Aktuální vydání

celé číslo

03

2023

Automatizace strojírenské výroby

HMI a operátorské panely

celé číslo

Hlídače průtoku

číslo 2/2002

Hlídače průtoku

Společnost Turck vyrábí a dodává snímače pro hlídání průtoku plynů a kapalin pracující na kalorimetrickém principu. Tyto snímače neobsahují žádné mechanické části a vyhodnocují okamžitý objemový průtok.

Hlídače průtoku lze použít pro zajištění optimalizace procesu v různých aplikacích mnoha průmyslových oborů. Příklady využití jsou velmi rozmanité: hlídání hydraulických systémů, chladicích a mazacích okruhů, ochrana běhu „na sucho“ u čerpadel, kontrola chodu ventilátorů, odsávacích jednotek atp.

Z hlediska konstrukce je možné hlídače rozdělit na:

  • kompaktní – senzor a vyhodnocovací jednotka jsou obsaženy v jednom pouzdře,
  • s oddělenými senzory – senzor musí být připojen k externí vyhodnocovací jednotce.
Senzory se dále dělí na:
  • ponorné – senzory se umísťují do šroubení z boku na potrubí,
  • snímače in-line – snímač je vsazen do potrubí.

Z hlediska výstupu je možné snímače rozdělit na dvouhodnotové, které v závislosti na mezi průtoku nastavené potenciometrem vyhodnocují, zda médium protéká nebo neprotéká, a analogové, jejichž výstupní signál 0/4 až 20 mA je úměrný průtoku média.

Doplňkovou informací, kterou lze snímačem vyhodnotit, je teplota média. Ta může být maximálně 100 °C, krátkodobě až do 120 °C. Snímače jsou k dispozici se závity (G1/4", G1/2", GL1/2" nebo NPT1/2"). Montáž pomocí propojky ve tvaru T (tzv. T-kusu) nebo návarku je velmi jednoduchá. Senzory odolávají tlaku do 10 MPa.

Obr. 1.

Kompaktní snímače
Snímače v kompaktním provedení jsou k dispozici z korozivzdorné oceli nebo z plastu. Vlastní senzor, který je vždy ocelový, a vyhodnocovací jednotka jsou obsaženy v jednom robustním pouzdru.

K dispozici jsou snímače s tranzistorovými výstupy pnp nebo npn, reléovým výstupem a analogovým výstupem 0/4 až 20 mA. Spínací bod u dvouhodnotových snímačů nebo měřicí rozsah u analogových snímačů se snadno nastavuje potenciometrem. Stav průtoku a stav výstupu hlídače jsou signalizovány na řadě šesti LED. Díky své univerzálnosti a nenáročné instalaci jsou kompaktní typy nejrozšířenější skupinou těchto snímačů a umožňují provádět různé druhy kontroly pro kapalná média v různých aplikacích.

Ponorné senzory
Hlídače průtoku bez vyhodnocovacího zařízení jsou vhodné pro aplikace v náročném průmyslovém prostředí nebo pro teploty médií do 120 °C, krátkodobě až 135 °C.

Senzory s vyšší odolností proti tlaku až do 60 MPa umožňují kontrolovat průtok např. v kompresorových stanicích a hydraulických agregátech.

Snímače in-line
Pro malé objemové průtoky jsou k dispozici speciální snímače in-line, které mohou kontrolovat průtok kapalných médií (např. vody nebo oleje) od 0,3 do 108 l/h. Senzory z korozivzdorné oceli se vkládají (šroubují) rovnou do potrubí a jsou k dispozici s vnitřním průměrem od 3,5 do 9,3 mm pro teplotní rozsah média od –20 do +80 °C, maximální provozní tlak je 1,6 MPa a maximální průtok 1 800 l/h.

Hlídače průtoku pro potravinářský a farmaceutický průmysl
Pro identifikaci a kontrolu průtoku v potravinářském a farmaceutickém průmyslu jsou k dispozici speciální hlídače s připojením na technologická zařízení. Jsou osazeny v pouzdru zhotoveném z korozivzdorné oceli s hladkým, leštěným povrchem a velkou odolností vůči teplotě a agresivním čisticím prostředkům.

Obr. 2.

Chemicky odolné hlídače průtoku
Pro hlídání průtoku agresivních médií běžná korozivzdorná ocel A4 nepostačuje. Podle oblasti aplikace zde mohou být použity chemicky odolné plasty (PTFE a PVDF), ušlechtilé korozivzdorné slitiny nebo titan.

Hlídače průtoku pro prostředí s nebezpečím výbuchu
Hlídače průtoku pro prostředí SNV jsou navrženy tak, aby vyhovovaly standardům jiskrové bezpečnosti (i) pro použití v zónách 0 a 1. K dispozici jsou pouze oddělené senzory, které je nutné připojit k vyhodnocovací jednotce v nevýbušném provedení. Provozní teplota média je –20 až +85 °C, maximální provozní tlak 6 MPa.

Hlídače proudění vzduchu
Pro kontrolu proudění vzduchu jsou k dispozici osvědčené senzory, a to jak pro vzduch nebo hořlavé plyny, tak i pro média s prudkými teplotními změnami nebo agresivní média.

Typickými oblastmi použití jsou klimatizační technika, chladicí zařízení a zařízení pro filtraci vzduchu, odsávací zařízení v plnicích linkách, lakovacích linkách nebo pilách, kontrola přívodu čerstvého vzduchu pro tepelné výměníky, motory, skříňové rozváděče a počítačová zařízení.

Vyhodnocovací zařízení
Pro ponorné senzory a snímače in-line jsou k dispozici vyhodnocovací jednotky MK96 a MS96 k montáži na lištu DIN a MC96 v provedení na 19" eurokartě. Dále se jednotky liší provedením, funkcí, výstupem a napájecím napětím. Jednotka MS96 zajišťuje mimo kontroly průtoku také kontrolu teploty. Pro hlídače průtoku do prostředí SNV lze využít vyhodnocovací zařízení s jiskrově bezpečnými řídicími obvody typové řady MS96…Ex… a MC96…Ex.

Podrobnější informace lze nalézt v katalogu Hlídače průtoku nebo na CD. V rámci služeb a servisu společnost Turck bezplatně zajistí návrh řešení a jeho vyzkoušení u zákazníka.

Jan David, Turck s. r. o.

TURCK s. r. o.
Hradecká 1161
500 03 Hradec Králové
tel.: 049 52 107 66, 55 103 31-3
fax: 049 52 107 67
mobil: 0602 0602 44 37 10
e-mail: turck@turck.cz
http://www.turck.cz
http://www.bannerengineering.com

Inzerce zpět