Aktuální vydání

celé číslo

04

2024

Průmyslové roboty a automatizace výrobních a montážních linek

celé číslo

Hannover Messe: zdrženlivost v investicích překonána

číslo 6/2002

Hannover Messe: zdrženlivost v investicích překonána

Jistá zdrženlivost v investicích, která se v Německu – stejně jako v celé Evropě – projevila v druhé polovině loňského a začátkem letošního roku, byla podle mínění vystavovatelů největšího německého průmyslového veletrhu, Hannover Messe, překonána. Mezi vystavovateli, jichž bylo letos 6 926, převládal „mírný optimismus“, který podle průzkumu veletržní správy v průběhu veletrhu sílil. Zatímco na počátku veletrhu hodnotilo situaci ve svém oboru jako příznivou nebo velmi příznivou 36,9 % vystavovatelů, na konci veletrhu to bylo 39,1 %. Optimismus byl znatelný nejen mezi vystavovateli, ale i mezi představiteli odborných svazů (např. ZVEI, VDMA). Co bylo příčinou zlepšení nálady činitelů německém průmyslu, postiženého loňským záporným růstem HDP? Bezpochyby to, že oslabení hospodářské konjunktury vyvolalo v podnicích tlak na modernizaci a racionalizaci výroby. To s sebou zákonitě při náší potřebu nových investic. Vystavovatelé na Hannover Messe měli pro modernizaci podniků 250 000 návštěvníků rozhodně co nabídnout: 91,1 % z nich představilo na veletrhu novinky nebo zásadně inovované produkty.

Factory Automation
Tradiční přehlídky Factory Automation se letos zúčastnilo 1 750 vystavovatelů. Většina z nich vycházela vstříc požadavkům na maximální pružnost automatizace, které vyplývají ze stále se zkracujících inovačních cyklů. Vývoj v mnoha odvětvích (automobilový průmysl, elektronika, komunikační technika) je tak rychlý, že jiná než pružná automatizace jednoduše není možná. Typickou ukázkou pružné automatizace byla výrobní linka v hale 16, složená z modulů umožňujících rychle realizovat nové potřebné funkce. Tato linka dokumentuje i další trend v moderní automatizaci: snahu a standardizaci rozhraní tak, aby v jediném řešení mohly spolupracovat mechanické, elektronické i softwarové moduly různých dodavatelů. Na realizaci uvedené linky se podílelo sedmnáct malých a středních podniků.

Roboty
Hannover Messe je tradičně velkou přehlídkou robotů. Ačkoliv jejich použití je stále dominantní ve výrobě automobilů a ve strojírenství, stále více pronikají i do dalších oborů, např. do výroby elektroniky, do obalové techniky, potravinářství, farmacie, ale také do oblasti manipulace s materiálem. Magnetem přehlídky robotů byla expozice společnosti Kuka Roboter GmbH. 3 000 dobrovolníků si vyzkoušelo na vlastní kůži, jak se cítí polotovar, jímž robot manipuluje. Upoutáni v sedadle na konci ramena robotu KR 500 byli chvíli těsně nad zemí, pak zase ve výšce až tří metrů nad hlavami návštěvníků, otočeni doleva, doprava i hlavou dolů. Přiznám se, že sám jsem nenašel odvahu do sedadla robotu usednout – jeho pohyby nebyly nijak pomalé. Mě osobně však více než tato „atrakce“ zaujala např. skupina čtyř robotů GE Fanuc, které manipulovaly s osobním automobilem. Pohyby robotů byly navzájem synchronizovány prostřednictvím průmyslového Ethernetu.

Komunikace v průmyslu
Značná pozornost byla na veletrhu věnována také oblasti komunikací. I do průmyslové automatizace pronikají bezdrátové přenosy dat, ať už klasickými rádiovými přenosy nebo pomocí technologií, které mají své kořeny v oblasti kancelářských aplikací (Bluetooth, Wireless LAN). Uplatnění těchto prvků např. pro přenosy signálů na pohybující se moduly (manipulační technika, ramena robotů) výrazně snižuje náklady na kabelové rozvody. Například kabely na ramenech robotů musejí odolávat opakovaným ohybům a mohou být zdrojem častých poruch. Pomocí bezdrátových přenosů je lze zcela nahradit.

V hale 7 se konalo fórum Industrial Communication. Michal Vetter, evropský předseda OPC Foundation a organizátor fóra, byl překvapen zájmem návštěvníků, kteří se často nevešli do auditoria a museli stát i na chodbě mezi stánky. V rámci fóra, organizovaného za podpory veletržní správy Deutsche Messe AG, se každý den konalo šest technologických prezentací nebo diskusních skupin o aktuálních problémech sběrnic a přenosů dat.

Software
Nebylo to jediné fórum, které se při Hannover Messe konalo. Již tradiční je fórum Industrial IT & Software. Letos se na něm kromě nakladatelství Moderne Industrie podílely firmy Hewlett Packard, SAP a Wonderware, dále svaz VDMA a samozřejmě veletržní správa Hannover Messe. Přednášky se soustředily především na aplikace pro marketing, nákup a prodej výrobků.

Spokojenost se zájmem návštěvníků vyjádřily také firmy, jež se podílely na společném stánku Embedded Linux-Park. Na 160 m2 se zde představilo množství průmyslových řešení založených na operačním systému Linux. Uživatelé a integrátoři systémů oceňují především jeho pružnost a možnost jednoduše jej přizpůsobit požadavkům zákazníků, a to bez zbytečných nákladů a bez problémů s komplikovanými licenčními smlouvami, typickými pro mnohé jiné operační systémy. Úspěch společné expozice Embedded Linux-Park byl takový, že organizátoři ze svazu Live Linux uvažují o jejím rozšíření v příštím roce.

Inovace jsou základem úspěchu
Zapomenout nelze ani na halu 18, věnovanou výzkumu a inovacím. Rada vystavovatelů Hannover Messe, která s nápadem podpořit prezentaci vědeckovýzkumné činnosti na veletrhu před pěti lety přišla, měla rozhodně šťastný nápad. Svědčí o tom velký zájem návštěvníků i pozitivní ohlasy z hospodářské sféry. Slova prof. Gerda Wassenberga, jednoho z organizátorů této přehlídky, že transfer vědy do průmyslu je základem hospodářského úspěchu, neplatí jen pro Německo.

Letošní Hannover Messe uzavřel své brány 20. dubna 2002. Ale již nyní se chystá další ročník, který se uskuteční ve dnech 7. až 12. dubna 2003.

Petr Bartošík, Karel Suchý, Hannover a Praha

Inzerce zpět