Aktuální vydání

celé číslo

03

2024

Automatizační technika v energetice a teplárenství, úspory energie

Snímače teploty

celé číslo

Hladinoměry od firmy Krohne

Firma Krohne patří k vedoucím světovým výrobcům přístrojů pro měření průtoku a výšky hladiny. Od svého založení v roce 1921 se prosazuje jako firma nabízející svým zákazníkům optimální produkty a řešení na vynikající technické úrovni. Jejím cílem je poskytovat přístroje a řešení, které předčí požadavky a očekávání zákazníků.
Firma Krohne disponuje jedinečnými znalostmi v oblasti měření výšky hladiny, jež jí umožňují nabízet hladinoměry pro běžné, ale i náročné úlohy ve všech odvětvích průmyslu.
Mnohé přístroje, které jsou dnes považovány za průmyslový standard, vznikly ve vývojových centrech firmy Krohne ve spolupráci s jejími významnými zákazníky. V roce 1989 byl uveden na světový trh první radarový hladinoměr pro provozní měření v chemickém průmyslu řady BM 70, v roce 1995 představila firma Krohne první reflektometrický hladinoměr (TDR) řady BM 100, následně v roce 2000 první frekvenční radarový hladinoměr s rozmítaným spojitým signálem (FMCW) napájený z proudové smyčky s typovým označením BM 702.
V současnosti tvoří výrobní program firmy Krohne ucelená řada radarových hladinoměrů včetně reflektometrických, plovákových stavoznaků, vztlakových hladinoměrů a hladinových spínačů pro kapaliny i sypké látky.
 

Radarové hladinoměry s frekvenční modulací

Radarové hladinoměry s frekvenční modulací od firmy Krohne využívají měřicí princip FMCW (Frequency Modulated Continuous Wave). Radarové hladinoměry BM 70A, BM 70P, BM 700 a BM 702 mají pracovní frekvenci 10 GHz, Optiwave 7300 (obr. 1) 24 GHz. Tyto hladinoměry jsou vhodné pro měření výšky hladiny kapalin, prášků i kapalných plynů ve skladovacích i provozních nádržích, v reaktorech s míchadly i pro obtížné úlohy – měření výšky hladiny za vysokých tlaků a teplot, měření ve vakuu, měření výšky hladiny korozivních kapalin, měření v reaktorech s přítomností pěny na hladině, měření hladiny kapalin s velmi nízkou hodnotou poměrné permitivity i měření hladiny kapalných plynů.
 

Reflektometrické hladinoměry

Reflektometrický hladinoměr (též zvaný hladinoměr s vedenou vlnou) Optiflex 1300 využívá měřicí princip TDR (Time Domain Reflectometry) a je konstruován pro měření výšky hladiny kapalin a kapalných plynů, měření polohy rozhraní dvou kapalin a měření výšky hladiny sypkých látek – prášků a granulátů. Může být vybaven několika typy vlnovodů (jedna tyč, dvě tyče, jedno lano, dvě lana, koaxiální vlnovod). Je napájen z proudové smyčky a může současně měřit výšku hladiny a rozhraní – v tomto případě je vybaven dvěma proudovými výstupy.
 

Ultrazvukové hladinoměry

Ultrazvukové hladinoměry Krohne řady Optisound (obr. 2) jsou určeny pro měření výšky hladiny kapalin a sypkých látek v širokém rozsahu úloh, v nichž je tento měřicí princip vhodný. Firma Krohne nabízí pět provedení snímačů s pracovní frekvencí 18 až 70 kHz, které se liší průměrem membrány, a tím i měřicím rozsahem (40 až 250 mm). Vyhodnocovací elektronika je ve dvouvodičovém i čtyřvodičovém provedení. Předností těchto hladinoměrů je snadné uvedení do provozu i velmi atraktivní cena, která je předurčuje pro použití ve vodním hospodářství.
 

