Aktuální vydání

celé číslo

04

2024

Průmyslové roboty a automatizace výrobních a montážních linek

celé číslo

Grafické panely pro přímé řízení s možností komunikace přes internet

Automa 9/2001

(Tecon, s. r. o.)

Grafické panely pro přímé řízení s možností komunikace přes internet

Japonská firma Digital Electronics vyvíjí a vyrábí grafické panely s dotykovou obrazovkou pod obchodní značkou Proface. Panely jsou dostupné v Japonsku, Evropě i Severní Americe a jsou určené jako prostředník mezi strojem a obsluhou (HMI, Human-Machine Interface). V současné době firma výrazně rozšiřuje nabídku v oblasti řízení. Uvádí na trh celou řadu produktů určených nejenom pro HMI, ale současně i pro řízení strojů a technologií.

Obr. 1.

Logitouch je nový produkt z této kategorie. Není třeba mít dvě komponenty – programovatelný automat (PLC) pro řízení a grafický panel pro zobrazení dat a ovládání, neboť díky 32bitovému procesoru RISC a firemnímu operačnímu systému reálného času je lze skloubit do jednoho celku. Samotná vizualizace je realizována na plně grafickém monochromatickém displeji o úhlopříčce 5,7" a rozlišení 320 × 240 bodů s dotykovou obrazovkou.

Algoritmy řízení se programují na PC v jazyku kontaktních schémat (LD) podle normy IEC 61131-3 při použití softwaru Logitouch Editor. Velmi snadná je např. konfigurace databáze proměnných; jednotlivé prvky se pouze přetahují myší z konfigurace I/O do kontaktních schémat nebo do technologických zobrazení, a tím se současně proměnné definují. Tyto prvky lze také myší přetahovat přímo mezi kontaktními schématy a technologickým zobrazením, které se tvoří také v zmíněném softwaru.

Právě tato provázanost přináší úspory při programovaní aplikace. Proměnná je definována pouze jedenkrát a je přístupná jak pro řízení, tak pro vizualizaci. Není třeba řešit komunikaci mezi dvěma různorodými zařízeními, jedním pro řízení, dalším pro vizualizaci, pracovat se dvěma různými databázemi proměnných apod.

Panely Logitouch určené pro řízení jsou nabízeny ve třech hardwarových konfiguracích. Logitouch A je vybaven 16 digitálními vstupy a 16 digitálními výstupy bez možnosti rozšíření. Logitouch B je vybaven skenerem sítě vzdálených vstupů a výstupů FlexNetwork. Logitouch C je shodný s typem B, navíc má komunikační port RS-232 a integrované ovladače pro měniče frekvence a regulátory teploty.

Obr. 2.

FlexNetwork je síť vzdálených vstupů a výstupů pro grafické panely značky Proface. Komunikační rychlost je 6 nebo 12 Mb/s a zpoždění dat při 512 vstupech nebo výstupech je pouze 0,94 ms. Sít může mít délku maximálně 400 m při dvou kanálech a rychlosti 6 Mb/s. Celkem je možné připojit až 1 008 I/O při maximálním počtu 63 stanic. V současné době je k dispozici devět typů modulů digitálních a analogových vstupů a výstupů, připravují se moduly pro řízení v jedné ose a rychlý čítač. Logitouch je vybaven dvěma nezávislými kanály Flex I/O.

Na Logitouch navazují další grafické panely (GLC, Graphic Logic Controler) určené pro přímé řízení. Jsou to GLC2400 a GLC2600. Tyto produkty mají plně grafický displej s dotykovou obrazovkou a dva sériové porty s více než osmdesáti ovladači podporujícími více než 500 programovatelných automatů, měničů a regulátorů teploty. Jsou podporována některá čtecí zařízení čárových kódů a pro ně je k dispozici i podpora pro dvourozměrný čárový kód. Mají zabudované rozhraní pro Ethernet 10baseT a skenery pro vzdálené vstupy a výstupy (I/O) FlexNetwork pro přímé řízení.

