Aktuální vydání

celé číslo

03

2024

Automatizační technika v energetice a teplárenství, úspory energie

Snímače teploty

celé číslo

Hladinové spínače

číslo 5/2005

Hladinové spínače

Hladinové spínače (někdy zvané též hladinová relé, neboť mají obvykle reléový výstup) jsou spínače, jejichž činnost je závislá na poloze hladiny v nádrži, která se detekuje vhodnou sondou. S nastávajícím letním obdobím jsou tyto spínače žádaným sortimentem. Mimo jiné se totiž používají při kontrole výšky hladiny ve studnách a bazénech. V průmyslu se používají v nádržích, jímkách a tancích a všude tam, kde je třeba hlídat prostory před zaplavením. Na trhu je možné zakoupit různé typy spínačů pro kontrolu hladiny. Společnost ELKO EP, s. r. o., má ve své nabídce hladinové spínače HRH-1, HRH-2 a komplet pro monitorování hladiny HRH-4. Ke všem uvedeným typům dodává také vodivostní sondy SHR pro detekci polohy hladiny.

Obr. 1.

Obr. 1. Komplet pro monitorování polohy hladiny HRH-4

Komplet HRH-4

Komplet HRH-4 je zajímavý především tím, že umožňuje nejen hlídat úroveň hladiny, ale zároveň velmi jednoduchým způsobem automaticky ovládat provoz čerpadla v závislosti na výšce hladiny jakékoliv vodivé kapaliny. Komplet je určen pro čerpadla s jednofázovým i třífázovým motorem. Jeho instalace je velmi jednoduchá. HRH-4 je dodáván jako zapojená sestava hladinového spínače HRH-2 a stykače VS425, umístěná v plastové skříni (obr. 1). Pomocí funkcí reléového spínače HRH-2 si uživatel může zvolit funkci dočerpávání či odčerpávání. U funkce dočerpávání (pump up) při poklesu hladiny pod nastavitelnou dolní mez (sonda D) relé sepne a čerpadlo dočerpává kapalinu, až hladina dosáhne horní meze (sonda H). Relé se potom odpojí a čerpadlo přestane dočerpávat. Při poklesu hladiny pod dolní mez se situace opakuje. Při odčerpávání (pump down) relé naopak sleduje horní mez. Stoupne-li hladina nad sledovanou horní úroveň, relé sepne a čerpadlo odčerpává kapalinu. Jakmile hladina dosáhne spodní meze, relé se odpojí a čerpadlo se zastaví. Po zapnutí napájení je relé v klidovém stavu a čerpadlo se spustí až při překročení horní meze.

Obr. 2.

Obr. 2. Schéma zapojení hladinového spínače HRH-2 a) hlídání jedné úrovně hladiny, b) hlídání dvou úrovní hladiny

Hladinový spínač HRH-2

Hladinový spínač HRH-2 lze použít také samostatně jako jednostavový nebo dvoustavový hlídač. Jednostavový hlídač sleduje jednu úroveň hladiny, dvoustavový hlídač sleduje dvě úrovně – spíná při jedné a vypíná při druhé (obr. 2). Pomocí potenciometru je možné nastavit citlivost vstupního signálu ze sond od 5 do 100 kW. Na panelu přístroje je možné nastavit také časové zpoždění výstupu od 1 do 10 s. Přístroj má galvanicky oddělené napájení AC/DC 230 V nebo AC/DC 24 V. Výstupní kontakt je přepínací reléový 16 A/250 V, AC1.

Obr. 3.

Obr. 3. Schéma zapojení hladinového spínače HRH-1 a) hlídání maximální a minimální úrovně hladiny, b) hlídání úrovně hladiny ve dvou nádržích

Hladinový spínač HRH-1

Hladinový spínač HRH-1 v třímodulovém provedení má navíc další možnosti. Kromě dočerpávání nebo odčerpávání lze pomocí HRH-1 také hlídat množství kapaliny v nádrži, protože, na rozdíl od HRH-2, lze navíc využít dva nezávislé hladinové spínače s jednostavovým hlídáním. Uživatel také může kontrolovat dvě nezávislé nádrže jedním přístrojem (obr. 3). Pro každou sondu lze pomocí přepínače DIP nastavit funkci zpoždění (zpožděné sepnutí nebo rozepnutí relé) a jeho velikost v rozsahu 0,5 až 10 s. Například při dosažení horní úrovně hladiny může čerpadlo ještě určitou zadanou dobu běžet.

Příslušenství

V rámci svého sortimentu firma ELKO EP nabízí také příslušenství k hladinovým spínačům. Vodivostní sondy (obr. 4) jsou dodávány v provedení z mosazi nebo korozivzdorné oceli. Podle typu je možné sondy použít při provozní teplotě od –25 °C do +90 °C. Sondy SHR-1 jsou umístěny v plastovém krytu a jsou určeny především pro hlídání zaplavení sklepů. Pro provoz v elektricky velmi vodivých a znečištěných kapalinách je ideální jednopólová elektroda SHR-2 uložená v krytu z PVC, určená pro zavěšení nebo upevnění pomocí objímky na stěnu nádrže. Pro náročné průmyslové prostředí je určena sonda SHR-3 k zašroubování do stěny nebo víka nádoby.

Obr. 4.

Obr. 4. Vodivostní sondy

O firmě

Firma ELKO EP, s. r. o., se zaměřuje na výrobu a vývoj modulových elektronických přístrojů již jedenáct let. Na tuzemském trhu se stala dominantním výrobcem relé, který dokáže neustále vyvíjet a modifikovat své výrobky podle požadavků zákazníka. Od roku 1999 proniká i na zahraniční trhy prostřednictvím svých distributorů a značkových partnerů. Zahraniční prodej významně roste a tvoří téměř tři čtvrtiny obratu.

Díky specializaci a získaným zkušenostem v oblasti modulových přístrojů pro montáž na lištu DIN dnes může společnost nabídnout více než 150 typů relé, které jsou hojně používány v domovních i průmyslových aplikacích. Mezi hlavní skupiny výrobků patří časová relé, pomocná relé, stmívače, napájecí zdroje, stykače, ovládací a signalizační moduly či hlídací relé proudu, napětí, teploty a v neposlední řadě také hladinové spínače včetně příslušenství.

Jana Sklenářová,
ELKO EP, s. r. o.

ELKO EP, s. r. o.
Palackého ul. 493
769 01 Holešov - Všetuly
tel.: 573 514 211
fax: 573 514 227
e-mail: elko@rele.cz
http://www.rele.cz