Aktuální vydání

celé číslo

03

2021

Digitální transformace, chytrá výroba, digitální dvojčata

Komunikační sítě, IIoT, kybernetická bezpečnost

celé číslo

Hannover Messe – světový veletrh technických novinek

Přední světový průmyslový veletrh Hannover Messe, který se uskuteční 1. až 5. dubna 2019 v Hannoveru, se zaměří se na digitalizaci výroby a energetických systémů, jak napovídá jeho hlavní téma Integrated Industry – Industrial Intelligence. Partnerskou zemí veletrhu Hannover Messe 2019 je Švédsko. Čtenáři časopisu Automa mohou získat zdarma permanentní vstupenku na tomto odkazu: https://www.hannovermesse.de/ticketregistration?7vvpe. 

Hannover Messe 2019: průmysl 4.0 a umělá inteligence

Vedle šesti předních veletrhů – IAMD (Integrated Automation, Motion & Drives), Digital Factory, Energy, Industrial Supply, ComVac a Research & Technology – zahrnuje Hannover Messe i zvláštní výstavní oblasti pro start-upy, pro pracovní příležitosti a profesní kariéru. Program veletrhu doplňuje více než 90 konferencí a fór.

Veletrh Hannover Messe posouvá digitální transformaci a energetické hospodářství kupředu. Každý rok představuje další krok směrem do budoucnosti. Hlavní téma pro rok 2019, Integrated Industry – Industrial Intelligence, se vztahuje na digitální propojení člověka se strojem ve věku umělé inteligence.

„Umělá inteligence má potenciál pro vytvoření revoluce v průmyslu a energetickém hospodářství, “ konstatoval Dr. Jochen Köck­ler, předseda představenstva veletržní správy Deutsche Messe. „Lidé učí stroje jednat logicky a účelně a tím uspokojovat potřeby zákazníků. Systémy umělé inteligence generují znalosti a umějí dnes na základě dat a algoritmů průběžně optimalizovat stav provozu nebo bezpečně předvídat závady a poruchy ve výrobních procesech, v elektrické síti nebo v logistice. Této problematice je věnováno vedoucí téma Integrated Industry –
Industrial Intelligence.“

Lidé, stroje a data jsou propojováni prostřednictvím společných platforem, na kterých se vyměňují četné znalosti. Člověk však má i nadále rozhodující úlohu. Výroba budoucnosti se neobjede bez jeho znalostí procesů a mnohotvárné kvalifikace. Člověk zajišťuje sběr dat, jejich analýzu, strojové učení nebo vývoj algoritmů pro umělou inteligenci. Termín Industrial Intelligence proto také zahrnuje rozvíjení a rozšiřování řízení znalostí a vzdělávání nositelů znalostí.

Hlavní téma Hannover Messe 2019 zdůrazňuje rostoucí význam umělé inteligence a strojového učení v průmyslu a energetice. Zahrnuje témata jako efektivní využívání energie nebo autonomní výrobní procesy, ale rovněž výzvy v oblasti rozhraní, protokolů a bezpečnosti. Na Han­nover Messe se sejdou významní vědci, kteří se zabývají umělou inteligencí. Budou zde společně diskutovat o řešeních pro blízkou budoucnost a dále je rozvíjet. J. Köckler dále uvedl: „Vedoucí pracovníci, kteří ve svých firmách odpovídají za strategická rozhodnutí, by se měli intenzivně zabývat potenciá­lem umělé inteligence a budoucími přelomovými změnami. Právě veletrh Hannover Messe 2019 je vhodnou platformou.“ 

Veškeré informace jsou uvedeny na internetové stránce veletrhu Hannover Messe 2019: www.hannovermesse.com.

(Deutsche Messe)