Aktuální vydání

celé číslo

03

2024

Automatizační technika v energetice a teplárenství, úspory energie

Snímače teploty

celé číslo

Hospodárné a účelné řešení měření průtoku obecných kapalin

číslo 2/2002

Hospodárné a účelné řešení měření průtoku obecných kapalin

V minulém roce představil Panametrics svůj nový model ultrazvukového průtokoměru – AT868. Hlavním cílem vývojového oddělení bylo vytvořit ekonomicky dostupný průtokoměr, jenž by se měl uplatnit především ve vodárenství, zpracování odpadních vod, v energetice a v chemickém průmyslu. Vzhledem k tomu, že lze pokrýt v podstatě všechny rozměry potrubí a rozsahy provozních teplot, je možné tento přístroj použít pro měření všech běžných kapalin ve všech obvyklých potrubích.

Obr. 1.

Průtokoměr Panametrics AT868 je ultrazvukový, mikroprocesorem řízený průtokoměr. Z principu vyplývá, že v průtokoměru nejsou žádné pohyblivé části, a jeho údržba je tedy minimální. Výkonný mikroprocesor zajišťuje digitální kódování signálu a jeho vyhodnocení korelační metodou. Je programován tak, aby neustále vyhodnocoval měnící se vlastnosti měřeného média a toku.

Princip Transit-time, který přístroj Panametrics AT868 využívá, je založen na ultrazvukové komunikaci mezi dvěmi sondami umístěnými na potrubí. Obě sondy si navzájem vyměňují kódovaný ultrazvukový signál procházející napříč potrubím. Při pohybu kapaliny v potrubí je doba prostupu signálu procházejícího po směru proudění proporcionálně kratší než doba prostupu signálu přenášeného proti směru proudění kapaliny. Průtokoměr Panametrics AT868 měří časový rozdíl mezi oběma signály a za použití parametrů potrubí a kapaliny, vložených do programu, vypočítává rychlost proudění a objemový průtok.

Ultrazvukové sondy jsou buď smáčené nebo nesmáčené. Smáčené sondy jsou instalovány přímo do stěny potrubí nebo vloženého mezikusu a jsou ve styku s měřenou kapalinou. Naproti tomu nesmáčené sondy (clamp-on) jsou instalovány vně potrubní stěny a vůbec nepřijdou do přímého styku s měřeným médiem.

Vhodnou volbou sond lze pokrýt téměř neomezený rozsah aplikací: průměr potrubí od dvanácti milimetrů do šesti metrů, teploty od –190 do +500 °C, média ultračistá, s obsahem pevných částic i silně agresivní.

Přesnost měření přístroje Panametrics AT 868 je ±1 % a lepší. K dispozici jsou dva analogové výstupy 4 až 20 mA, frekvenční výstup celkového průtoku a podsvícený displej LCD. Digitální komunikaci umožňuje rozhraní RS-232 nebo RS-485. Napájení lze volit 230 V AC nebo 12 až 28 V DC při příkonu do 20 W.

Cena celé sestavy, obsahující přístroj, sondy, úchyt sond i kabely, je přibližně 3 400 EUR. Velkým ekonomickým přínosem je to, že při instalaci není nutné narušit nebo odstavit provozní potrubí. Celková doba potřebná k instalaci a naprogramování přístroje je asi dvacet minut. Další finanční úsporu přináší to, že průtokoměr vyžaduje minimální údržbu a jeho stav lze kontrolovat za provozu pomocí notebooku. Nulová tlaková ztráta a snadná možnost přeinstalovat jej na rozměrově jiné potrubí je z ekonomického hlediska také zajímavá. Finanční náklady na měření lze též redukovat volbou dvoukanálového provedení přístroje.

(Panametrics)

www.panametrics.cz, mobil. tel.: 0603/244 486, 0724/047 872, 0603/876 430

Inzerce zpět