Aktuální vydání

celé číslo

03

2024

Automatizační technika v energetice a teplárenství, úspory energie

Snímače teploty

celé číslo

Hlídač otáček Compact ve válcovém provedení M18

číslo 10/2005

Hlídač otáček Compact ve válcovém provedení M18

Nový hlídač otáček M18 je mikroprocesorem řízený snímač určený k hlídání rotačních nebo lineárních pohybů. Své použití nachází v oblasti manipulační techniky, zvláště pro hlídání pohybu pásových dopravníků nebo korečkových elevátorů. Může být použit např. k signalizaci zablokování a zastavení dopravníkového pásu. Obr. 1. Je vhodný tam, kde je nedostatek místa pro montáž senzorů. Hlídače otáček Compact mohou být používány v prostředí s nebezpečím výbuchu, skupina II, kategorie 3D, zóna 22 (nevodivý prach).

Hlídače otáček typu Compact mají senzor a vyhodnocovací elektroniku v jednom společném krytu. Spínací bod je nastavován pomocí funkce teach-in. Nastavit lze také dobu přemostění rozběhu (0 až 15 s) a výstupní funkci (spínač, rozpínač).

Senzor pracuje na indukčním principu a detekuje pohyb kovových vaček, ozubených kol nebo jiných pohybujících se předmětů. Z časových odstupů signálů mikroprocesor počítá frekvenci (otáčky za minutu) a porovnává ji s nastaveným spínacím bodem.

Jmenovité napájecí napětí hlídače otáček Compact je 10 až 36 V DC, proudové zatížení je do 150 mA. Maximální frekvence pulsů je 15 000 impulsů za minutu. Provozní teplota je –20 až +60 °C, krytí IP67 II.

ifm electronic, spol. s r. o., e-mail: info.cz@ifm-electronic.com, http://www.ifm-electronic.cz