Aktuální vydání

celé číslo

03

2021

Digitální transformace, chytrá výroba, digitální dvojčata

Komunikační sítě, IIoT, kybernetická bezpečnost

celé číslo

Hennlich dodává snímače teploty pro hutnictví, sklářství a plastikářství

Hutnictví, sklářství nebo plastikářský průmysl – všude tam jsou důležitou částí výrobního procesu snímače teploty. Kompletní sortiment zařízení pro tato odvětví nyní dodává divize Meres společnosti Hennlich, která na českém trhu výhradně zastupuje firmu Reckmann.

 

Měření vysokých teplot kapalin a plynů

K měření vysokých teplot plynů a kapalin se používají termočlánky s vysokoteplotní izolací z minerálního materiálu. Mají malé rozměry, rychlou odezvu na změny teplot a délku od 1 do 4 m. „Termočlánky s minerální izolací nacházejí nejčastěji uplatnění při regulaci teploty v pecích, při řízení teploty v laboratořích, ve zkušebnách motorů a jiných aplikacích,“ vypočítává produktový manažer pro snímače teploty Pavel Vurma z divize Meres firmy Hennlich.

Na snímačích značky Reckmann uživatelé ocení dlouhou životnost a odolnost proti vibracím a rázům. Snímače se nejčastěji montují kompresním šroubením s těsněním PTFE (pro teploty okolí do +200 °C) nebo s řezným kroužkem z korozivzdorné oceli (do +500 °C).

 

Snímače pro plastikářství

Snímače teploty Reckmann pro plastikářský průmysl (obr. 1) jsou odolné do teploty +400 °C. Platinové odporové snímače vyhovují normě EN 60751 a zařízení s termočlánky NiCr-Ni (K) a Fe-CuNi (J) normě 60584-1. Vykazují zvýšenou odolnost proti vibracím a otřesům. Ve většině případů mají bajonetová připojení pro umístění do jímek. Snímače pro měření povrchové teploty jsou součástí upevňovacích spon na potrubí nebo v podobě samolepicích sad do teploty +180 °C a krátkodobě až +250 °C (po dobu 1 h).

 

Snímače pro hutnictví

Snímače teploty pro hutnictví jsou určené pro kontaktní měření teploty taveniny. Konstrukce sondy usnadňuje výměnu snímacího termočlánku a jednotlivých částí sondy. Samotný snímač firma Hennlich dodává ve dvou provedeních: pro měření teploty a v provedení Celox pro kombinované měření teploty a kyslíku.

Novinkou je snímač teploty ConTemp (obr. 2) pro měření teploty oceli při konti­nuálním lití. Dodáván je v délkách 400 a
600 mm včetně kompletního příslušenství: zobrazovací jednotky, záznamového programového vybavení nebo diagnostického přípravku ConTemp Check.

 

Snímače pro sklářský průmysl

K měření teploty roztaveného skla jsou určené snímače s platinovou špičkou a s ochrannou jímkou s platinovým povlakem (obr. 3). Termočlánky s platinou jsou určené do 1 650 °C. Články s příměsí rhodia mají delší životnost.

Při výrobě skleněných lahví je třeba měřit teplotu, a tudíž i homogenitu taveniny, aby výsledné lahve měly přesně stejnou hmotnost, která je rozhodující pro proces následného plnění. Proto je třeba měřit teplotu taveniny v několika bodech. Pro tato měření jsou určené vícebodové snímače Reckmann s nejméně třemi body měření. Standardní provedení lze nabídnout v krátké dodací lhůtě přímo ze skladu dodavatele.

 

Za recyklaci ušlechtilých kovů nižší cena

Společnost Hennlich poskytuje ve spolupráci se společností Reckmann zajímavé cenové řešení pro dodávku nových termočlánků se započtením ceny ušlechtilých kovů platiny a rhodia z vrácených vadných snímačů. Každá taková dodávka je unikátní, cena ušlechtilého kovu odráží aktuální cenu na burze. „Zpětný odběr zpravidla uplatňujeme u obrátkového zboží, snímačů teploty ve sklářství a hutnictví, kde je vlivem extrémních provozních podmínek omezená životnost snímačů,“ vysvětluje Pavel Vurma.

 

Certifikace

Snímače mají certifikáty ATEX, IECEx (pro prostředí s nebezpečím výbuchu) a EAC (pro Rusko, Bělorusko a Kazachstán). Kalibrační pracoviště firmy Reckmann je akreditované podle ISO 17025:2005 (Posuzování shody – Všeobecné požadavky na způsobilost zkušebních a kalibračních laboratoří) německou akreditační společností DAkkS. Díky tomu je možné při výrobě ověřovat nejen výstupní kvalitu, ale i kvalitu vstupních materiálů.

 

Divize MERES firmy HENNLICH

Divize Meres je součástí strojírenské firmy Hennlich, která je významným dodavatelem komponent, ale i celků a řešení pro průmysl. Divize Meres se zabývá dodávkami měřicí a regulační techniky pro měření, hlídání a indikaci průtoku, hladiny, tlaku a teploty. Druhou oblastí působení jsou průmyslové ohřevy: společnost dodává zařízení pro ohřev, temperaci a ochranu proti zamrznutí průmyslových zařízení.

(HENNLICH s. r. o.)

Obr. 1. Snímače teploty od firmy Reckmann vhodné pro plastikářství

Obr. 2. Snímač ConTemp pro měření teploty oceli při kontinuálním lití

Obr. 3. K měření teploty roztaveného skla jsou určené snímače s platinovou špičkou a s ochrannou jímkou s platinovým povlakem, popř. s příměsí rhodia