Aktuální vydání

celé číslo

08

2019

MSV 2019 v Brně

celé číslo

IAONA přibírá ke spolupráci nové partnery

číslo 4/2004

IAONA přibírá ke spolupráci nové partnery

Organizace IAONA (Industrial Automation Open Networking Alliance) tradičně tvoří společnou základnu různorodých a často si konkurujících skupin zabývajících se průmyslovým Ethernetem. V roce 2000 byla z její iniciativy podepsána dohoda o vzájemném porozumění (memorandum of understanding) mezi IAONA, Open DeviceNet Vendor Association (ODVA) a Interface Distributed Automation (IDA) Group. Podle ní budou zúčastněné skupiny, s výjimkou těch vybraných částí, kterými se jimi nabízená řešení z definice odlišují, používat v oblasti průmyslového Ethernetu jednotná společná řešení. Dosud jsou výsledkem uvedené dohody směrnice týkající se instalací průmyslového Ethernetu (IAONA Industrial Ethernet Installation Guide) a příručka o bezpečnosti sítí (Handbook of Network Security). Uvedená dohoda byla nedávno rozšířena. Jako nové účastníky zahrnuje také skupiny Ethernet Powerlink Specification Group, EtherCAT Technology Group, Interest Group SERCOS a Modbus-IDA. Dohoda znamená, že skupiny řešitelů mohou v mnoha částech svých specifikací průmyslového Ethernetu – s výjimkou těch z principu odlišných – použít společně vyvinutá řešení a nemusí hledat řešení vlastní. Mezi tématy, která budou řešena v rámci rozšířené dohody, jsou např. bezpečnost sítí, kabeláž, použití protokolu pro synchronizaci sítě podle IEEE 1588 a všeobecné systémové aspekty. Jednotlivým aktivitám se budou věnovat společné technické pracovní skupiny, které sdružení IAONA ustaví.
[ARC News, 12. března 2004.]

(kp)

Inzerce zpět