Aktuální vydání

celé číslo

05

2020

snímače teploty

celé číslo

Hannover Messe 2020 – setkávání s budoucností

Hannover Messe patří k nejvýznamnějším veletrhům v Evropě a ve světě. Neustále se snaží otevírat dveře do budoucnosti techniky a technologií, představovat vize, ale také reálné možnosti jejich naplnění. Těžší ekonomická doba bývá příležitostí k uskutečňování smělých projektů. A letos se očekává pokles německé ekonomiky přibližně o 2 % (zdroj: VDMA). Přesto je veletrh Hannover Messe obrovskou příležitostí seznámit se s prostředky, které mohou pomoci s nastartováním nových ekonomických, technických a sociálních cyklů.

 

Letos se Hannover Messe uskuteční ve dnech 20. až 24. dubna a ve 26 halách se představí více než 6 000 vystavovatelů z celého světa. Heslo letošního ročníku veletrhu volně přeloženo zní: jak se ze změny stává růst. Hlavním tématem je průmyslová transformace, navazujícími jsou: digitalizace, individualizace, ochrana klimatu a vývoj nových obchodních modelů. Témata to nejsou nová, ale představují základní ideový směr veletrhu. Celý veletrh je rozdělen do osmi základních oblastí, do kterých patří: 5G aréna, automatizace, pohyb a pohony, digitální ekosystém, energetická řešení, future hub, vývoj dílů a řešení, globální byznys a trhy a logistika. Během veletrhu se uskuteční různé doprovodné akce, jen fór bude přes osmdesát.

 

Partnerská země: Indonésie

Partnerskou zemí bude letos Indonésie. Představí nejen výsledky svého průmyslu, ale také jeho potřeby a příležitosti spolupráce. Především jde o obory textilní průmysl a oděvnictví, výroba automobilů, potravinářství, elektronika a chemie. Již s předstihem byl představen úspěšný projekt společností z Německa a Indonésie. Indonésie patří k významným zpracovatelům tuňáků. Pro zajištění minimalizace ztrát tohoto vynikajícího rybího masa byl navržen, vyroben a vyzkoušen systém na výrobu ledu využívající sluneční energii. Určen je především pro malé rybáře, kteří tak mohou lépe zhodnocovat své úlovky.

 

Téma Digital Ecosystems v centru zájmu veletrhu Hannover Messe

Nová koncepce hal umožní návštěvníkům veletrhu dostat se rychleji a cíleně k informacím o všech důležitých aspektech průmyslové transformace. Centrum veletrhu bude tvořit výstavní oblast Digital Ecosystems, která zodpoví všechny otázky týkající se softwaru kolem celého průmyslového řetězce tvorby hodnot. Bude se nacházet uprostřed areálu v halách 14 až 17 a spojí všechny výstavní oblasti veletrhu.

Ještě nedávno byly jednotlivé výrobní technologie prezentovány odděleně. Veletrh Hannover Messe 2020 se zaměří na jejich kompletní prezentaci. „V éře průmyslu 4.0 je kladen důraz na flexibilní výrobu, svébytné vzájemně komunikující stroje a systémy a autonomní výměnu informací o procesech. Významným prvkem je software, který tyto procesy zobrazuje. Na veletrhu Hannover Messe budou všechna současná témata prezentována v rámci výstavní oblasti Digital Ecosystems,“ sdělil Hubertus von Monschaw, ředitel přehlídky Digital Ecosystems ve veletržní správě Deutsche Messe AG.

Řídicí systém pro výrobu MES (Manufacturing Execution System) spolehlivě funguje, je-li prostřednictvím vhodných metod datové analýzy vyhodnocováno a posuzováno jeho budoucí chování s možností kdykoliv zasáhnout do řízení procesu, zlepšovat ho a kontrolovat. Hubertus von Monschaw dodal: „U aktuálních MES nejde jen o analýzu chyb, ale rovněž o agregaci dat, ze kterých lze odvozovat nové obchodní modely nebo také snadno objevovat potenciál optimalizace.“ Splývání jednotlivých disciplín lze rovněž velmi dobře ukázat na příkladu CAD, PLM nebo na obchodních platformách. Kde se ještě před několika lety využíval k čistě digitálnímu zobrazování obrobků nebo dílů AutoCAD, jsou dnes firmy schopné zobrazovat kompletní řetězec tvorby hodnot pomocí svých softwarových platforem. Od konstrukce přes nákup dílů až po kontrolu kvality – v této formě spolupráce jsou do procesu zapojováni i externí subdodavatelé a obchodní partneři. „Nenabízíme CAD nebo PLM,“ konstatovala Annegret Coxová, Director Marketing EuroCentral ve společnosti Dassault Systčmes. „Nabízíme spíše zobrazení celkového procesu vývoje produktu, který zahrnuje prvotní myšlenku, přípravu výroby produktu a jeho prodej. A to všechno na jedné jediné platformě.“

Virtuální a rozšířená realita se v průmyslu využívá stále intenzivněji. Například k navržení konstrukce motoru konstruktéři dříve potřebovali k nutným propočtům dny, nyní algoritmus ve stejném čase nabídne 2 000 možností. 3D modely mohou být potom v laboratoři virtuální reality do posledního šroubu rozebrány, změřeny a znovu smontovány.

S nebezpečím virů Emotet a podobných nabývá na významu výstavní oblast zabezpečení dat a informací. Právě v současném průmyslu, kdy masově roste propojení přístrojů a výrobních zařízení, permanentně hrozí nebezpečí digitálního útoku. Pravidelné a cílené útoky na firmy a úřady ukazují, že tohoto nebezpečí není v podstatě nikdo ušetřen. Na veletrhu Hannover Messe budou proto prezentována řešení pro co nejlepší ochranu před hackery.

