Aktuální vydání

celé číslo

03

2024

Automatizační technika v energetice a teplárenství, úspory energie

Snímače teploty

celé číslo

Honeywell Innovation Days 2022

V květnu se v Litomyšli po vynucené covidové přestávce konala pravidelná akce Honeywell Inovation Days. A zase bylo na co se dívat, a především o čem přemýšlet.

Témat bylo opravdu mnoho. Vlajkovou lodí firmy Honeywell je DCS Expirion PKS R 520. Ale co opravdu zaujalo, byly především nové služby, nová zaměření a referen­ční projekty.

Výrazně byl představen projekt APM – Asset Performance Management, který vychází z požadavků uživatelů na ucelený monitorovací a analytický nástroj, jenž sdružuje data z mnoha zdrojů. Na začátku prezentace bylo definováno šest největších bolestí informačních systémů v průmyslu:

  • nedostatečně včasné varování: pro identifikaci blížícího se problému není k dispozici dostatek dat nebo je třeba je získávat manuálně, což je nepraktické,
  • složité konfigurování monitorovacího softwaru,
  • obtížná integrace, která může vést k duplicitě dat, a neexistující nebo nevyhovují komunikační rozhraní,
  • nejednotná uživatelská rozhraní pro různá zařízení, nutnost proškolení obsluhy,
  • chybí strategie digitalizace a standardní pracovní postupy, je třeba se spoléhat na specifické dovednosti nebo intuici pracovníků,
  • chybí strategie optimalizace údržby na základě analýzy rizik a nákladů.

Systém APM je určen k optimalizaci nákladů. V podstatě jde o plnou integraci optimalizace procesů, provozu zařízení a práce personálu. O těchto možnostech se v odborných kruzích diskutuje již velmi dlouho. Systém APM představuje reálné řešení pro propojení nejrůznějších datových zdrojů, analýzu dat a následně tvorbu pokynů pro optimalizaci všech činností.

APM je jeden z příkladů inovací. Přednášky se věnovaly mimo jiné bezpečnosti, kde bylo konstatováno, že více než 40 % bezpečnostních incidentů v průmyslu je spojováno s chybou člověka. A při pohledu na provozní poruchy, 70 % z nich je spojováno s provozem mimo limity. A tady ke slovu přichází virtuální realita, která umožňuje zácvik personálu, aniž by vznikaly škody.

Trendem v informačních průmyslových systémech se stává situace, kdy je primární server umístěn v podniku, ale vše ostatní se odehrává v cloudu. Základem veškerého úspěchu je standardizace všech procesů od začátku projektu až po jeho finalizaci.

Úspěchy společnosti Honeywell byly dokladovány na domácích projektech, např. v Teplárně Trmice nebo na papírenském stroji v JIP Větřní.

Velký zájem byl o obor řízení budov. Především zaujala schopnost identifikovat budovu jako řízený systém a tvorba modelů nejrůznějších provozních stavů a jejich optimalizace na základě provozních zkušeností. Tyto zkušenosti byly dokladovány na příkladech řešení TZB v nemocnici nebo v budově řízení letového provozu.

Dva dny byly naplněny informacemi a diskusemi. Velkou výhodou byla možnost večerního setkávání v kuloárech. Zde bylo možné diskutovat o jednotlivých tématech, příkladech z prezentací a také o konkrétních projektech jednotlivých účastníků.

Radim Adam

Obr. 1. Akce Honeywell Innovation Days byla doplněna výstavkou produktů