Aktuální vydání

celé číslo

03

2024

Automatizační technika v energetice a teplárenství, úspory energie

Snímače teploty

celé číslo

Harting – rodinný podnik i celosvětová firma

číslo 8-9/2005

Harting – rodinný podnik i celosvětová firma

Společnost Harting spojuje dva zdánlivé protiklady, které jsou ve skutečnosti dvojitou výhodou: je to rodinný podnik a současně celosvětová firma. Manželé Margrit a Dietmar Hartingovi vedou společnost, která nese jejich jméno, s plnou osobní odpovědností a s vizí trvale udržitelného rozvoje. Zanedlouho převezme řízení rodinné firmy již třetí generace Hartingů. Důraz na kvalitu, inovace a dlouhodobou spolupráci se zákazníky vynesl Harting za šedesát let existence až na špičku světových výrobců sdělovacích a průmyslových konektorů i řešení pro komunikaci v průmyslu.

Harting otevřel svoji první zahraniční pobočku v roce 1979 ve Francii. Dnes sídlí ve dvaceti dvou zemích tří kontinentů a prostřednictvím distributorů je společnost přítomna v mnoha dalších státech na všech kontinentech. Výrobky společnosti Harting proto mají potřebné charakteristiky i certifikace pro používání „od rovníku až k pólům„.

Výrobní profil

Sortiment elektronických konektorů a kabelových svazků pro průmyslové aplikace, včetně rychlého Ethernetu, zahrnuje tisíce prvků, které lze modulárně spojovat do požadovaných celků. Všechny mají jednu společnou charakteristiku: jsou vhodné do extrémních podmínek. Horko, chlad, vibrace, rázy, vlhko, agresivní prostředí, silná elektromagnetická pole – to jsou typické rysy podmínek, v nichž jsou výrobky od firmy Harting jako doma.

Výrobky v robustním provedení s vysokým stupněm krytí – až IP68 – nacházejí uplatnění např. ve všech druzích elektráren, od větrných po jaderné, a odolávají každodenním otřesům, bahnu a vodě na lokomotivách a stavebních strojích. Přenášejí velké napájecí proudy stejně jako řídicí povely ve 100Mb Ethernetu.

Harting nabízí ucelená a prověřená řešení, přičemž klade důraz na dlouhou životnost a bezporuchovost.

Obr. 1.

Obr. 1. Prvky z typové řady Industrial Push Pull pro průmyslový Ethernet

Podrobné informace o sortimentu jsou k dispozici na adresách uvedených v inzerátu na následující straně. V dalších odstavcích bude představeno jen několik novinek ze sortimentu této společnosti.

Ethernet

Konektory, kabely, průchodky a příslušenství řady Industrial Push Pull (obr. 1) společnosti Harting byly vybrány jako výhradní rozhraní pro komunikační systémy s krytím IP67 podle normy ISO IEC 24702 Cabling Systems for Industrial Premises. Tato nová norma doplňuje známou normu ISO IEC 11801 Generic Cabling for Customer Premises, která je uznávaným standardem pro všechny sítě v kancelářských a domácích aplikacích Ethernetu, a rozšiřuje ji o sítě pro použití v průmyslovém prostředí. Technika pro tyto sítě musí být robustní, s dostatečným mechanickým krytím a odolná proti nepříznivým vlivům prostředí. Konektory RJ Industrial Push Pull, stejně jako všechny ostatní prvky této typové řady, vyjmenované podmínky splňují. Lze tedy očekávat, že se zřejmě stanou obecným řešením pro rozhraní mezi řídicí a výrobní částí podniků.

Obr. 2.