Plovákové stavoznaky

Přístroj BM 26A (obr. 3) od firmy Krohne je obtokový plovákový stavoznak s klapkovým nebo terčíkovým ukazatelem a s možností montáže mezních kontaktů a převodníku pro proudový výstup. Vyrábí se v různých materiálových variantách a je vhodný pro měření výšky hladiny kapalin, kapalných plynů nebo rozhraní dvou kapalin (provedení s vyváženým plovákem). Díky jedinečnému provedení klapkového ukazatele (klapky jsou zataveny ve skleněné trubici naplněné inertním plynem) je nejvhodnější k použití i v obtížných provozních podmínkách. Velkou výhodou je místní ukazování výšky hladin, které nevyžaduje napájení. Verze BM 26W využívá k dálkovému přenosu měřených hodnot radarový hladinoměr Optiwave.
 

Vztlakový hladinoměr

Vztlakový hladinoměr BW 25 (obr. 4) využívá Archimédův zákon: snímá se vztlaková síla působící na tyč ponořenou do měřené kapaliny. Tento měřicí princip je velmi vhodný pro měření výšky hladiny kapalin i v extrémních podmínkách (teplota až +400 °C, tlak až 40 MPa). Výhodou jeho konstrukce je to, že místní ukazování nevyžaduje napájení. Vztlakový hladinoměr může být vybaven mezními kontakty i dálkovým přenosem měřených hodnot a instaluje se shora na nádrž nebo do obtokové komory.
 

Vibrační hladinové spínače pro kapaliny

Vibrační hladinové spínače Optiswitch řady 5000 (obr. 5) jsou určeny pro měření mezní výšky hladiny kapalin a kapalných plynů. Mohou být použity jako ochrana proti přeplnění jímek a zásobníků nebo pro ochranu čerpadel proti chodu naprázdno. Vyznačují se velkým rozsahem pracovních teplot (–40 až +250 °C), robustní konstrukcí a velkým rozsahem délek (35 mm až 6 m). Pro jednoduché úlohy nabízí firma Krohne vibrační hladinový spínač Optiswitch 4000, který je určen pro teploty do +150 °C a jeho cena je velmi atraktivní.
Všechny vibrační hladinové spínače pro kapaliny je možné dodat i v leštěné verzi pro použití ve farmacii, biotechnologiích nebo při výrobě potravin a nápojů.
 

Vibrační hladinové spínače pro sypké látky (prášky a granuláty)

Spolehlivé a přesné měření výšky hladiny sypkých látek o teplotách až +250 °C zabezpečí vibrační hladinové spínače řady Optiswitch 3000. Vyrábějí se v krátkém i dlouhém provedení, jsou velmi citlivé a jsou určeny pro měření prášků o hustotě od 80 kg·m–3. Ve speciální verzi mohou být využity i pro indikaci přítomnosti pevných částic ve vodě. Vyznačují se vysokou variabilitou připojení i vynikající mechanickou odolností.
 

Společné vlastnosti

Všechny hladinoměry i hladinové spínače vyrábí Krohne v provedení do prostředí s nebezpečím výbuchu se schválením podle evropských norem (ATEX). Hladinoměry jsou vybaveny komunikací HART, obslužný software je součástí dodávky. Obtokové stavoznaky jsou vyrobeny v souladu s požadavky evropské směrnice pro tlaková zařízení 97/23/EC (PED). Samozřejmostí je podrobná dokumentace českém jazyce. Na přání jsou k hladinoměrům dodávány kalibrační protokoly a různé materiálové a zkušební certifikáty podle požadavků zákazníka.
 

Závěr

Prodej a servis hladinoměrů firmy Krohne zajišťuje v České republice společnost Krohne CZ, spol. s r. o., která má sídlo v Brně a technické kanceláře v Praze a v Ostravě. Zajišťuje rovněž pozáruční servis a opakovanou kalibraci všech typů průtokoměrů Krohne. Její pracovníci zájemcům poradí se správným návrhem hladinoměru, pomohou s jeho montáží a zajistí uvedení do provozu tak, aby zakoupený přístroj měřil co nejlépe.
Další informace o přístrojích a službách firmy Krohne naleznou zájemci na internetových stránkách firmy Krohne www.krohne.cz a www.krohne.com
 
Petr Komp, Krohne CZ, spol. s r. o.
 
Obr. 1. Radarový hladinoměr Optiwave 7300
Obr. 2. Ultrazvukový hladinoměr Optisound 3030 C
Obr. 3. Obtokový plovákový stavoznak BM 26A
Obr. 4. Vztlakový hladinoměr BW 25
Obr. 5. Vibrační hladinový spínač Optiswitch 5200 C