Aktuální vydání

celé číslo

04

2024

Průmyslové roboty a automatizace výrobních a montážních linek

celé číslo

Hospodářské výsledky firmy Siemens za rok 2002

číslo 1/2003

Hospodářské výsledky firmy Siemens za rok 2002

Siemens A&D celosvětově

Firma Siemens A&D (Automatizace a pohony) na tiskové konferenci 13. 11. 2002 v Dormagenu (SRN) oznámila svoje hospodářské výsledky za fiskální rok 2002, který skončil 30. září. Krize, jež zachvátila světové hospodářství v posledním čtvrtletí roku 2001, se projevila se poklesem počtu zakázek, tržeb i zisku. V konkrétních číslech: objem zakázek klesl o 4 % na 8 728 mil. eur, objem tržeb o 3 % na 8 635 mil. eur. Provozní zisk (EBITA) činil 723 mil. eur. Také počet zaměstnanců se proti roku 2001 snížil o 5,5 % na 51 200. Firma využila krizi trhu k restrukturalizaci a k investicím do nového vývoje: objem prostředků na výzkum a vývoj činil 511 mil. eur (5,9 % z obratu).

Siemens si udržuje silnou pozici na světovém trhu v oblasti automatizace hromadné výroby (s dominujícím segmentem programovatelných automatů; firma uvádí 13% podíl na trhu) a v oblasti pohonů a řízení pohybu (sem patří mj. systémy CNC; 10% podíl na trhu). V oblasti procesní výroby je podíl firmy Siemens na trhu zatím jen 5 %.

S cílem posílit právě segment procesní automatizace se uskutečnily akvizice několika firem a vnitřní reorganizace firmy Siemens. Oblasti průmyslové automatizace se nyní věnují dvě divize: A&D (Automatizace a pohony) a I&S (Průmyslová zařízení a služby). Divize I&S působí především tam, kde je Siemens v roli dodavatele řešení, A&D tam, kde je Siemens v roli dodavatele systémů nebo produktů či zaujímá postavení dodavatele řešení v oblastech potravinářství, farmacie, chemického průmyslu, sklářství, keramiky a petrochemie.

Z akvizicí stojí za zmínku především začlenění firem Compex International, Moore Products Corp. a Orsi do subdivize Průmyslové automatizované systémy (AS), dále firem Applied Automation, ltoptronic, Milltronic a Turbo-Werk do subdivize Přístrojové vybavení pro procesní výrobu a analýzu (PI) a firmy Axiva do subdivize Řešení pro procesní výrobu (SP). O všech akvizicích jsme čtenáře průběžně informovali – podrobnější informace lze najít na http://www.automa.cz

Nové místo ve struktuře firmy Siemens našly systémy MES: byly začleněny pod názvem Automation Systems – MES do subdivize AS. Zde se soustředily aktivity bývalé divize Siemens Systems and Software House i firem Orsi a Compex.

Siemens v Česku

Jaké byly výsledky firmy Siemens v České republice? Celkový obrat skupiny firem Siemens dosáhl 37 mld. korun, z toho 9 008 mil. korun (24 %) byl podíl automatizace a řízení. Samotná divize A&D měla obrat 7 747 mil. korun.

Celá skupina firem Siemens v ČR je tvořena 24 společnostmi (v 16 z nich má Siemens 100% podíl) a zaměstnává přes deset tisíc lidí. Struktura divizí firmy Siemens zabývajících se průmyslovou automatizací v ČR je v tab. 1.

(Bk)

Tab. 1. Divize firmy Siemens, s. r. o., zabývající se v ČR průmyslovou automatizací (http://www.siemens.cz)

Divize: Automatizace a pohony (A&D)
Subdivize: Průmyslové automatizační systémy (A&D AS)
Řízení na bázi PLC i PC, decentralizované periferie, operátorské panely, vizualizační software, průmyslové komunikační sítě, procesní řídicí systém PCS 7, identifikační systémy MOBY, spínací zdroje SITOP, mikro-PLC.
Subdivize: Procesní automatizační systémy (A&D SP)
Dodavatel řešení pro chemii, petrochemii, farmacii, sklářství, průmysl keramiky, zpracování hornin a zemin, potravinářství, plynárenství, výrobu stavebních hmot, především na bázi PCS 7.
Subdivize: Procesní přístrojová technika (A&D PI)
Projekty a systémy s přístrojovou technikou pro měření fyzikálních veličin, chemickou analýzu, systémy pro vážení, speciální technika (zapisovače, regulátory SIPART apod.).
Subdivize: Řídicí systémy a pohony pro obráběcí a speciální stroje a roboty (A&D MC MT)
CNC systémy řady SINUMERIK a pohony posuvů a hlavního vřetene SIMODRIVE pro obráběcí stroje, vybavení pro obráběcí stroje, roboty a speciální stroje, vybavení pro pružné výrobní systémy.
Subdivize: Elektrické pohony určené pro dynamicky náročné aplikace (A&D MC PM)
Pohony MASTERDRIVE, řídicí systém SIMOTION, servopohony s širokým spektrem výkonu a otáček, systémová řešení pro stroje na zpracování plastů a pryže, balicí stroje, textilní stroje, lisy, stroje a linky na zpracování dřeva, skla, keramiky a kamene.
Subdivize: Pohony velkých výkonů (A&D LD)
Stejnosměrné a střídavé regulované pohony, stejnosměrné a střídavé regulované motory, řídicí systém SIMADYN D.
Subdivize: Standardní pohony (A&D SD)
Měniče frekvence, asynchronní motory od 0,04 do 315 kW.
Subdivize: Nízkonapěťová spínací technika (A&D CD) a Instalační přístroje a systémy (A&D ET)
Přístroje pro průmyslovou komunikaci (Profibus, AS-i), stykače, jističe, časová a jisticí relé, tlačítka, signálky, indukční, kapacitní, optické a ultrazvukové snímače a spínače, transformátory, zdroje, rozváděče, elektroinstalační materiál, přípojnicové systémy, pojistkové systémy.
Subdivize: Systémy pro řízení automobilového průmyslu(A&D PT3)
Systémy pro řízení automobilového průmyslu: automatizační technika, informační technika, zkušební technika, kompletní zařízení.
Divize: Průmyslová zařízení a služby (I&S)
Subdivize: Investiční celky a zařízení pro metalurgii
Plánování, dodávky a uvedení do provozu investičních celků v oboru metalurgie, těžebního a papírenského průmyslu, kompletní dodávky řídicích systémů, systémů řízení jakosti, pohonů, provozní přístrojové techniky, napájecích transformátorů, rozváděčů vysokého a nízkého napětí.
Subdivize: Investiční celky a zařízení pro infrastrukturu a vybavení letišť
Komponenty a řešení v oblasti infrastruktury a zajištění bezpečného provozu letišť, zejména nadzemní a zapuštěná světelná návěstidla, napájecí soustavy konstantního proudu a řídicí a monitorovací systémy světelných zabezpečovacích zařízení.
Subdivize: Technicko-inženýrské služby
Technicko-inženýrské služby pro všechny fáze života zařízení, integrovaná údržba průmyslových zařízení, servis, dodávky náhradních dílů pro všechny průmyslové aplikace, investiční celky a zařízení pro teplárenství, čistírny odpadních vod.
Inzerce zpět