Aktuální vydání

celé číslo

04

2022

veletrh Amper 2022
celé číslo

Hannover Messe 2015: propojení strojírenství, elektrotechniky a IT

Průmyslový veletrh Hannover Messe ve dnech 13. až 17. dubna 2015 opět nabídne deset veletrhů na jednom místě: Industrial Automation, Motion, Drive & Automation (MDA), Energy, Wind, MobiliTec, Digital Factory, ComVac, Industrial Supply, SurfaceTechnology a Research & Technology. Partnerskou zemí veletrhu Hannover Messe 2015 je Indie.

 
Letošní ročník Hannover Messe má pět ústředních témat:
  • průmyslová automatizace a IT,
  • technika pohonů a fluidní technika,
  • energetická a ekologická technika,
  • průmyslové subdodávky,
  • výrobní technologie a služby, výzkum a vývoj.

Propojení strojírenství, elektrotechniky a IT

Motto hannoverského veletrhu Integrated Industry – Join the Network vyjadřuje, že pouze propojením je možné vyrovnat se s výzvami iniciativy Industrie 4.0. Mezi tyto výzvy patří např. obecně platné standardy pro komunikaci M2M, otázka bezpečnosti dat nebo hledání obchodního modelu budoucnosti. Dr. Jochen Köckler, člen představenstva veletržní správy Deutsche Messe AG, říká: „Otázkou není, zda vedoucí úlohu zaujímají průmyslové podniky nebo podniky IT. Jen společně mohou dostatečně využít možnosti iniciativy Industrie 4.0. A k tomu je nutná silná síť, která propojuje strojírenství, elektrotechniku a IT.“
 
Veletrh bude demonstrovat digitální propojení výrobních linek, inovativní výrobní postupy a nové modely průmyslových robotů – roboty s novými snímači, které těsně spolupracují s člověkem bez ochranných plotů a bez dodržování bezpečnostní vzdálenosti. Návštěvníci se seznámí s automatizací s podporou informační techniky (IT), která mění všechny organizační procesy v továrně. Vzhledem k důležité roli IT v automatizaci se na veletrhu představí četné společnosti z tohoto oboru. Vedle dlouholetých vystavovatelů, jako jsou SAP nebo Dassault Systèmes, bude letos v Hannoveru rovněž zastoupena společnost Microsoft.
 
Významným tématem budou také inteligentní sítě v energetice, které mají své opodstatnění ze dvou hledisek. Jsou jednak nutné pro využívání elektrické energie z obnovitelných zdrojů za přijatelných ekonomických podmínek a jednak přispívají k tvorbě obratu v energetice tím, že vytvářejí soulad mezi všemi systémy – energetickým, plynárenským a teplárenským – tak, aby byly současné kapacity optimálně využívány.
 

Veletrhy Wind a MDA

Svůj prostor na veletrhu Hannover Messe 2015 dostane i obor větrné energie. Veletržní správa Deutsche Messe AG zde od roku 2009 organizuje každé dva roky veletrh Wind, zaměřený na zařízení, součásti a služby pro větrné elektrárny. V Hannoveru bude možné využít silnou synergii s největším světovým veletrhem techniky pohonu a fluidní techniky (MDA) a veletrhů průmyslové automatizace Industrial Automation a průmyslových subdodávek.
 
Ojedinělou přehlídkou techniky pohonů a fluidní techniky je veletrh MDA v sedmi halách (19 až 25), na němž bude vystavovat více než 1 100 vystavovatelů a který navštíví přibližně 80 000 návštěvníků. Pro vystavovatele, kteří např. vyrábějí převodovky pro větrné elektrárny, je právě výhodou nedaleký Wind v hale č. 27. K dosud přihlášeným podnikům patří významné firmy této branže jako Altra, Bosch Rexroth, Freudenberg, KTR, Norgren, SKF, Parker Hanifin, Schaeffler, Trelleborg nebo ZF Friedrichshafen. V rámci veletrhu Industrial Automation se rovněž představí firmy nabízející techniku pohonů a fluidní techniku; patří k nim firmy jako Festo, Lenze, Siemens či Wittenstein.
 

Indie – partnerská země Hannover Messe 2015

Indie byla zvolena za partnerskou zemi ze tří důvodů: nadále rostoucí výkonnost indické ekonomiky, dlouhodobé dobré vztahy německých a indických podniků a pozitivní zkušenosti s Indií jako partnerskou zemí tohoto veletrhu v roce 2006.
 
Pro urychlení růstu se Indie otevírá ještě více zahraničním investorům a chce modernizovat infrastrukturu a průmyslové výroby. Jen německá spolková vláda Indii v minulém roce přislíbila úvěry ve výši zhruba 1 miliardy eur. Částka má být použita především ke zvýšení energetické účinnosti, využívání obnovitelných energií a k trvale udržitelnému využívání přírodních zdrojů.
(ev)
 
Obr. 1. Rozsáhlé výstaviště v Hannoveru bude v půlce dubna hostit průmyslový veletrh Hannover Messe 2015

Obr. 2. Průmyslová automatizace bude jedním z nejvýznamnějších témat letošního Hannover Messe