Aktuální vydání

celé číslo

03

2024

Automatizační technika v energetice a teplárenství, úspory energie

Snímače teploty

celé číslo

Hlídače průtoku FTCI

číslo 3/2006

Hlídače průtoku FTCI

Nové hlídače průtoku řady FTCI-…, pracující na kalometrickém principu, jsou určeny k měření objemového průtoku vody od 1 do 40 l/min a teploty od –10 do +90 °C. Mají dva spínací výstupy nebo jeden spínací a jeden analogový výstup 4 až 20 mA. Snímače jsou v plastovém pouzdru (PBT) o velikosti 100 × 43 × 72 mm. Obr. 1. Jsou vybaveny třímístným sedmisegmentovým displejem, který udává aktuální průtok, teplotu, popř. nastavované hodnoty. Díky krátké době odezvy v rozmezí sekund a stabilitě při velkých teplotních změnách jsou tyto senzory vhodné pro sledování průtoku v chladicích okruzích, a to jak s chladicí vodou, tak i se směsí vody a glykolu (do 30 % glykolu). Senzor se nastavuje pomocí tří tlačítek na čelní straně. Hodnoty a nastavované parametry společně s nastavovacím menu se zobrazují na displeji. Zadávané parametry jsou např. hodnoty dvou bodů sepnutí (průtok, teplota), hystereze, doba zpoždění (do 50 s),typ výstupu (spínací/vypínací), koncentrace glykolu ve vodě atd.

Uvedené senzory jsou vhodné pro nepřetržité sledování průtoku a teploty média. Mají také vestavěn filtr pro průměrování hodnoty průtoku nebo teploty v časovém intervalu 1 až 8 s.

Připojují se samořezným šroubením na hladkou trubku s vnějším průměrem 10, 15 nebo 18 mm. Napájení senzoru je 24 V DC, elektrické připojení konektorem M12.

Turck, s. r. o., tel. 495 518 766, e-mail: turck@turck.cz, http://www.turck.cz