Aktuální vydání

celé číslo

03

2024

Automatizační technika v energetice a teplárenství, úspory energie

Snímače teploty

celé číslo

IFAC workshop PDeS 2006 zve k účasti i technickou veřejnost

číslo 12/2005

IFAC workshop PDeS 2006 zve k účasti i technickou veřejnost

Workshop mezinárodní federace automatického řízení IFAC na téma programovatelná zařízení a vestavné systémy – Programmable Devices and Embedded Systems (PDeS) – uspořádá v roce 2006 v Brně ve dnech 14. až 16. února ústav automatizace a měřicí techniky Fakulty elektrotechniky a komunikačních technologií VUT v Brně (ÚAMT). Brněnští pořadatelé této renomované akce poprvé navazují na tradici založenou v minulých letech, kdy workshop PDeS pořádali s periodou 1,5 roku jako spolupořadatelé katedra řídicí techniky Fakulty elektrotechniky a informatiky VŠB-TU Ostrava a Institut of Electronics, Silesian University v Gliwicích.

Jedním z cílů sledovaných organizací IFAC je přispívat k co nejtěsnějšímu provázání výzkumné činnosti ve výzkumných institucích i na vysokých školách s praxí. Na přímou výzvu odborného výboru 4.1 Components and instruments organizace IFAC je proto poprvé v historii konferencí PDeS zřízena průmyslová sekce (industry session), která bude především vyhrazena pro příspěvky z průmyslu a praxe obecně. Tématy prezentovanými při PDeS 2006, v přednáškových i posterových sekcích, budou:

  1. Industrial programmable controllers, industrial PCs and PLCs.
  2. Field programmable logic (PLD, CPLD, FGPA) a high end design means.
  3. Embedded systems, microprocessors and microcontrollers.
  4. Signal processing.
  5. Reliability and safety of elements, circuits and systems.
  6. Wireless communication of embedded systems.
  7. Industrial applications.

Organizátoři zvou všechny zájemce o uve­denou mezinárodní akci, zejména pracovníky z průmyslu i obecně technickou veřejnost, aby svou účastí na IFAC Workshop PDeS 2006 demonstrovali svůj zájem na prohloubení vzájemné spolupráce mezi průmyslem a vysokými školami.

Více informací lze nalézt na adrese http://www.pdes2006.feec.vutbr.cz, popř. dotazem v sekretariátu workshopu (tel.: 541 143 643, e-mail: pdes2006@feec.vutbr.cz).

(ed)