Aktuální vydání

celé číslo

03

2024

Automatizační technika v energetice a teplárenství, úspory energie

Snímače teploty

celé číslo

Grafické zobrazovací panely s LED pro výrobní prostory

Mnohé moderní stroje a výrobní zařízení jsou vybaveny grafickým obslužným rozhraním v podobě panelů LCD; výrobní linky či jejich části jsou opatřeny panely LCD o větší úhlopříčce nebo plazmovými displeji. Tyto zobrazovače zajišťují funkce základního rozhraní člověk-stroj (HMI), popř. podávají informace o stavu procesu výroby pracovníkům, kteří jsou „na dohled“. Na technické limity běžných displejů LCD a plazmových displejů lze narazit, je-li požadována prezentace textové nebo grafické informace širokému okruhu potenciálních pozorovatelů ve výrobní hale či na volném prostranství. Dříve se pro tyto úlohy využívaly světelné panely se segmenty podsvětlenými žárovkami, s velmi omezenou možností změnit zobrazované informace. Současné technické řešení a zejména ceny zobrazovacích panelů s LED však dovolují efektivně nahradit jednoúčelové signalizační tabule plně grafickými displeji s možností zobrazovat jednu barvu, několik vybraných barev nebo všechny barvy. Dobrá viditelnost a čitelnost ve velkém rozsahu vzdáleností (od jednotek po desítky až stovky metrů) dovoluje přehledně a na velké ploše (úhlopříčky od přibližně 1 do 10 m nebo i více) zobrazit ucelený soubor informací o stavu výroby, strojního zařízení, dosahovaných výsledcích a mnohé další. Ve spojení s akustickou signalizací lze účelně informovat o kritických stavech, na které mohou příslušní pracovníci podle svého pověření okamžitě reagovat. Kromě textových a grafických sdělení lze plnobarevným zobrazovačem s LED přenášet také videosignál, což dále rozšiřuje možnosti použití tohoto informačního kanálu.
 
Zdrojem signálu může být jakékoliv PC či zařízení vybavené videovýstupem, popř. lze panel vybavit přímo vlastní řídicí jednotkou napojenou na počítačovou síť podniku (včetně WiFi), odkud bude automaticky čerpat data pro zobrazení – např. z podnikového informačního systému. Jestliže je v rámci systému třeba informace také získávat, lze sestavu zobrazovače a řídicí jednotky snadno doplnit terminály umožňujícími vstup dat z kteréhokoliv místa výrobního zařízení. Tyto terminály buď mohou být jednoduché s několika tlačítky pro ruční vstup informace od obsluhy, nebo mohou být vybaveny vlastním malým počítačem, displejem a čtečkami čárových kódů či štítků RFID pro komplexnější zadávání, popř. zcela automatické, napojené prostřednictvím čidel a komunikačních kanálů přímo na výrobní zařízení. Takto vybavený systém informace nejen zobrazuje, ale také získává a poskytuje k dalšímu zpracování (obr. 1).
 
Již po krátkodobých provozních zkušenostech s dobře navrženým řešením sběru a prezentace informací z výroby se dostaví první výsledky v podobě zlepšení plynulosti práce, zvýšení kvality produkce a zkrácení výpadků v důsledku poruch či omezení v některé části výrobního řetězce. Navíc se takový systém může stát jedním z prvků integrovaného monitorovacího a řídicího systému podniku, který v sobě nejen sloučí informace o produkci a stavu výrobních zařízení, ale doplní je např. údaji o spotřebě energií, což dovolí vzájemně svázat informace z různých oblastí a navrhnout opatření k dosažení úspor při zachování objemu a kvality výroby.
 
Bližší informace získají zájemci na internetových stránkách společnosti ELVAC IPC s. r. o. (www.elvac.eu) nebo prostřednictvím elektronické pošty (sales@elvac.eu).
Bc. Michaela Honajzrová,
ELVAC IPC s. r. o.
 
Obr. 1. Sběr a prezentace dat