Aktuální vydání

celé číslo

03

2021

Digitální transformace, chytrá výroba, digitální dvojčata

Komunikační sítě, IIoT, kybernetická bezpečnost

celé číslo

Hlasem řízený sklad

Rozvoj firmy může nabrat velmi rychlé obrátky: počet zákazníků roste, zvyšuje se obrat, ale co dělat, když pracovníci nestačí na zpracování všech objednávek a na pracovním trhu další nejsou? Firma KODYS vyvinula efektivní způsob, jak zvýšit produktivitu při stávajících zásobách a stavech až o 35 %.

 

Automatizace skladových procesů

Jedním ze způsobů, jak účinně zajistit zvýšení produktivity skladu, je najít řešení, které zrychlí, zefektivní a zautomatizuje procesy ve skladu. V běžném skladu to funguje tak, že skladník nejprve zkontroluje, co potřebuje k dokončení objednávky. Poté zboží za pomoci snímače, mobilního terminálu či akumulátorového vozíku (tzv. ještěrky) vyzvedne a přesune na místo, kde jsou objednávky připraveny k expedici a odeslání. Pro další objednávku provádí tyto úkony opakovaně. Je-li však k dispozici správné řešení, je možné upravit pracovní postupy skladníka a výrazně ušetřit čas a eliminovat chyby. Zvyšování efektivity práce ve skladu rychle přináší výsledky – zaměstnanci překonávají mnohem menší vzdálenosti a proces vychystávání je značně vylepšen. Využitím vhodných řešení se významně sníží negativní dopad lidského faktoru na procesy, které ve skladu probíhají (nepozornost, chyby při vychystávání, bezpečnost apod.).


Klíčem k úspěchu je K.voice

Společnost Kodys vyvinula řešení, které umožní zvýšit produktivitu skladových operací s využitím stejného množství zdrojů. Tímto řešením je softwarová aplikace K.voice, která propojí v reálném čase hlasový systém se systémem řízení skladu WMS (Warehouse Management System). V tomto uceleném řešení jde o rozpoznávání lidského hlasu a následnou interpretaci dat ve formě generování hlasových příkazů. Systém je založený na terminálech Talkman řady A700 ve spojení s bezdrátovými sluchátky.

Proces vychystávání se tak výrazně zjednoduší a práce skladníků se zefektivní, protože pracovníci se systémem komunikují pomocí řeči, čímž neztrácejí čas čtením příkazů z displeje terminálu a ani následným potvrzováním z klávesnice. Objednávky jsou nejprve přenášeny z WMS do modulu K.voice, který je prostřednictvím bezdrátové sítě posílá do hlasového terminálu Talkman. Ten následně generuje hlasové příkazy a posílá je do sluchátek skladníka. Hlasový systém nasměruje zaměstnance na konkrétní vychystávací pozici označenou kontrolní číslicí, kde po vychystání potvrdí počet odebraných kusů zboží. Celý cyklus se opakuje až do finální kompletace všech objednávek.

Velkou výhodou tohoto hlasového řešení je, že umí i odfiltrovat běžný ruch skladu (např. od vysokozdvižných vozíků či vzduchotechniky). Skladník tak nemusí příkazy opakovat, což zase vede k jeho vyšší produktivitě.

Hlasové řešení úspěšně využívají ve svých skladech např. řetězce Globus či JIP Východočeská (viz text na rastru; případová studie ze skladu Globus je na https://youtu.be/FDNvdoGW54k). Tito zákazníci doposud využívali pro vychystávání zboží systém založený na čtečkách čárových kódů, který nesplňoval požadovanou produktivitu. Ačkoliv původní řešení umožnilo skladníkům pracovat spolehlivě při zpracovávání běžného počtu objednávek, ve špičce už nezvládlo objednávky plně pokrýt a efektivně je zpracovávat.

Díky K.voice je každé vychystání transparentní. Program poskytuje jednoduchou správu všech zařízení tím, že sleduje stav terminálů, životnost baterií atd. Použitím K.voice je možné ovlivňovat funkčnost systému a jednoduše implementovat nové verze hlasových dialogů. Manažer skladu může také měřit výkon jednotlivých zaměstnanců na základě reportů.

 

(KODYS, spol. s r. o.)

Obr. 1. Systém K.Voice využívá terminály Honeywell Voice (Vocollect) Talkman A700 ve spojení s bezdrátovými sluchátky SRX2

 

Hlasové ovládání ve skladu společnosti JIP Východočeská

JIP Východočeská je rodinná společnost zaměřená na velkoobchodní a maloobchodní prodej potravin s celorepublikovým pokrytím. Zásobuje své zákazníky z patnácti velkoobchodních skladů a v dohledné době plánuje výstavbu nových logistických center ve Zlíně a Ostravě.

JIP se dlouhodobě potýká s nedostatkem zaměstnanců, zejména pro svůj centrální sklad v Bořanovicích severně od Prahy. Velká část skladníků pracujících v tomto skladu na tři směny pochází ze zemí východní Evropy. Po vyčerpání tříměsíčního pracovního povolení se mnoho z nich vrací domů. „Setkáváme se se čtyřmi až pěti novými skladníky týdně, z nichž obvykle nikdo nemluví česky,“ konstatoval provozní ředitel JIP Východočeská Ing. Aleš Groulík. Společnost proto hledala řešení, které může zjednodušit proces zaškolení a umožnit bezchybný výkon v co nejkratším čase. Cílem bylo také zlepšit pracovní podmínky zaměstnanců a snížit náklady na opravy čteček a mobilních terminálů.

Na základě těchto skutečností navrhla firma Kodys využít hlasové terminály Honeywell Voice (Vocollect). Objednávky jsou nejprve přenášeny z WMS do modulu K.voice, který je pomocí WLAN posílá do hlasového zařízení Talkman. Talkman následně generuje hlasové příkazy a posílá je prostřednictvím Bluetoothu do náhlavní soupravy operátora.

Noví zaměstnanci se tyto kroky v pracovním postupu naučí velmi rychle, protože systém je vícejazyčný. Skladníci tak mohou začít okamžitě pracovat, což vede ke snadnějšímu zaškolení a tím i rychlejšímu dosažení očekávané produktivity.

„Můžeme vidět, co každý skladník dělá, například jak rychle pracuje a kolik času uplyne mezi dvěma objednávkami. S vychystáváním pomocí hlasu se nám podařilo zvýšit produktivitu o 20 % a zároveň se snížily náklady na opravu vadných čteček a terminálů, což má významný dopad na náklady této pobočky,“ doplnil Ing. Aleš Groulík.