Aktuální vydání

celé číslo

02

2024

Amper 2024

celé číslo

Hannover Messe 2022

Digitalizace a udržitelnost – to budou stěžejní témata veletrhu Hannover Messe 2022. Tímto si přední strojírenský veletrh stanovil jasné priority. Jaký přínos mohou poskytnout digitalizace, automatizace a obnovitelné energie ve vzájemném propojení? Hannover Messe se uskuteční, po dlouhé pauze způsobené pandemií, v termínu 25. až 29. dubna 2022 již jako fyzický veletrh.

 

„Stojíme před největší proměnou od doby průmyslové revoluce – obracíme se k šetrné, klimaticky neutrální a udržitelné výrobě,“ konstatuje Dr. Jochen Köckler, předseda představenstva společnosti Deutsche Messe AG. „Digitalizace, automatizace, moderní technika a obnovitelné energie: to jsou dynamické trendy umožňující dosažení cílů ochrany klimatu. Přitom musí spolupůsobit všechny oblasti najednou a v konstruktivním dialogu mezi průmyslem, politikou, vědou a společností. Veletrh Hannover Messe 2022 s jeho globálním a tematickým zaměřením představuje ideální platformu k osobnímu setkávání a prezentaci novinek.“

Pod hlavním tématem průmyslové transformace představí přední firmy z oblasti výroby strojů a zařízení, elektrotechniky, logistiky a energetiky, stejně jako z oblasti softwaru a informatiky, jak se může přeměna k digitalizované, udržitelné a klimaticky neutrální výrobě zdařit.

Podniky z energetického průmyslu např. ukážou, jak se může udržitelně vyrobit „zelený“ vodík a jaký potenciál nabízí pro energeticky náročné průmyslové podniky. Klimaticky neutrální mobilita je dalším z témat. Průmyslové podniky nabízejí techniku pro snížení emisí CO2 a ukazují, jakým přínosem může být energetická účinnost k dosažení klimatické neutrality.

Digitalizace a automatizace mohou vytvářet propojená zařízení, která vyrábějí efektivněji a šetrněji než dříve. Moderní aditivní technologie vytvářejí komponenty na míru a snižují tak nutnost skladových zásob náhradních dílů a šetří přírodní zdroje.

Globální dodavatelské řetězce byly v době pandemie covidu velmi zranitelné, proto mohly být části výrobního řetězce relokovány, což přispělo k omezení emisí CO2. Pro logistické podniky je téma spotřeby energie rovněž jedno z nejdůležitějších. Elektrifikované vysokozdvižné a jiné vozíky tvoří stále větší podíl vozového parku interní logistiky a nahrazují spalovací motory.

U digitalizace jde zejména o témata jako propojení, analýza dat, internet věcí, platformy, umělá inteligence nebo kybernetická bezpečnost. Kdo chce obstát na globálním trhu, musí umět produkty ve srovnání s konkurencí rychleji a efektivněji vyvíjet, vyrábět a distribuovat.

V popředí zájmu Hannover Messe je fyzický veletrh. Vystavovatelé a návštěvníci se po přestávce způsobené pandemií koronaviru těší na osobní setkání, představení výrobků a řešení naživo, stejně jako na intenzivní propojení průmyslové komunity. Jako doplněk k fyzické účasti však budou nabídnuty i různé virtuální možnosti prezentace.

Partnerskou zemí veletrhu Hannover Messe 2022 je Portugalsko. Země se představí pod mottem Portugal Makes Sense. Stěžejními tématy jsou průmyslové dodávky, digitální platformy a energetika.

Hannover Messe spojuje výstavní oblasti automatizace, pohonů, digitálních ekosystémů, energetiky, logistiky, strojních dílů a řešení, globálních trhů a inovací. Veletrh proběhne v sedmnácti halách výstaviště.

 

Radim Adam

 

Obr. 1. Digitální tisková konference k veletrhu Hannover Messe 2022; na obrazovce je Ove Petersen, ředitel firmy GP Joule, ve studiu Jochen Köckler, předseda představenstva Deutsche Messe AG (foto: Deutsche Messe)