Aktuální vydání

celé číslo

03

2024

Automatizační technika v energetice a teplárenství, úspory energie

Snímače teploty

celé číslo

Hmotnostní průtokoměr a regulátor průtoku plynů

číslo 10/2005

Hmotnostní průtokoměr a regulátor průtoku plynů

Jaké výhody by měl uživatelům poskytovat termický hmotnostní průtokoměr a regulátor průtoku na počátku 21. století? Především velkou přesnost a opakovatelnost měření. Uživatelé také očekávají, že bude mít vestavěný ventil pro řízení hmotnostního průtoku. Dále by jeho konstrukce měla být robustní, z odolných materiálů pro náročné provozní podmínky. Zpracování signálu by mělo být číslicové, se snadným nastavením měřicího rozsahu a požadovaného průtoku, obsluha příjemná, s možností komunikace s PC. Je třeba, aby zařízení bylo flexibilní a aby bylo možné měřit a řídit hmotnostní průtok pro různé plyny. A rovněž významným parametrem je konkurenceschopná cena.

Obr. 1.

Obr. 1. Hmotnostní průtokoměr a regulátor průtoku Sierra Instruments Series 100 Smart-Trak

Všechna tato kritéria dokonale splňuje hmotnostní průtokoměr a regulátor průtoku Sierra Instruments Series 100 Smart-Trak™.

Tento přístroj je vyráběn ve dvou provedeních:

  • varianta 100C obsahuje v jednom kompaktním celku termický hmotnostní průtokoměr a regulátor průtoku,

  • varianta 100M obsahuje termický hmotnostní průtokoměr bez regulátoru.

Průtokoměry měří s přesností ±1 % z měřicího rozsahu, doba odezvy činí 2 s, hmotnostní průtok je možné řídit v rozsahu 2 až 100 % měřicího rozsahu.

Snímač termického hmotnostního průtokoměru je vyroben z korozivzdorné oceli a vyznačuje se vysokou variabilitou připojení.

Plně digitální zpracování signálu řízené mikroprocesorem umožňuje snadné nastavení měřicího rozsahu, typu výstupního a řídicího signálu (4 až 20 mA nebo 0 až 5 V) a hodnoty hmotnostního průtoku, která má být regulátorem udržována. Funkce Dial-A-Gas™ dovoluje uživateli vybrat si z deseti druhů plynů (vzduch, argon, oxid uhličitý, oxid uhelnatý, methan, helium, vodík, kyslík, dusík a oxid dusný) bez nutnosti rekalibrace průtokoměru na nový plyn.

Zařízení je možné nastavit pomocí pěti tlačítek a velkého grafického displeje nebo s využitím PC a programu Smart-Trak Software™, který je součástí dodávky. Termický hmotnostní průtokoměr a PC jsou propojeny sériovým rozhraním RS-232.

Zobrazovací a řídicí modul může být rovněž instalován odděleně od hmotnostního průtokoměru a propojen s ním kabelem. Zobrazovací modul je univerzální a je možné jej připojit k libovolnému termickému hmotnostnímu průtokoměru firmy Sierra Instruments řady 100.Termické hmotnostní průtokoměry Sierra Instruments Series 100 Smart-Trak se vyrábějí i v provedení bez displeje s možností programování pomocí PC.

Více informací o tomto termickém hmotnostním průtokoměru s regulátorem mohou zájemci získat u firmy Krohne CZ, spol. s r. o. (www.krohne.cz), která zastupuje firmu Sierra Instruments Inc. na českém trhu.
[Podklady firmy Sierra Instruments (www.sierrainstruments.com).]

Ing. Petr Komp, Krohne CZ, spol. s r. o.