Aktuální vydání

celé číslo

07

2021

Automatizace řízení dopravy a infrastruktury, nabíjecí stanice, autonomní vozidla

celé číslo

HCF nabízí prostředí pro vývoj modulů DD pro HART 7

Organizace HART®Communication Foundation (HCF, www.hartcomm.org) oznámi­la vydání inovovaného vývojového prostředí HART Device Description Integrated Deve­lopment Environment (DD-IDE) Version 4.0. Prostředí HART DD-IDE obsahuje úplnou sadu integrovaných softwarových nástrojů umožňujících efektivně navrhovat, ověřovat a udržovat popisy provozních přístrojů (De­vice Description – DD) s rozhraním HART. Prostředí DD-IDE Version 4.0 podporuje spe­cifikaci jazyka pro popis přístrojů (Device Description Language – DDL) ve standardu HART 7 a návrh modulů typu DD pro pří­stroje s rozhraním WirelessHART®. Organi­zace HCF jeho vydáním drží krok s pokraču­jícím vývojem v oblasti provozních přístrojů.
 
Hlavními komponentami prostředí DD--IDE Version 4.0 jsou standard modulu DD podle specifikace HART 7, inovovaný kon­figurátor referenčního hostitelského zařízení SDC-625 Smart Device Configurator včet­ně podpory kódování UTF-8 Unicode, ino­vovaný simulátor XMTR-DD pro simulaci provozních přístrojů, zdokonalený DDL To­kenizer k ověření zdrojového kódu modulu DD a jeho převod do pokročilého formá­tu a nové, zdokonalené průvodce pro ná­vrh modulů DD.
 
Jazyk DDL je jedním z hlavních prvků komunikačního systému HART již od roku 1990 a také jedinou metodou konfigurování přístrojů s rozhraním HART, kterou organi­zace HCF oficiálně uznává. Ve zdokonalené podobě s označením EDDL (Electronic De­vice Description Language; IEC 61804-2) zjednodušuje a standardizuje prezentaci údajů týkajících inteligentních provozních přístrojů dodavatelům i uživatelům automa­tizační techniky po celém světě.
[HCF, 16. prosince 2010.]

(sk)