Aktuální vydání

celé číslo

07

2020

Řízení distribučních soustav a chytrá města

Měření a monitorování prostředí v budovách a venkovním prostředí

celé číslo

Hydrostatické pohony a jejich řízení

číslo 1/2002

Hydrostatické pohony a jejich řízení

Článek je možné stáhnout ve formátu pdf zde

Klíčová slova pro fultextové vyhledávání
hydraulický pohon,
hydraulický obvod,
hydromotor,
servomechanismy.

prof. Ing. Petr Noskievič, CSc.,
katedra automatizační techniky a řízení, Fakulta strojní, VŠB-TU Ostrava
petr.noskievic@vsb.cz

Inzerce zpět