 

Logistika propojuje dodavatelské řetězce

Poprvé budou mít na veletrhu Hannover Messe vlastní platformu také firmy nabízející služby pro logistiku. Ve spolupráci s DVZ (Deutsche Verkehrs-Zeitung, Německé noviny pro dopravu) zorganizuje Deutsche Messe v hale 4 fórum Camp Logistics vybavený pódiem, na kterém bude probíhat program na aktuální náměty včetně dialogu a diskusí o tématech doprovázejících dodavatelské řetězce, jako jsou např. blockchain, zelená energie, drony a nízkonákladové snímače ve skladech, analýza velkých dat při vyhodnocování rizik nebo start-upy v logistice. Další pódium bude patřit logistickému fóru v hale 2. Během pěti veletržních dnů se zde bude diskutovat o tématech, jako jsou platformová ekonomika, umělá inteligence, nové obchodní modely, drony a autonomní vozidla nebo strategie pro logistiku v obchodu. „Témata, která budou předmětem diskuse, často hýbají nejen logistikou, ale i průmyslem. Jedním z takových témat je platformová ekonomika. Zde hrozí nebezpečí, že dojde k neodbornému vývoji platformy. Mnoho malých a středních průmyslových podniků proto pracuje na vlastních řešeních,“ řekl A. Reich.

Dalším tématem je využívání umělé inteligence v logistice. Nachází se zde obrovský potenciál. Podle názoru odborníků je logistika první branží, v níž se budou masově prosazovat postupy využívající umělou inteligenci. V logistice rovněž roste význam robotizace, která zahrnuje klasické roboty, ale též kolaborativní roboty a dopravní systémy bez řidiče.

Všechny firmy, které jsou účastníky dodavatelského řetězce, zajímá rovněž bezpečnost dat. Data musí společně sdílet výrobci, logistici i zákazníci. Velkou úlohu přitom hraje jednotný a bezpečný datový prostor, aby si mohly být firmy jisté, že data budou využívána jen pro akce, které dostaly zelenou.

 

Strojírenství v době digitální transformace

Průmyslová klientela má jiné požadavky než před několika roky. Výzkum, vývoj, výroba, logistika a energetika se přizpůsobují novému chování na straně poptávky. Podniky stojí před výzvou, jak tuto proměnu aktivně spoluutvářet. Součástí agendy veletrhu Hannover Messe jsou témata jako průmysl 4.0, logistika 4.0, umělá inteligence, 5G a emisně neutrální výroba, stejně jako řešení pro lehké konstrukce nebo další vývoj elektropohonů. Tato veletržní témata spolu s důrazem na průmyslovou transformaci přesně reagují na potřeby a zaměření vystavovatelů z oblasti strojírenství. „Strojírenské firmy ukážou mezinárodnímu publiku svou sílu prostřednictvím nabídky řešení pro digitálně propojený svět výroby. To platí pro celý řetězec tvorby hodnot – od nákupu materiálu přes výrobu a logistiku až po zásobování energiemi nebo nové možnosti prodeje prostřednictvím digitálních platforem. Vystavující firmy zde mohou samy nasbírat zkušenosti pro proces potřebných změn ve svých firmách. Veletrh Hannover Messe je jedinečným místem setkávání, které ukazuje cestu do budoucnosti,“ uvedl Thilo Brodtmann, hlavní jednatel VDMA (Svaz německých výrobců strojů a zařízení).

Zřetelný je rovněž zájem návštěvníků o konkrétní řešení. Příklady aplikací modelu RAMI 4.0, vyvinutého sdružením Industrie 4.0 Platform, se proto jednoznačně dostávají na další místo v přízni návštěvníků. Velmi žádanými tématy jsou v souvislosti s průmyslem 4.0 průmyslový internet a otázka, co přináší průmysl 4.0 hlavně malým a středně velkým firmám. Také velké společenské otázky, jako je poměr člověka a práce v kontextu průmyslu 4.0, se těší velkému zájmu. Vysoko v kurzu jsou zároveň témata prediktivní údržby, analýzy pro predikce a platformové ekonomiky v segmentu B2B.

Odborníci z celého světa na Fóru průmyslu 4.0 ukážou pomocí případových studií a testovacích pracovišť, jaké jsou možnosti plynoucí z digitalizace řetězců tvorby hodnot a produktů. Pódiové diskuse budou každý den sloužit jako platformy pro výměnu znalostí a zkušeností mezi aktéry z ekonomické, vědecké a politické sféry. Kromě uvedených témat budou součástí programu interoperabilita, bezpečnost a standardy. Fórum průmyslu 4.0 je součástí výstavní oblasti automatizace a pohony.

 

Očekává se růst trhu s drony

A perlička na závěr pozvánky. V hale 3 bude realizována aréna dronů jak pro logistiku, tak pro využití v průmyslu. Očekává se, že trh s drony do roku 2030 vzroste více než šestkrát. Dron už není jen novinka a hračka, ale řádný a spolehlivý nástroj pro zefektivnění průmyslových a logistických činností.

 

Radim Adam

Obr. 1. Veletrh Hannover Messe je letos naplánován na dny 20. až 24. dubna

 

Volné vstupenky na Hannover Messe 2020

Čtenáři časopisu Automa jsou zváni k návštěvě veletrhu Hannover Messe 2020 (13. až 17. července 2020). Volné vstupenky si mohou stáhnout na odkazu:

https://www.hannovermesse.de/ticketregistration?Ue4vp. Kliknutím na odkaz se zájemci o vstupenku dostanou přímo k registračnímu formuláři, jehož prostřednictvím si elektronické vstupenky (eTickets) zaregistrují a aktivují.