Aktuální vydání

celé číslo

04

2024

Průmyslové roboty a automatizace výrobních a montážních linek

celé číslo

Honeywell předal finanční dar ČVUT

číslo 1/2004

Honeywell předal finanční dar ČVUT

Společnost Honeywell rukou svého oficiálního reprezentanta pana Jaroslava Doležala, Ph.D., předala za přítomnosti ministryně školství, mládeže a tělovýchovy České republiky JUDr. Petry Buzkové a děkana Fakulty strojní ČVUT v Praze prof. Ing. Petra Zuny, CSc., sponzorský příspěvek ve výši patnáct tisíc amerických dolarů (přibližně 405 000 Kč) Fakultě strojní Českého vysokého učení technického v Praze. Obr. 1. Příspěvek je určen k podpoře a rozvoji univerzitního technického vzdělávání v České republice.

Společnost Honeywell jenom v loňském roce do této oblasti již přispěla celkovou částkou 43 000 amerických dolarů. Zároveň deklarovala zájem aktivně se zapojit do připravované iniciativy Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky zaměřené právě na podporu technických vysokých škol. Již nyní se připravují ke schválení další projekty orientované na oblast technického vzdělávání. Při tom se společnost Honeywell kromě finančních příspěvků soustředí také na přímou spolupráci formou participace na výuce na technických vysokých školách v České republice. Studenti z českých vysokých technických škol mají možnost spolupracovat se zmiňovanou společností na mnoha výzkumných a vývojových projektech, připravovat s její podporou své semestrální a diplomové práce a od léta 2004 se účastnit také odborných stáží a využívat technické zázemí, které společnost Honeywell nabízí.

(ed)

Inzerce zpět