Věnujme se podrobněji novince – grafickému panelu GLC2600. Tento typ má vysoce kontrastní displej TFT 12"s širokým úhlem pohledu. Standardní ethernetové rozhraní je možné využít pro programování a konfiguraci nebo pro sdílení a sběr dat do informačního systému zákazníka. S pomocí softwaru Pro-Server a Pro-Studio je vytvoření takovýchto komunikací jednoduché, bez nutnosti psát složité skripty. Tento software má rozhraní pro knihovny DLL, DDE, OPC, ADO a SQL. Ethernetové rozhraní také může být využito pomocí GP-Pro/PBIII ke komunikaci s programovatelnými automaty pomocí protokolu TCP/IP. Při tomto typu využití panelu jej lze volitelně osadit druhou komunikační ethernetovou kartou, která může komunikovat s podnikovým informačním systémem. Dosáhne se tím oddělení řídicího a informačního komunikačního kanálu.

Panel GLC2600 je vybaven podobně jako Logitouch dvěma komunikačními kanály vzdálených I/O sítě FlexNetwork. Programování aplikací nad těmito I/O se provádí softwarem Pro-Control Editor v jazyku LD. Program pracuje v prostředí MS Windows a plně podporuje normu IEC61131-3. GLC2600 s ním komunikuje po sériovém portu nebo po síti Ethernet.

Mezi velmi zajímavé možnosti rozšíření patří jednotka Video-mix. Ta umožňuje na displeji GLC2600 zobrazit snímky z až čtyř externích videokamer nebo pomocí vstupu RGB kopii zobrazení externích PC monitorů. Zobrazení mohou být zachycena a zkonvertována do obrázku formátu JPEG, který potom může být uložen na paměťovou kartu CF (compact flash). Toto vše umožňuje monitorovat aktuální stav stroje na stejné obrazovce, ze které je stroj řízen.

Obr. 3.

Jednotkou pro čtení a zápis kart CF je vybaven každý panel GLC. Kromě zmíněné funkce na ni lze ukládat provozní data, jako například výsledky monitorování systému (log files), receptury, výstražná hlášení (alarms) a historii výstražných hlášení.

Ke spojení GLC s podnikovou informační sítí lze využít software Pro-Server a Pro-Studio, nebo jiné velmi zajímavé řešení: připojení na podnikový intranet a monitorování stavu produkce v reálném čase pomocí softwaru GP-Web. Tato technologie je využitelná i pro ostatní grafické panely (GP) ProFace GP2000 a GPx77 (vybavené ethernetovou kartou).

Tento software umožňuje projekty vytvořené pro GP nebo GLC zkonvertovat do formátu HTML nebo XML. Nejsou nutné žádné další speciální nástroje nebo znalosti. Tuto technologii lze využít pro tři základní typy získávání dat:

  • monitorování dat z technologie ve webovém prohlížeči v podnikové síti,

  • sledování a ovládání kompletních zobrazení z grafického panelu umístěného přímo u stroje prostřednictvím PC s webovým prohlížečem kdekoli v podnikové síti intranet,

  • monitorování dat z technologie prostřednictvím sítě internet ze vzdáleného pracoviště.

Software GP-Web se skládá ze čtyř základním komponent:

  • GP-Web Compiler konvertuje projekt vytvořený pro GP nebo GLC v softwaru GP-Pro/PBIII do formátu HTML a XML.

  • GP-Web Traffic Center Program umožňuje poslat data vytvořená překladačem GP-Web Compiler na internetový server, kde je uživatel může vidět prostřednictvím webového prohlížeče. Tento software lze provozovat na serverech, kde je instalován Microsoft Internet Information Server (IIS), Pro-Server a Pro-studio.

  • GP Alarm Displej Script zobrazuje data uložená v zálohované vnitřní paměti GP a na kartě CF. Jsou to např. výstražná hlášení nebo časové průběhy dat.

  • GP-Web Java Applet vytváří aktivní zobrazení ve webovém prohlížeči pro interaktivní komunikaci s GP.

Jediné zařízení, v tomto případě GLC2600, dokáže technologii řídit, monitorovat i vertikálně komunikovat v podnikové síti nebo na internetu.

V článku zmíněné produkty, jak hardwarové, tak i softwarové, představují v současně době technologickou špičku. V zahraničí získaly množství ocenění v odborných časopisech, např. v časopisech IAN magazine a Control Solutions.

Bližší informace o sortimentu produktů firmy ProFace lze získat u distributora pro Českou republiku:

Tecon, s. r. o.
Labský mlýn 1
543 71 Hostinné
tel.: 0438/54 11 00
fax: 0438/54 12 56
e-mail: info@TECONsro.cz
www.TECONsro.cz