Obr. 2. Na experimentálním frézovacím centru, vyvinutém ve Výzkumném centru pro strojírenskou výrobní techniku a technologii FS ČVUT, jsou použity signálové i výkonové konektory a průchodky od firmy Harting

Zajímavá realizace s konektory řady Harax a Han

Experimentální stroj LM-2 je unikátní zkušební frézovací centrum, vyvinuté ve Výzkumném centru pro strojírenskou výrobní techniku a technologii (VCSVTT), jež je součástí Fakulty strojní ČVUT v Praze. Od konce roku 2004 slouží tento stroj pro měření, testy a experimentální práci v rámci výzkumného programu VCSVTT, a to především v oblasti výzkumu konstrukce strojů a pohonů s vysokou dynamikou, technologie vysokorychlostního frézování a diagnostiky strojů. VCSVTT si jako strategického partnera pro dodávku konektorové techniky a pro řešení technických problémů, které se v oblasti elektrického spojení mohou vyskytnout, zvolilo společnost Harting, jež projekt významně podpořila. V souhrnu bylo použito přibližně150 párů signálových konektorů řady Harax, 200 párů silových konektorů Han v různém provedení a 300 průchodek (obr. 2). Signálové konektory Harax se uplatnily především pro signály ze snímačů teploty, průtoku a tlaku, kde byla s výhodou využita jejich snadná montáž, vysoké krytí a robustní provedení konektorů z kovu. Silové konektory Han propojují všechny periferie, čerpadla, ventily, agregáty, osvětlení a další.

Obr. 3.

Obr. 3. Desetiportový přepínač ESC 67-10 TP10U

Desetiportový přepínač pro průmyslový Ethernet s krytím IP67

Přepínače ESC 67-10 TP10U s deseti porty (obr. 3) pro Fast Ethernet usnadňují realizaci libovolných konfigurací komunikačních sítí. Jejich úkolem je zabraňovat kolizím na síti a tak urychlovat komunikaci mezi jednotlivými účastníky, což je zvláště v průmyslové automatizaci nesmírně důležité. Díky krytí IP67, vysoké tepelné odolnosti a robustnímu mechanickému provedení lze tyto přepínače montovat přímo do náročného průmyslového prostředí. Přepínače jsou k dispozici s konektory RJ Industrial nebo M12; to umožňuje rychlou a snadnou montáž a změny struktury sítě. Jsou určeny pro stíněné, popř. i nestíněné dvoužilové kabely s kroucenými žilami (STP, popř. UTP; kategorie 5). Kromě síťových portů mají speciální přívod napájení, vstup a výstup pro řízení přepínače (hlášení stavu) a přepěťovou ochranu.

Modul Han 200A z řady výkonových konektorů Han-Modular

Han-Modular® je vysoce flexibilní řada výkonových konektorů pro široké spektrum aplikací v průmyslu. Zahrnuje již 21 různých variant konektorů pro metalické a optické kabely i pneumatické signály, včetně např. konektorů pro USB nebo Fire-Wire, a dále se doplňuje a rozšiřuje.

Obr. 4.

Obr. 4. Nový modul z typové řady výkonových konektorů Han-Modular pro proudy až 200 A

Novinkou je modul Han® 200A, který může přenášet proudy až 200 A při napětí až 1 000 V (obr. 4).

Modul může být použit pro vodiče do průřezu 70 mm2. Axiální šroubové uchycení vodiče je velmi spolehlivé a nevyžaduje pro montáž žádné speciální nářadí – stačí jen šroubovák pro šroub s vnitřním šestihranem. Modul bude k dispozici také ve verzi Han® 200A PE. Lze jej kombinovat se všemi ostatními moduly a vytvářet tak hybridní konektory přesně podle požadavků uživatele.

Konektory pro optické kabely v průmyslovém prostředí

Harting připravil do velmi populárních krytů velikosti 3A, určených pro všeobecné použití v průmyslu, také konektorové vložky pro přenos optických signálů. Tyto konektorové vložky jsou osazeny standardními optickými kontakty SC, běžně používanými pro optické spoje v telekomunikacích nebo v domovní technice, přičemž v každé vložce mohou být až čtyři takové kontakty. Široká nabídka krytů typu 3A s krytím IP67, a ve verzi HPR i s krytím IP68, zaručuje velkou konstrukční flexibilitu optického propojení v každém průmyslovém prostředí při relativně nízké ceně.

Tomáš Ledvina, Harting, s. r. o.,
Jan Smolík, VCSVTT

HARTING s. r. o.
Mlýnská 2
160 00 Praha 6
e-mail: cz@harting.com
http://www.harting.com