Aktuální vydání

celé číslo

01

2024

Automatizace skladování, logistiky a manipulace s materiálem

Programovatelné automaty, průmyslové počítače, jednotky I/O, bezpečnostní systémy

celé číslo

Honeywell IAC – řídicí systémy, služby a software pro vyšší formy řízení

Automa 9/2000

(sk)

Honeywell IAC – řídicí systémy, služby a software pro vyšší formy řízení

Již posedmé se na výročním setkání pořádaném společností Honeywell s. r. o., tentokrát v Litomyšli ve dnech 18. a 19. října 2000, sešli uživatelé řídicích systémů Honeywell z celé ČR. Na 50 účastníků setkání se první den seznámilo se současným postavením společnosti Honeywell ve světě, s činností její domácí afilace Honeywell s. r. o., s profilem obchodní jednotky Honeywell Hi-Spec Solutions a s nabídkou produktů pro řízení technologických procesů v průmyslu. Druhý den navázala na setkání uživatelů konference Honeywell Uniformance Solutions.

Současná společnost Honeywell se sídlem v Morristownu, NJ, USA, vznikla v minulém roce fúzí společností Allied Signal a Honeywell. Celkovým ročním obratem asi 24 miliard USD se řadí mezi 50 největších firem ve světě. Celkem sedm divizí se na celkovém obratu podílí přibližně takto: letecká a zbrojní 30 %, proudových motorů a turbín 16 %, techniky budov 15 %, průmyslové automatizace 11 % (Industrial Automation and Control Division – IAC), speciální chemie 10 %, komponent pro vozidla 10 % a výroby polymerů 8 %. Firma Honeywell se díky fúzi, kromě dosavadních aktivit afilace Honeywell s. r. o. v oblastech průmyslové automatizace a techniky budov, stala v ČR také významným dodavatelem letecké techniky (pohonné jednotky a avioniky pro nový lehký bojový letoun Aero L-159 Alca).

Hi-Spec Solutions je obchodní jednotka působící v rámci divize IAC firmy Honeywell. Specializuje se na vývoj a dodávky pokročilých softwarových aplikací a služeb pro průmyslová odvětví s kontinuálním charakterem výroby. Její produkty Business.FLEX, Profit. PLUS, @sset.MAX a Uniformance jsou známé i u nás. Význam, který firma Honeywell přikládá této oblasti, je patrný i z toho, že od počátku roku 2001 začne v rámci Honeywell s. r. o. působit nový obchodně-technický útvar, jehož náplní bude právě podpora produktů vyvinutých v Hi-Spec Solutions.

Současná nabídka divize IAC v oblasti techniky pro řízení technologických procesů a perspektivy jejího rozvoje byly náplní těchto přednášek:

  • Novinky IAC – System Technology Evolution: budoucí směřování tří klíčových řídicích systémů firmy Honeywell, tj. TotalPlant Solution System (TPS), PlantScape (PSc) a TotalPlant Alcont (TPA);
  • Servisní smlouvy: novinky v oblasti servisních služeb;
  • Kde je TPS v roce 2000: novinky i evergreeny TPS v prezentacích s živými ukázkami možností grafických stanic GUS, aplikačních serverů APP a konfiguračních nástrojů TPS Builder;
  • Systém DocuMint a EHM: nové možnosti systému pro dokumentaci údržby DocuMint s ukázkami zákaznických úprav, levnější hardware pro sběr dat pomocí aplikace FED (Field Entry Driver), programový systém EHM (Equipment Health Management) a jeho použití s TPS a systémy třetích stran;
  • ELA – další krok k „Unified Energy Solutions“: programový balík ELA (Economic Load Allocation) ve spojení s centrálním regulátorem tlaku realizuje stabilní ekonomicky optimální řízení parních kotlů pracujících do společné sběrny;
  • Akční orgány Flowserve: novinky v portfoliu regulačních orgánů průtoku alianční firmy Flowserve.

Konference Honeywell Uniformance Solutions byla věnovaná výhradně tematice výrobních manažerských a informačních systémů. Společnost Honeywell na ní ukázala, že není dodavatelem jen systémů pro řízení technologie, ale i propracovaných softwarových nadstaveb umožňujících komplexně optimalizovat činnost výrobního podniku. Byly předneseny přednášky:

  • K čemu slouží Uniformance Solutions?: obecně o základním účelu představovaných produktů v prostředí MES/MIS (Manufacturing Execution System/Management Information System);
  • Uniformance Database System: databáze tvořící základ Uniformance Solutions;
  • Aplikace Unified Manufacturing Solutions: prezentace aplikací Business.FLEX jako páteře Unified Manufacturing Solutions; zkušenosti z implementací v evropském měřítku;
  • Jak používáme Uniformance PHD v Čechách: živé ukázky z použití Uniformance PHD v praxi u uživatelů v ČR.