájecím napětím 10 až 36 V DC. Může pracovat v rozsahu teplot –20 až +60 °C. Maximální vstupní frekvence je do 18 000 min–1, rozsah měření 3 až 6 000 min–1. Kryt z kovu a plastu má krytí IP67 II.

Vyhodnocovací elektronické jednotky pro senzory proudění

Vyhodnocovací elektronické jednotky řady VS3000 (obr. 5) nabízejí uživateli velké množství funkcí, ačkoliv jejich rozměry jsou malé. Pro své kompaktnímu provedení jsou vhodné i do rozváděčů, kde je třeba šetřit místem. Jelikož je možné volit z mnoha variant připojení (Combicon), jednotky jsou velmi přizpůsobivé.

Kromě zobrazení hodnoty průtoku sloupcovým grafem z různobarevných LED je prostřednictvím LED a reléového výstupu signalizováno také překročení limitní teploty média nebo přerušení kabelu mezi elektronikou a senzorem.

Ovládací prvky jsou umístěny na čelní straně jednotky a lze jimi manipulovat pomocí šroubováku.

Elektronické jednotky jsou k dispozici v provedení pro střídavý i stejnosměrný proud a lze je kombinovat se senzory řady SF.

Ing. Oldřich Klos

ifm electronic, spol. s r. o.
U Křížku 571
252 43 Průhonice
tel.: 267 990 211
fax: 267 750 180
e-mail: info.cz@ifm-electronic.com
http://www.ifm-electronic.cz